Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Melchisedekas >

Melchisedekas

Melchisedekas yra šešto slapto spindulio arba tryliktojo spindulio hierarchas. Jo spindulys tai Dieviško tarnavimo ir Dieviško tyrumo spindulys. Jo spindulio čakra randasi tarp mūsų trečiosios akies čakros ir karūnos(vainiko) čakros. Galbūt jūs girdėjote apie Melchisedeko ordino šventikus. Bet ar daugelis iš jūsų numanote, apie ką eina kalba? Jo ordinas nepriklauso atitinkamam tikėjimui. Ir Melchisedeko šventiko rangas suteikiamas remiantis dvasiniais pasiekimais, būdingais individui, o ne pagal išorinę pareigybę, kurią žmogus užima išorinėje bažnyčioje. Jo šventikai turi atviras visas 12 čakrų, išdėstytų išilgai stuburo. Vienok, svarbiausiu reikalavimu yra testo perėjimas 13 spindulyje arba šeštame slaptajame spindulyje. Jo šventikai, tai, kaip taisyklė, atsiskyrėliai, jogai, vienuoliai, kurie nors formaliai ir gali priklausyti kokiam nors tradiciniam tikėjmui, bet seka jo priesakais, jo mokymais ir jo elgesio kodeksu. O jo elgesio kodeksas labai griežtas. Ir, visų pirma, tai visiška ištikimybė Dievo Valiai ir Dieviškosios Motinos energijų savyje išsaugojimas.