Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Visatos Buda >

Visatos Buda

Taip vadinasi Visatos Budos Dieviškosios Hierarchijos, egzistuojančios šioje visatoje, pareigybė. Jis yra Buda ir dėka visur buvimo savybės, jam būdingos ir esančios jo prigimtimi, jis galiu būti kiekviename šios visatos taške ir taipogi jis gali būti visose gyvose būtybėse. Vienintelė vieta, kur jis negali būti, tai mūsų pasaulis ir kiti tankūs pasauliai, kurių vibracijos yra per žemos jo buvimui. Todėl jis gali būti tiktai tose gyvose būtybėse, kurios savo sąmonėje pasiekė Budos lygį ir panoro priimti įsikūnijimą Žemėje šiuo sunkiu perėjimo laiku kaip nesavanaudiško tarnavimo Žemės planetai aktą.