Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Jūsų laiku visos galimybės atv... >

Jūsų laiku visos galimybės atvertos

AŠ ESU Sanat Kumara.
Kaip visada atėjau šią dieną metų ciklo pabaigoje tam, kad duočiau būtiną tolesnio Kelio supratimą. Tam, kad įtvirtinčiau jus jūsų Kelyje ir pateikčiau jūsų išorinei sąmonei tuos momentus, kurie jums būtini žengti toliau.
Taigi, šiandieną tęsime pokalbį apie Įšventinimų Kelią. Apie tai, kiek šis Įšventinimų Kelias jūsų laiku skiriasi nuo to Įšventinimų Kelio, kuris žmonijai buvo žinomas ankstesniais laikais.
Jūs žinote apie tai, kad ankstesniais laikais tik labai nedidelis procentas įkūnytos žmonijos turėjo supratimą apie Įšventinimų Kelią ir priėjimą prie žinių, kurios šiame Kelyje yra būtinos.
Dabar laikas pasikeitė. Dabar žmonija stovi ant naujo savo vystymosi etapo slenksčio. Ir šiam etapui pirmiausia būdingas didesnis atvirumas, didesnė laisvė. Ir mes ateiname ir atvirai bei laisvai duodame jums tas žinias, kurios dar visai neseniai buvo paslėptos nuo žmonijos po paslapties skraiste.
Atėjo metas, kai praktiškai visos žinios tapo atviros ir laisvai prieinamos knygų lentynose ir Internete.
Tačiau ateinančios epochos ypatingumas susijęs su tuo, kad kaip žmonėms atsiveria teisingos žinios, lygiai taip pat atsiveria ir tos žinios bei ta informacija, kurios nėra teisingos, o yra protinių svarstymų ir kūniškojo proto apmąstymų vaisius.
Dieviškoji išmintis ir kūniškojo proto prasimanymai knygų parduotuvių lentynose guli šalia ir paskui persikelia į knygų lentynas, kurios yra jūsų namuose.
Kiek tai yra saugu jūsų sielų vystymuisi ir kiek tai pateisinama iš evoliucinio požiūrio taško?
Imkime pavyzdį.
Maži vaikai tėvų saugojami nuo bet kurio klaidingo žingsnio, nuo bet kurio gresiančio pavojaus. Iš jų paimami degtukai, duriantys ir pjaunantys daiktai tam, kad nepasidarytų sau žalos. Ir štai ateina momentas, kai vaikai išauga ir pradeda supančio pasaulio pažinimą. Šiuo atveju tėvams yra vis sunkiau kontroliuoti savo vaikus, nes šie išeina į gatvę, į mokyklą, naudojasi Internetu. Ir tai, ką jie ten mato, su kuo susiduria, išsprūsta nuo tėvų dėmesio.
Dabar atėjo momentas, kai žmonija išeina iš vaikiškos sąmonės būsenos ir persikelia į suaugusiųjų pasaulį.
Tačiau ne viskas šiame pasaulyje atitinka Dieviškuosius pavyzdžius. Ir daugelis dalykų tiesiog priešingi Dieviškajam pasauliui.
Kaip atskirti ir kaip atpažinti?
Išmintingi tėvai neskuba savo vaikų supažindinti su šiuolaikinių technologijų stebuklais arba šiuolaikinės civilizacijos pasiekimais. Išmintingi tėvai pirmiausia stengiasi duoti savo vaikams supratimą apie dorovės įstatymą ir apie vidinius orientyrus. Išmintingi tėvai skuba apdalyti savo vaikus širdies išmintimi. Tada, kai žmogus savo viduje turi teisingus orientyrus, jie, kaip kamertono garsas, ves jį per gyvenimą. Ir tai, kas nėra sąskambyje su jo širdies kamertono garsu, praeis šalia jo išorinės sąmonės ir ant jo sielos nepaliks pėdsako.
Buda praeina gyvenimu tyliai, niekieno nepastebėtas, ir joks gyvenimo purvas nelimpa prie auksinio jo auros apsiausto.
Taip ir mes stengiamės jums duoti teisingus orientyrus, kurie jus ves gyvenimu, nurodys kryptį ir apsaugos. Tada, kai jūsų viduje yra realybės, Dieviškumo suvokimas, viskas, kas mažiau už Dieviškąjį tobulumą, praeis šalia jūsų sąmonės, nepalikdamas ant jos pėdsakų. Ir jūs veršitės į savo Pergalę, savo Laisvę iš materijos pančių.
O tie žmogiškieji individai, kurie savo viduje neturi šio kamertonu skambančio Dieviškumo jausmo, priversti pereiti savo gyvenimiškas pamokas tam, kad įgytų tą atpažinimą bei supratimą, kurie reikalingi tolesnei evoliucijai. Ir jūsų vystymuisi gyvenimas jums suteikia turtingą ir įvairiopą medžiagą.
Iliuzijos ir jos ribų subtilėjimas verčia jus tobulinti savo atpažinimą ir šiame atpažinimo kelyje įgyti nuopelnų.
Yra ir kitų žmonių, kurie nenori savęs apsunkinti jokia įtampa, kurie supančiame pasaulyje mato tik savo norų ir poreikių patenkinimo šaltinį.
Ką gi, ir šiai žmonių kategorijai suteikiama galimybė patenkinti visus savo norus ir visus savo siekius. Tam, kad vienąkart pavargę nuo menkniekių ir malonumų vaikymosi, jie galėtų sustoti ir pakeltų savo žvilgsnį į nepraeinančią realybę.
Yra tam tikras laiko tarpas tam, kad kiekvienas žmogiškasis individas galėtų prieiti tą ribą, už kurios prasideda realusis Dievo pasaulis. Kiekvienam duodamas šansas.
Ir jūsų metu galimybės atvertos. Vyksta visų procesų greitėjimas. Taip pat ir jūsų pasirinkimų procesų.
Ir tada, kai jūs užsispiriate ir toliau vaikščiojate iliuzijoje ir renkatės vieną žaisliuką po kito, tuo metu, kai jums jau būtina užsiimti suaugusiųjų reikalais, jums bus nurodoma į jūsų klaidas ir apsirikimus. Iš pradžių švelniai, paskui kaskart vis akivaizdžiau ir primygtiniau.
Kiekvienam duodamas šansas.
Kiekvienam nurodomas Kelias.
Ir jeigu jūs nebūtumėte taip įnikę į savo iliuzinius procesus bei galėtumėte savo gyvenimą stebėti truputį iš labiau pakylėto požiūrio taško, galėtumėte suprasti ir pajusti kaip rūpestingai saugojamos jūsų sielos.
Tačiau yra laisvos valios įstatymas, kuris nepajudinamas veikia šioje visatoje ir jūsų planetoje. Nei vienas Pakylėtasis Valdovas negali jums padėti, jei patys savo laisva valia įsikūnijimas po įsikūnijimo, dešimtis ir šimtus tūkstančių metų renkatės trūnųjį pasaulį.
Šiems individams anksčiau ar vėliau pasibaigs jų eksperimentų Žemės realybėje terminas. Ir panašiai kaip antramečiai jie bus priversti tęsti savo mokymąsi, tačiau jau kitoje realybėje. Milijonai ir milijardai evoliucijos metų jiems bus suteikti pakartotinai. O tiems, kurie įsiklausys į mūsų nurodymus, jums buvimo iliuzijoje dienos bus sutrumpintos. Jums atsiveria nematytos galimybės dvasinio augimo ir žengimo evoliucijos keliu, kurio moko Pakylėtieji Valdovai, Išminties Valdovai.
Mes visada šalia jūsų visuose pačiuose slidžiausiuose Kelio ruožuose. Jums reikia tik panorėti ir galite pradėti tiesiogiai ir betarpiškai su mumis bendrauti.
Jums reikalingas tik mokėjimas išeiti iš supančios iliuzijos į Dieviškąją realybę. Ir tam nereikia nieko kito, tik jūsų vidinių pastangų. Lygiai taip pat, kaip sportininkai treniruoja fizinius raumenis, kad nugalėtų varžybose, jums reikia treniruoti savo sielos raumenis, kad pasiektumėte Savo pergalę Įšventinimų Kelyje.
Jūsų siekis ir kasdienės jūsų dvasinės praktikos, mums padedant, negrįžtamai jus pakelia ant aukštesnio evoliucinio laiptelio.
Džiaugiuosi šiandien galėdamas jums ištiesti savo pagalbos ranką ir dar kartą jūsų siekiams suteikti teisingą kryptį.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2011/audio.htm#1