Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Mes norėtume jus nuteikti nauj... >

Mes norėtume jus nuteikti naujų užduočių vykdymui

AŠ ESU Sanat Kumara. AŠ ESU atėjau, kad pradėčiau naują ciklą diktavimų, kuriuos mes norime duoti per savo Pasiuntinį.
Jūs žinote, kad šiais metais mes jau davėme diktavimus per savo Pasiuntinį. Ir buvo svarbi sąlyga, kad šie diktavimai būtų plačiai išplatinti tarp Rusijos gyventojų ir po visą pasaulį.
Mes džiaugiamės, kad mūsų sąlyga buvo iki galo įvykdyta. Tūkstančiai žmonių ne tik iš Rusijos, bet ir iš viso pasaulio galėjo susipažinti su mūsų diktavimais ir iš Pakylėtųjų Pulkų gauti informacijos, taip būtinos daugeliui šiame evoliucinio vystymosi etape.
Mes patenkinti galime konstatuoti, kad mūsų pastangos ir mūsų energija nebuvo išeikvoti veltui. Jūs įvykdėte savąją darbo dalį ir mes dabar galime tęsti sumanymą ir duoti dar šiek tiek informacijos, liečiančios šių metų ir ateinančių metų įvykius – tai, kam jums reikėtų ruoštis, kuo rūpintis ir kokių imtis priemonių.
Todėl aš vėl ateinu ir noriu pareikšti, kad kaip sunku bebūtų, mes įvykdysime prisiimtus įsipareigojimus Žemės žmonijai ir suteiksime jai visą būtiną ir įmanomą pagalbą, kuri jai reikalinga šiame savo evoliucinio vystymosi etape.
Kiekvieną kartą, kai mes duosime savo pamokymus, į savo laiškus mes įdėsime dalelę Dieviškosios Energijos. Ir jūs vėl gersite Dieviškosios Energijos nektarą ir mėgausitės juo. Kaip ir praėjusį kartą, mes prašome mūsų Pasiuntinio pasirūpinti, kad šie diktavimai Interneto svetainėje pasirodytų tą pačią dieną, kurią jie bus duodami. Tai faktiškai suteiks jums galimybę dalyvauti priimant šiuos diktavimus, kad ir kokioje Žemės rutulio vietoje būtumėte. Jums pakaks paprasčiausiai įsijungti savo kompiuterį ir įeiti į Internetą.
Tiems žmonėms, kurie neturi priėjimo prie kompiuterio, mes suteiksime galimybę susipažinti su šiais diktavimais truputį vėliau, per spaudos leidinius.
O dabar aš norėčiau pereiti prie svarbiausio dalyko, dėl ko mes vėl pas jus atėjome. Šitai susiję su metų riba ir naujo metų ciklo pradžia. Mes norėtume jus nuteikti naujų užduočių vykdymui ir naujiems tikslams, kuriuos turite sau išsikelti ir įgyvendinti ateinančiais metais. Todėl rimtai pažiūrėkite į tą informaciją, kuri jums bus duodama dabar ir būsimuose diktavimuose.
Taigi, visų pirma būtina susumuoti praėjusių 2005 metų rezultatus. Mes darome tai su dideliu džiaugsmu, nes, nepaisant visų šių metų peripetijų ir nelaimių, visgi mes sugebėjome pasiekti tai, kas svarbiausia – didelio kiekio žmonių sąmonės perėjimą į naują, aukštesnį, lygį. Ir šitai įvyko, ir šitai išsipildė! Todėl šių metų rezultatai įspūdingi ir šie rezultatai netruks pasireikšti jus supančiai fizinei iliuzijai.
Jūs galėsite pajusti tuos nuostabius pokyčius, kuriuos užsitarnavote savo sunkiu darbu, savo maldiniais budėjimais ir savo darbais, kuriuos vykdote fiziniame plane.
Aš turiu pasakyti, kad jūs atėjote į šį pasaulį tam, kad veiktumėte. Jūs atėjote visų pirma vykdyti konkrečius veiksmus fiziniame plane. Todėl visų pirma turite rūpintis tuo, kas jus supa. Palikite ramybėje tai, kas vyksta už jūsų planetos ribų, kituose pasauliuose ir kitose erdvėse. Patikėkite manimi, kosmose egzistuoja pakankamas kiekis Šviesos Būtybių, kurios vykdo savo darbą reikiamu lygiu. Aš siūlau jums sutelkti dėmesį į savo planetos poreikius. Ir konkrečiai – į tų žmonių poreikius, kurie jus supa. Pradėkite kontroliuoti viską, ką tik galite kontroliuoti. Siekite to, kad Dieviškieji elgesio pavyzdžiai būtų išreikšti visame tame, kas jus supa. Mes kalbame ne tik apie jūsų būstų ir jūsų darbo vietų švarą. Mes kalbame apie jūsų minčių ir jūsų elgesio visame kame švarą. Jūs esate tie žmonės, kurie daro įtaką visam pasauliui. Su jūsų pagalba mes galėsime pakeisti šį pasaulį. Labai mažai žmonių, atsižvelgiant į bendrą žmonių skaičių Žemėje, skaito šiuos diktavimus. Tačiau jūs galite manimi nepatikėti, bet pakanka vos kelių tūkstančių žmonių kiekvienoje tautoje, kurie gaus priėjimą prie šių diktavimų ir šių diktavimų pagalba pakeis savo sąmonę, kad pasikeistų situacija jų šalyse ir visose pasaulio šalyse. Nes yra svarbu turėti Šviesos taškus, atramos taškus, per kuriuos mes galėsime vykdyti savo veiksmus. Ir turiu pasakyti, kad tokią atramą mes šiais metais gavome.
Ir, laimei, ne tik Rusijoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių, ypač Bulgarijoje, Ukrainoje ir kai kuriose kitose šalyse, turinčiose galimybę skaityti ir suprasti rusišką tekstą. Todėl pirmaeilė šio etapo užduotis yra šių diktavimų išvertimas į kitas pasaulio kalbas ir visų pirma į anglų kalbą. Nes tie uraganai ir tos stichinės nelaimės, kuriuos Amerika patyrė šiais metais, yra tiesioginė pasekmė to, kad Amerika nesugebėjo išlaikyti Šviesos fokuso ir mes buvome priversti jį perkelti į Rusiją. Todėl nuo to, kiek Amerika sugebės įsisavinti mūsų informaciją, kurią mes duodame per rusų Pasiuntinį, priklauso, ar sugebės Amerika artimiausiu metu išlikti civilizuota ir labai išsivysčiusi šalis.
Todėl aš prašau kiekvieno, kas skaito šiuos diktavimus ir turi galimybę išversti juos į anglų kalbą. Atėjo jūsų laikas pasitarnauti pasauliui. Jūsų rankose milijonų žmonių gyvybės ir likimai tų, kurie negali gauti mūsų energijos ir mūsų informacijos, ir todėl jų šalyse vyksta ir vyks tos stichinės nelaimės, kurių jie anksčiau savo sąmonėje net negalėjo įsivaizduoti. Taipogi aš prašau tų Amerikos gyventojų, kurie sugeba įveikti išankstinį nusistatymą ir suvokti informaciją, kurią mes duodame per mūsų rusų Pasiuntinį: meskite į šalį visus savo sąmonės prietarus ir dogmas. Pasikliaukite savo širdimi. Padarykite viską, kas nuo jūsų priklauso, kad mūsų duodama informacija būtų išplatinta angliškai kalbančiose šalyse.
Atėjo konkrečių praktinių veiksmų fiziniame plane periodas ir turite suvokti, kad artimiausiu metu jums svarbiausia – įgyvendinti mūsų planus fizinėje oktavoje. Neieškokite nieko kur nors Žemės pakrašty, kas jums vadovautų. Visą vadovavimą, visą palaikymą ir visą būtiną energiją jūs gausite iš savo pačių vidaus. Tam mes jums duodame žinias apie Vidinį Kelią. Kelią, kuriuo ėjo visi pašvęstieji visais laikais. Kelią, kuriuo jūs turite eiti, nes nėra daugiau laiko laukti ir atidėlioti mūsų planų Žemės planetai realizacijos. Pradėkite daryti ką nors konkretaus tiesiog ten, kur esate dabar. Tai gali būti kad ir nedidelis dalykas, tai gali būti žinios, kurios yra šiuose diktavimuose ir kurias jūs galėsite perduoti vos keliems žmonėms, gyvenantiems kartu su jumis toje pačioje gyvenvietėje, tai gali būti paskaitos, kurias jūs skaitysite mokykloje ar darbe. Išnaudokite bet kurią galimybę, kad išplatintumėte mūsų informaciją, mūsų energijas ir mūsų vibracijas jūsų pasaulyje.
Šitai yra tai, ką jūs turite daryti tiesiog dabar, ir šitai yra tai, kas bus jūsų svarbiausias tarnavimas ateinančiais metais.
Todėl negaiškite laiko prašmatniam pasiruošimui ateinančioms Kalėdoms ir Naujiesiems metams. Geriausias tarnavimas, kurį jūs galėsite mums suteikti, pasireikš per jūsų darbus, kuriuos jūs vykdysite mums vadovaujant ir kurie kils iš jūsų vidaus.
Mokykitės klausytis tylos balso, kylančio iš jūsų vidaus ir duodančio jums galimybę vėl patirti tėviškos Dangaus meilės palaimą, kurią Dangus be paliovos lieja į jūsų pasaulį.

AŠ ESU Sanat Kumara, esantis begalinėje Meilėje jums.