Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Valdovų eksperimentas >

Valdovų eksperimentas

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per mano pasiuntinį.
Atsitiko taip, kad jūsų pasaulio aplinkybės kol kas neduoda galimybės įvykdyti sumanymą ir mes nusprendėme atidėti mūsų eksperimentą neapibrėžtam laikui.
Fizinis pasaulis nenuspėjamas ir nepasiduoda prognozei. Visada yra tikimybinis įvykių vystymosi scenarijus, bet kiek šis scenarijus įvyks, niekada negalima nuspėti.
Mes pradėjome šį eksperimentą, kad dviejų žmonių, esančių priešingose žemės rutulio pusėse, tarpusavio sąveikos keliu, dėka jų sąskambio su Dieviškąja realybe, turėtume galimybę koordinuoti jų tarpusavio sąveiką, remiantis kryptimi, gaunama iš vidaus, iš subtiliojo plano. Ir pirmame etape eksperimentas pavyko.
Mums pasisekė per Lorraine pranešti Tatjanai, kad ji būtų pasiruošusi diktavimų priėmimui.
Ir ji priėmė eksperimento sąlygas ir garbingai įvykdė šį darbą priimdama laiškus iš subtilaus plano.
Tačiau kitas etapas turėjo būti šių laiškų patikimumo priėmimas kitoje žemės rutulio pusėje iš Lorraine pusės. O šito neįvyko.
Kaip visada pasireiškė ankstesnio elgesio stereotipas. Tai, kas nesutampa su asmenišku Dieviškosios Realybės suvokimu ir asmeninėmis vibracijomis, išorinio sąmoningo proto yra atmetama.
Todėl šį kartą mes priversti atsitraukti. Ne todėl, kad nenorime tęsti šio eksperimento, o todėl, kad kaip visada susidūrėme su stereotipų įveikimo išorine pasiuntinio sąmone sudėtingumu. Šiuo atveju Lorraine.
Bet niekas iš to, kas šiomis dienomis vyko, nėra bereikalingas jėgų ir energijos eikvojimas.
Aš prašau Tatjaną paskelbti šio eksperimento rezultatus savo leidinyje "Sirius".
Svarbu, kad žmonės gautų supratimą apie tai, ko mes siekiame, ką norime pasiekti šiame etape.
Šio eksperimento tęstinumas bus sąlygojamas tolimesnių įvykių klostymosi. Ir mes pasistengsime jus informuoti per mūsų pasiuntinį Tatjaną apie tai, ką palaikysime svarbiu pateikti jūsų žiniai. O dabar aš su jumis atsisveikinu ir prisiminkite, kad mes niekada neatsisakysime vilties sėkmingai užbaigti šį eksperimentą.
Kaip byloja sena išmintis, bet kurios problemos Dieviško sprendimo negali tikėtis tik sąmonė, visiškai nutraukusi ryšius su Dieviškąja Realybe.

AŠ ESU Sanat Kumara ir iki susitikimo.