Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Numylėtinis Jonas (Apaštalas)... >

Numylėtinis Jonas (Apaštalas)

Jis žinomas kaip žmogus, parašęs Apokalipsę, Numylėtinio Jono Apreiškimą. Jis parašė tai, ką gavo kaip apreiškimą jo dvasinių praregėjimų metu Patmoso saloje. Jis parašė tai formoje, kuri leido pranešti Apreiškimo esmę ir tuo pačiu užtušuoti šią esmę. Daugelis žmonių bandė suprasti jo Apreiškimo esmę ir jiems nebuvo duota. Ne todėl, kad neparašyta, o todėl, kad nesuprasta. Jis naudojo daug simbolių ir daug vieno ir to paties simbolio reikšmių. Jis naudojo žodžius, turinčius skirtingą prasmę. Jis naudojo vaizdinius, kurie turėjo neigiamą prasmę, bet yra teigiami, ir jis naudojo chronologoją, kuri nepasiduoda traktuotei žemiškos metų skaičiavimo sistemos pagalba.