Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Duokite savo šviesą, savo meil... >

Duokite savo šviesą, savo meilę, savo palaikymą jus supantiems žmonėms

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs pas jus. Kai daugiau nei prieš metus mes atėjome, kad duotume diktavimus per mūsų pasiuntinį, tai šis įvykis žmonijos daugumos liko nepastebėtas. Taip, mes ir nesiekėme to, kad atkreiptume dėmesį į šį įvykį. Svarbiausi ir reikšmingiausi įvykiai visada įvyksta labai tyliai ir nepastebimai.
Mes ateiname tam, kad pakalbėtume su Žemės žmonija, ir kiekvieną kartą mūsų atėjimas jūsų sąmonei tampa vis natūralesnis, kaip saulės patekėjimas ir nusileidimas.
Mes ateiname ir su mūsų atėjimu keičiasi situacija Žemės planetoje. Todėl, kad su kiekvienu kartu vis didesnis ir didesnis individų kiekis gali turėti priėjimą prie šių Mokymų ir mėgautis Dieviškosios Energijos nektaru, esančiu juose.
Dabar aš atėjau, kad dar kartą priminčiau jums apie tas permainas, kurios turi vykti vis ryžtingiau ir ryžtingiau, apie tas permainas ir pasikeitimus, kuriuos paminėjo Numylėtinis Maitrėja savo diktavime 2006 metų balandžio 11 dieną.
Kaip ir jis, aš neslėpsiu, kad nuo kiekvieno iš jūsų, kas skaito šiuos Mokymus, priklauso, kokiais tempais vyks šios permainos. Todėl, kad viskas, kas susiję su jūsų fiziniu pasauliu, bet kurie jūsų pasaulio pokyčiai įvyksta tik dėl jūsų sąmonės pasikeitimo.
Ir kaip visada, aš duosiu jums kai kuriuos nurodymus ir nedidelį Mokymą, kurie padės jums keisti savo sąmonę.
Kiekvieną kartą aš ateinu labai susijaudinęs ir jaučiu virpėjimą širdyje, kai turiu galimybę kalbėti su jumis, tais, kurie dabar yra įsikūnijime.
Vaikai mano, jūs nesuvokiate ir negalite iki galo suprasti visos atsakomybės, kuri guli ant jūsų pečių.
Visai neseniai, prieš tai, kai jūs atėjote į įsikūnijimą, labai daugelis iš jūsų perėjote didelį pasiruošimą ir mokymą eterinėse buveinėse. Įsikūnijimui šiuo sudėtingu metu buvo atrinktos geriausios sielos.
Todėl labai skaudu stebėti tai, kaip šios sielos, jau priėmusios įsikūnijimą, leido iliuzijai taip užvaldyti savo sąmonę, kad pamiršo ne tik tai, dėl ko jos atėjo į įsikūnijimą, bet jos apskritai pamiršo apie Dievą ir prarado savo širdyje ne tik Dieviškuosius pavyzdžius, bet ir dorovės orientyrus.
Skaudu tai suvokti, bet dar skaudžiau stebėti, kaip šios sielos įvykdo perėjimą ir vėl patenka į subtilųjį planą. Širdis apsipila krauju, kai matai šių sielų kančias. Kai nukrinta nuo jų akių uždanga ir prieš jas atsiveria tas planas, dėl kurio jos atėjo į įsikūnijimą ir kurio jos neįvykdė, tai stresą, kurį gauna tokios sielos, galima palyginti su pačiu baisiausiu stresu, kurį siela gali patirti būdama įsikūnijime. Ir šis stresas sunkia našta gulasi ant sielos.
Reikalingos daugelio angelų pastangos, kurie pašaukti gydyti sielas tarp įsikūnijimų, kad paruoštų tokią sielą ir ji vėl galėtų įsikūnyti Žemėje.
Jeigu jūs duotumėte vienas kitam nors tūkstantinę dalį tos meilės ir rūpesčio, kurį gauna jūsų siela periodu tarp įsikūnijimų eterinėse Šviesos oktavose, tai pasaulis neatpažįstamai pasikeistų per labai trumpą laiką.
Iš jūsų reikalaujama pakeisti požiūrį į jus supančius žmones.
Jeigu jūs esate sena siela, atėjusi į įsikūnijimą tam, kad apšviestumėte mažiau pažengusius brolius ir seseris, prisiminkite savo pareigą ir prisiimtus įsipareigojimus prieš įsikūnijimą. Kad ir kaip jums patiems būtų sunku, negalvokite apie save, pagalvokite apie tuos, kurie šalia jūsų ir kuriems reikalingas jūsų rūpestis.
Kartais vieno švelnaus žvilgsnio arba gero ištarto žodžio pakanka, kad siela vėl įgytų viltį ir pasitikėjimą rytojaus diena ir gyvenimo prasmę.
Pagalvokite apie visus tuos milijonus sielų, kurioms reikalinga jūsų pagalba. Ne kiekviena siela sugeba suprasti tą Mokymą, kurį mes duodame per mūsų pasiuntinį. Ir ne kiekvienas žmogus gali paimti knygą ir pradėti ją skaityti. Jūs galite suteikti savo pagalbą ir palaikymą ne tada, kai per prievartą priversite juos skaityti mūsų Mokymą. Jūs galite suteikti jiems pagalbą paprasčiausiai būdami šalia ir palaikydami juos žodžiu, veiksmu ar tiesiog žvilgsniu.
Tegul jūsų neglumina tai, kad žmonės neįvertins jūsų pastangų. Paprasčiausiai duokite savo šviesą, savo meilę, savo palaikymą jus supantiems žmonėms. Ir neleiskite savo išorinei sąmonei niekam duoti įvertinimo: „Štai ant šito žmogaus Dievas jau padėjo kryžių ir štai šitas yra neišmanymo ir netobulybės viršūnė.“
Mes daugelį kartų davėme šį Mokymą ir dabar aš jį pakartoju. Labai daug šviesių sielų, prieš priimdamos įsikūnijimą, apsunkina save tokiais dideliais karminiais įsipareigojimais ir prisiima tokias dideles netobulybes, kad nesugeba tomis sąlygomis, kurios dabar egzistuoja Žemėje, įveikti šių netobulybių ir atidirbti prisiimtą karmą.
Todėl niekada neleiskite sau teisti. Prisiminkite, kad smerkdami jūs pažeminate savo vibracijas ir nebesugebate teisingai pasirinkti ir vertinti.
Būkite aukščiau išankstinių nuomonių, apkalbų, neleiskite šioms neigiamoms energijoms jūsų užvaldyti.
Atleiskite visiems, kad ir kaip jums atrodytų neteisinga viskas, ką žmonės jums daro. Nėra ribų atleidimui ir nėra ribų susitaikymui ir atjautai.
Nei vienos iš Dieviškųjų savybių negali būti per daug. Jūsų pasauliui taip reikalingos Dieviškosios vibracijos ir Dieviškosios savybės, kad jūs galite ištisą dieną skleisti Tobulybę, Gėrį, Meilę ir pasaulis jums bus dėkingas.
Bet šis dėkingumas nebūtinai pasireikš fiziniame plane. Priešingai, jūs galite sulaukti visiško nesupratimo ir netgi priešiškumo. Todėl, kad bet kuris Dieviškųjų vibracijų ir Dieviškųjų savybių pasireiškimas iš karto susiduria su priešingų savybių pasireiškimu, kurios siekia nuslopinti aukštas vibracijas ir atitolinti tą momentą, kai Žemėje jau nebus netobulybės.
Iš jūsų reikalaujama rodyti Dieviškąsias savybes, nepaisant bet kokios reakcijos iš priešingų jėgų pusės. Jokiu būdu nepasiduokite šių jėgų provokacijoms. Jūs galite pasiekti daug ko, bet jūs turite būti labai tvirti ir narsūs.
Čia ir yra šio momento sudėtingumas ir tai nulemia tą pagalbą, kurią mes norime iš jūsų gauti.
Dabartiniam momentui būdinga tai, kad kiekvieno žmogaus gyvenime bus tokių momentų, kai jis aiškiai matys, kokios jėgos veikia per jį ir aplink jį. Ir jūs sąmoningai savo viduje pasirinksite, į kurių jėgų pusę stosite ir kur nukreipsite savo energiją.
Tegul jūsų neglumina laikinos klaidos. Nebauskite savęs už jas. Padarėte klaidą, suvokėte ją, priėmėte sprendimą daugiau nekartoti tos klaidos ir eikite toliau.
Neleiskite savo sąmonei per ilgai užsibūti klaidose. Nepamirškite, kad kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija.
Teisingiausia bus gyventi tiktai tuo momentu, kuriame dabar esate. Praeitis ir ateitis neturėtų užimti per daug vietos jūsų sąmonėje.
Jūs gyvenate dabartiniu momentu ir šiuo momentu jūs džiaugsmingai sutinkate visus gyvenimiškus sunkumus ir nesėkmes ir visada saugote tikėjimą savo jėgomis, tuo, kad jūs viską įveiksite ir iš bet kurios situacijos išeisite nugalėtojais. O kadangi jūsų vibracijos pakilo ir jūsų jutiminiai organai sugeba suvokti Aukštųjų pasaulių vibracijas, tai kai kurie įprasto pasaulio pasireiškimai ir šio pasaulio aplinkybės per daug skausmingai smogia jūsų jausmingai natūrai.
Aš daviau jums svarbų Mokymą. Ir aš manau, kad jūs artimiausiu metu pasinaudosite šiuo Mokymu ir įvertinsite jo vidinę galią.

AŠ ESU Sanat Kumara. Visada su jumis!