Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Saugokite savo sąmonę tame lyg... >

Saugokite savo sąmonę tame lygyje, kuriame ji nepažeidžiama iliuzijos pagundų

AŠ ESU Sanat Kumara.

Šią dieną aš vėl pas jus atėjau, kad pakalbėčiau apie tai, kas svarbiausia. Apie tai, ką dabartiniu momentu mes norime pateikti jūsų sąmonei.
Prie šios įžangos norėjau pridurti, kad mums, Pakylėtųjų Pulkams, dabartiniu momentu nėra svarbesnės užduoties nei pažadinti iš daugelio amžių miego tuos geriausius žmonijos atstovus, kurie dabar yra įsikūnijime. Aš esu asmeniškai atsakingas už daugelį iš jūsų.
Todėl, kad į tolimą praeitį nueinantys mūsų glaudūs ryšiai įpareigoja mane suteikti jūsų sieloms tą pagalbą, kuri gali būti suteikta. Ir visų pirma tai yra pagalba pažadinant jūsų sielas.
Tada, kai jūsų siela prabunda aukščiausiai realybei, jūs primenate žmogų, kuris prabunda ir pasiruošęs rūpintis Nauja Diena. Jūsų sąmonė pradeda priimti tas Tiesas, kurios dar vakar jai buvo nepasiekiamos. Todėl, kad uždanga plonėja lyg mostelėjus stebuklinga lazdele.
Taip ir dabar. Mes gaudome kosminį momentą, kuris leidžia labai rūpestingai, lengvais, vos pastebimais prisilietimais pažadinti jūsų sielas iš miego.
Tolydžiai ir nenuilstamai mes nukreipiame savo žadinančias energijas į erdvę. Ir dabar aš fokusuoju savo energijas tiems, kas pasiruošę prabusti.
Visa jus supančios tikrovės įvairovė iš jūsų reikalauja nepaliaujamą dėmesį ir susitelkimą skirti jus supančiam fiziniam pasauliui. Kitaip su mano energijomis. Jos skatina jus nukreipti savo dėmesį į tą pasaulį, kuris jūsų fiziniais jutimo organais yra nematomas, bet apie kurio egzistavimą numanote. Ir jūs žinote, jog anksčiau ar vėliau šis pasaulis jums irgi taps toks pažįstamas, artimas ir gimtas, koks dabar jums yra fizinis pasaulis.
Tačiau neskubėkite patekti į mūsų pasaulį kaip galima greičiau. Nes tam, kad galėtumėte egzistuoti kitame sąmonės lygyje, jums reikės labai daug ko išmokti. Todėl savo įsikūnijimo metu neeikvokite veltui laiko. Išsiugdykite tas savybes ir įgykite tuos įgūdžius, kurių jums prireiks mūsų pasaulyje, Naujame pasaulyje, į kurį jūs neišvengiamai turite pereiti.
Ruoškite savo laidininkus suvokti vis subtilesnę realybę. Ir visada prisiminkite, kad jūsų fizinė realybė, kai tik jūs veršitės į pakylėtesnius pasaulius, bandys jus sulaikyti. Toks materijos įstatymas. Toks šios visatos įstatymas. Tai, kas yra pasenę ir atgyveno, kas turi užleisti vietą naujam, priešinsis. Ir materijos priešinimasis stiprėja pagal Naujo Laiko atėjimo matą. Ir jūs patys tai jaučiate, savimi, pagal savo aplinką. Kartais atrodo, kad situacija privesta iki absurdo ir visiems tampa akivaizdu, jog negali taip toliau tęstis. Negali evoliuciniame vystymosi kelyje būti akligatvio. Išeitis turi būti surasta!
Numylėtiniai, jums reikia vos vos pakeisti požiūrio kampą, kad už visų negatyvių reiškinių, kurių perpildytas jūsų pasaulis, pamatytumėte Naujo Pasaulio, naujos sąmonės ir naujų santykių želmenis.
Visa, kas yra būtina jums toliau vystytis, jūsų pasaulyje jau egzistuoja. Tačiau dėl neišvengiamo įstatymo iliuzija vis sukelia jums naujų kliūčių Kelyje. Ir dabar tokia pagrindinė kliūtis yra informacijos įvairovė, kuri tiesiog užpildo Interneto erdvę, masines informacijos priemones. Ir šioje informacijos jūroje reikia surasti Tiesos kruopelytes. Tas kruopelytes, kurios jūsų sąmonėje turi susidėlioti į darnią pasaulėžiūros sistemą.
Labai gerai suprantu jus ir jūsų sunkumus. Tačiau yra kriterijus, kuriuo naudodamiesi galite ir turite surasti tas informacijos kruopelytes, kurios šiame etape jums yra būtinos. Ir tam, kad rastumėte šias Tiesos kruopelytes, jums visiškai nebūtina perrinkti visų tų šiukšlių, kurios guli knygynų lentynose, užtvindo Žemės televizijos ir radijo erdvę, Internetą.
Jums vertėtų daugiau dėmesio skirti savo vidiniam pasauliui ir savo vidiniams pojūčiams. Jei savo viduje esate sąskambyje su Dieviškąja Tiesa, tai šis kamertonu skambantis jūsų sielos garsas pritrauks jums iš erdvės reikalingos informacijos. O tie informacijos surogatai, kurie užpildė jūsų pasaulį, nežavės ir neatitrauks jūsų savo Kelyje.
Ne, numylėtiniai, nėra dabar svarbesnės užduoties nei išsivaduoti iš informacinių šiukšlių.
Maja[1] bejėgiškai meta jums vis naujų pagundų. Ir turite gerai atskirti šias iliuzijos pagundas nuo realaus Dieviškojo pasaulio pasireiškimo.
Atpažinimo raktas yra jūsų sąskambis su mumis, Pakylėtųjų Pulkais, su Dieviškuoju pasauliu.
Todėl visad saugokite savo sąmonę tame lygyje, kuriame ji nepažeidžiama bet kurių iliuzijos pagundų ir Maros[2] kariaunos strėlių.
Jūsų sąmonė yra labai svarbi ir todėl mes tiek dėmesio skiriame jums mokyti.
Dieviškosios galimybės lynas, kurį mes jums metame šių laiškų pavidalu, gali jus ištraukti iš iliuzijos jūros. Tačiau jūs turite dėti ir asmeninių pastangų nors tam, kad įsikibtumėte už šio lyno ir tvirtai rankose jį laikytumėte.
Jeigu prarasite koncentraciją ir susižavėsite eiline iliuzija, tai rizikuojate savo žengimą Keliu atstumti ilgam laiko periodui arba iš viso pasiklysti iliuziniame pasaulyje. Todėl išlaikykite savo siekį, savo sąmonėje nuolatos koncentruokitės į geriausius, Dieviškuosius, pavyzdžius.
Noriu perspėti, kad medžiagos pateikimas jūsų masinėse informacijos priemonėse nukreiptas būtent į tai, kad atimtų iš jūsų galimybę gana ilgai išlaikyti savo dėmesį ties vienu dalyku. Tačiau be koncentracijos įgūdžių dabartiniu istoriniu laikotarpiu iliuzijos pasipriešinimo jums įveikti neįmanoma.
Šiandieną atėjau dėl to, kad pamokyčiau tas sielas, kurios su manimi karmiškai susijusios. Ir aš asmeniškai esu atsakingas už tai, kad išvesčiau jus iš iliuzijos nelaisvės į visatos platybes.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#1

[1] Maja (sanskr.) – iliuzija; kosminė jėga, kuri padaro įmanomą ypatingą egzistavimą... Induistinėje filosofijoje realybe vadinama tik tai, kas nekintama ir amžina; visa, kas kinta yrant, skaidantis ir diferencijuojantis ir kas dėl to turi pradžią ir pabaigą, laikoma maja – iliuzija. Citata iš knygos: Blavatskaja J. P., Teosofijos žodynas, Maskva: leidykla „Eksmo“, 2003.

[2] Mara (sanskr.) – vilionių dievas, gundytojas, kuris bandė nukreipti Budą nuo jo Kelio. Ten pat.