Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Mokymas apie atsakomybę >

Mokymas apie atsakomybę

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per mūsų pasiuntinį.
Šiandien aš atėjau, kad dar kartą jums priminčiau apie dabartinę situaciją planetoje ir jūsų atsakomybę už situaciją Žemės planetoje. Kai žmonija sugebės suvokti visišką atsakomybę už viską, kas vyksta Žemės planetoje, mes galėsime lengviau atsikvėpti, nes visą šį laiką, kai žmonija pagal savo sąmonės lygį atitinka kūdikio sąmonės lygį, esame priversti ja rūpintis ir stebėti, kad Žemės vaikai dėl savo neišmanymo nesukurtų tokių nelaimių, kai gyvybė planetoje taptų neįmanoma.
O dabar, kai truputį jus nuteikiau į mano situacijos planetoje supratimo bangą, esu pasiruošęs duoti nedidelį Mokymą, kurį išgirsti jums bus naudinga.
Kadangi jūsų sąmonė negali ilgą laikotarpį būti susitelkusi į kažką konkretaus, mums reikia ateiti daugelį kartų ir priminti labai paprastas tiesas, kurias jūs tikriausiai žinote, tačiau kažkodėl pamirštate ir pritaikyti praktikoje, ir išlaikyti savo sąmonėje.
Aš atėjau po ilgos mūsų darbo per šį pasiuntinį su Žemės žmonija pertraukos. Ir visą šį laiką iš subtilaus plano turėjau galimybę stebėti planetos įvykių raidą. Jūs taipogi turėjote galimybę stebėti įvykių eigą, tačiau iš savo fizinio plano. Ir tie žmonės, kurie linkę analizuoti ir gilintis, galėjo pastebėti, kad situacija planetoje kiekvieną dieną kaista. Ir apie situaciją planetoje signalizuoja, galima sakyti, nesibaigiantys žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai, kariniai konfliktai ir teroristiniai aktai, socialiniai sprogimai bei šen ir ten Žemės rutulyje vykstantys perversmai.
Jums atrodo, kad tai natūralu ir čia nėra nieko neįprasto. Iš tikrųjų, visi šie neišsivysčiusios žmogiškosios sąmonės požymiai egzistavo ir anksčiau. Ir prieš šimtą metų, ir prieš keletą šimtmečių. Tačiau šių negatyvių reiškinių dažnumas ir mastas bei tos už šių reiškinių stovinčios negatyvios jėgos niekada nebuvo tokios didelės.
Ir tai aš jums sakau. Mano atmintis daug geresnė nei dabar Žemėje įkūnytos žmonijos. Ir aš turiu galimybę žvilgtelėti į akašos kronikas bei sulyginti jūsų situaciją su bet kuria situacija, kuri kada nors egzistavo Žemės planetoje. Palyginimo rezultatas nebus dabar susiklosčiusios situacijos naudai. Vis daugiau ir daugiau reikia energijos mums, Pakylėtųjų Pulkams, kad išlaikytume situaciją planetoje ir neleistume paties baisiausio dalyko, galinčio įvykti žmonijai, kai pati fizinė platforma liautųsi egzistavusi.
Jums atrodo, kad kalbu apie kažką, su kuo jūs neturite jokio tiesioginio ryšio. Tai kažkur ten kažkas savo veiksmais privedė prie to, kad buvo pažeista planetos pusiausvyra, ir tai pasireiškė kaip vulkanų išsiveržimai bei tornadai.
Numylėtiniai, nereikia jums taip kategoriškai mąstyti. Visi dabar Žemėje įkūnyti individai taip karmiškai susipynė, kad neįmanoma atskirti, kas ir dėl kokių savo veiksmų priveda prie planetoje vykstančios katastrofos.
Informacinis žmonijos laukas vis labiau primena bendrą informacinį lauką, kuriame neįmanoma išskirti atskiro individo indėlio. Šiuolaikinių komunikacijos priemonių išsivystymas privedė prie to, kad naujienos per sekundės dalis pasiekia pačius atokiausius Žemės rutulio kampelius. Ir kiekvienas žmogus, kuris rezonuoja su šiomis žiniomis, įneša savo indėlį į energetinę planetos situaciją.
Ne visos naujienos turi pakankamą rezonansą. Ir informacijos dauguma nuo žmonijos yra slepiama, nes jeigu žmonija sužinotų visą informaciją apie tai, kas dabar vyksta planetoje, tai žmonių protuose atsiradęs rezonansas taptų nebevaldomas.
Didelė laimė jums, kad turite silpną atmintį ir nesugebate suvokti viso planetoje susiklosčiusios situacijos sunkumo.
Reikalinga labai pakylėta sąmonė, kuri galėtų sutalpinti visą planetoje egzistuojantį disbalansą ir subalansuotų jį savo vidinių pasiekimų dėka. Neslėpsiu nuo jūsų, kad yra tam tikras skaičius įsikūnijime esančių individų, kurie vykdo šią energijų planetoje balansavimo užduotį. Ir būtent dėl šių besiaukojančių, pasišventusių sielų planeta turi galimybę egzistuoti.
Tačiau ir jums, tiems, kurie dabar skaitote šias eilutes, daugiau dėmesio būtina skirti vidiniam darbui su savimi. Todėl, kad tik jūsų vidinių pasiekimų dėka įmanoma subalansuoti situaciją kiekviename planetos taške, kur jūs gyvenate.
Yra tam tikrų žmonių, kurie dėl savo neišmanymo ir toliau siūbuoja valtį. Tačiau būtent jie eikvoja paskutinius savo gerosios karmos trupinius ir šiukšlina planetos informacinį lauką, kuris ir taip per daug užterštas.
Kiekviena jūsų netobula mintis milijonus kartų pasidaugina. Šio proceso analogą galite atsekti Internete. Šioje virtualiojoje erdvėje egzistuoja begalė vietų, kur vienas žmogus, dažniausiai pasivadinęs išgalvotu vardu, kalbą kažkokią nesąmonę, kvailystę ar aiškų melą. Ir galite stebėti, kaip iš karto subėga į šią „naujieną“ tūkstančiai lengvatikių ir platina šią žinią visame Internete.
Taip jūs kuriate karmą, šito nepastebėdami ir neatsakydami už savo veiksmus. Vienas iš pagrindinių ir esminių Mokymų, kurį mes davėme per mūsų pasiuntinį, yra mokymas apie teisingą Dieviškosios energijos panaudojimą. Esate atsakingi už kiekvieną Dieviškosios energijos, kurią gaunate iš Dieviškojo pasaulio, ergą. Ir tai, kaip jūs eikvojate Dieviškąją energiją, priklauso, ar audžia jums nemirtingą Šviesos kūną, arba raizgo jums voratinklį, kuris visam laikui jus pririša prie fizinio Žemės planetos plano ir uždaro jums galimybę toliau vystytis subtilesniuose ir pakylėtesniuose pasauliuose.
Šiandieną daviau Mokymą, kuris skirtas priminti jums apie jūsų atsakomybę. Ir manau, kad, esant dabartinei planetos situacijai, jums bus ne pro šalį perklausyti šį Mokymą dar kartą.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#1