Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija >

El Morija

Pakylėtasis Valdovas. Dievo Valios Pirmojo spindulio Viešpats(čohanas), Didžiosios Baltosios Brolijos Dardžlingo Tarybos vadas, Summit Lighthuoso įkūrėjas, Pasiuntinių Marko ir Elizabet Profetų mokytojas ir globėjas. Dabar remia ir globoja savo naują pasiuntinį Tatjaną Mikušiną. Nepeprasta Valdovo ištikimybė Dievo Žodžiui ir Reikalui galingu srauto veržiasi per jo sielos įsikūnijimą Žemėje; jis visada stodavosi prieš mūsų dvasią, plasnojančią Meilėje, Gynėjo, Mokytojo ir Pavyzdžio vaidmenyje.

El Morijos įsikūnijimai:

Abraomas, Senojo Testamento patriarchas, kilęs iš chaldėjų Uro, kad taptų dvylikos Izraelio genčių provaizdžiu ir protėviu.

Melchioras, vienas iš trijų išminčių(karalių), jis sekė paskui žvaigždę, pranašavusią gimsiant geriausią iš jo genties, kuris išpildys visus Dievo pažadus savo dvasiniams įpėdiniams.

Karalius Artūras . Būdamas britų karaliumi, jis sukvietė Apvaliojo Stalo riterius ir Kameloto dvaro damas ieškoti Šventojo Gralio, kad būtų atskleistos didžiausios Kristaus paslaptys per įšventinimą.

Šventasis Tomas Beketas. (1118-1170m.)Pasirodęs Tomu Beketu buvo šventasis kankinys, ėmęs ginti tikėjimą.

Palaimintasis Sergijus Radonežietis, gimė Rostovo(Didžiojo) mieste 1314m. Nuo pat gimimo rodė šventumo stebuklus. Trečiadieniais ir penktadieniais kūdikis visada pasninkaudavo, atsisakydamas motinos pieno. Paauglystėje visą laiką melsdavosi. 23 metų po tėvų mirties išdalijęs vargšams didelį palikimą, buvo įšventintas į vienuolius, gavo Sergijaus vardą, pasitraukė į dykvietę netoli nuo Radonežo miesto, ten surentė nedidelę celę ir šventyklą. Jis prikeldavo mirusiuosius, išgydydavo ligonius, nuo jo rankos prisilietimo aklieji praregėdavo. Kai trūko vandens, pasimeldus palaimintajam Sergijui visiškai bevandenėje vietoje netoli vienuolyno ėmė trykšti galingas šaltinis. Jis veikia iki šiol. Jis mirė 78 metų. Kai praėjus trisdešimčiai metų po laidotuvių atidarė karstą, tai visi išvydo velionio nesudulėjusius plaukus, nuo kurių sklido malonus aromatas; netgi jo drabužiai buvo nesuirę, nors karstas buvo vandenyje. Jis įkvėpė rusų visuomenei dorovinį budrumą, dvasinę tvirtybę. Ir šiandieną žmonės eina nusilenkti urnai, saugančiai jo palaikus.

Seras Tomas Moras (1478-1535m.)Parašė puikų prozos kūrinį "Ričardo I I I gyvenimas". Metė iššūkį karaliui Henrikui V I I I. Kai setas Tomas atsisakė prisiekti Henrikuim kaip Anglijos naujosios bažnyčios vadovui, karalius įsakė jį įmesti į visiems siaubą kėlusį Londono Tauerį. Nuteistas ir apkaltintas didžiausia išdavyste, Tomas Moras buvo nukirsdintas 1535 metais ant Tauerio kalvos. Atsiklaupęs prieš budelį, jis tarė: „Mirštu kaip ištikimas karaliaus pavaldinys, bet pirmiausia – kaip Dievo". 1935 metais Tomas Moras paskelbtas šventuoju. Filmas „Žmogus visiems laikams", sukurtas pagal Roberto Bolto pjesę, pasakoja apie sero Tomo moro gyvenimą.

Akbaras Didysis (1542-1605m.) Pats galingiausias iš Mogolų imperatorių. Jis panaikino „džiziją"-pagalvės mokestį, renkamą iš nemusulmonų ir suteikė hinduistams daug aukštų postų vyriausybėje.

Tomas Muras gimė Dubline 1779 metais. Produktyvus prozininkas ir poetas Airijos žemę apdovanojo švelnia maile Dievui ir žmogui.

El Morija Chanas . Būdamas Radžputokunigaikštis El Morija Chanas, jisįtemptai veikė kartu su Kuthumi, Džvalu Kulu, Serapiu Bėjumi, Sen Žermenu ir kitais, 1875 metais įkūrė Teosofų bendriją. Buvo pakylėtas 1898 metais.