Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Rekomendacijos, kurias aš norė... >

Rekomendacijos, kurias aš norėčiau jums duoti

AŠ ESU Sanat Kumara, atėjęs per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau, kad duočiau nedidelį Mokymą, liečiantį jūsų tarpusavio santykius su Dievu, Valdovais, Aukščiausia jūsų pačių dalimi.
Būnant gyvenimo tirštumoje, dienos šurmulyje jums kartais sudėtinga susiderinti su Dieviškuoju susiklausymu, už viso šio šurmulio, jus supančio pasaulio scenos, pamatyti tą amžiną ir nepraeinantį, kas nuolatos vyksta, bet paslėpta nuo jūsų akių.
Todėl taip svarbus nusiteikimas į Dieviškumą. Mokėkite stebėti įvykius, vykstančius aplink jus, tarsi pro ekraną, tarsi dalyvautumėte teatre ir jus supantys žmonės būtų aktoriai. Ir jeigu įsigilinsite į savo gyvenimo esmę, tai iš tikrųjų jūs atėjote į šį pasaulį, kad suvaidintumėte tam tikrą vaidmenį. Gyvenimo metu jūsų vaidmenys gali keistis. Net per dieną galite vaidinti skirtingus vaidmenis. Bet žaidimo pojūtis niekada neturi jūsų palikti. Todėl, kad Dievas sukūrė šį pasaulį kaip milžinišką sceną, kurioje jūs galite vaidinti savo vaidmenis ir tuo pat metu mokytis.
Jeigu savo sąmonėje ilgą laiką sugebėsite išlaikyti scenos, kurioje jūs vaidinate savo vaidmenis, vaizdinį, tai greitai galėsite suprasti, kad yra viso šio grandiozinio spektaklio Režisierius. Ir šis Režisierius nekelia sau užduoties priversti jus vaidinti pagal iš anksto numatytą scenarijų. Ne, Jo bendro sumanymo rėmuose turite galimybę išreikšti savo asmeninę kūrybą. Galite pasiimti naujus vaidmenis arba pakeisti tuos vaidmenis, kuriuos jūs vaidinote anksčiau.
Ir ateis momentas, kai jums nusibos asmeninė improvizacija ir kreipsitės tiesiogiai į Režisierių, ir užmegsite su Juo kūrybinius santykius. Jūs pabandysite suprasti Jo sumanymą ir kuo giliau jūs suvoksite Kūrėjo sumanymą, tuo labiau jūsų veiksmai atitiks Jo sumanymą.
Ir jums pasidarys nuobodu vaidinti tuos vaidmenis, kuriuos su tokiu malonumu anksčiau vaidinote todėl, kad prieš jus atsivėręs sumanymo šiai visatai paveikslas jus pakerės ir užims visą jūsų dėmesį. Ir kuo labiau įniksite į šį sumanymą, tuo kaskart svarbesnius vaidmenis vaidinsite.
Savo gyvenime pasistenkite neišeiti už vaidybos rėmų. Per daug rimtai nepriimkite visko, kas jus supa. Visada prisiminkite, kad supanti jus iliuzija laikina ir egzistuos tik tol, kol jūsų sąmonė nesugebės pažvelgti už šios iliuzijos ir įžiūrėti už jos realų Dieviškąjį pasaulį ir realų gyvenimą.
Jūsų vidinė būsena lemia tas gyvenimiškas situacijas, kuriose jūs esate. Ir iki to laiko, kol į jus supančią iliuziją žvelgsite kaip į realybę, negalėsite išsiskirti su iliuzija. Prisiminkite, kad viskas šiame pasaulyje prisitraukia pagal vibracijas. Ir faktiškai jūs savo sąmone įmagnetinate tas situacijas, į kurias gyvenime patenkate. Tačiau savo sąmonėje atsilaisvinti nuo iliuzijos jums bus ganėtinai sunku. Šiaip ar taip, tai užims atitinkamą laikotarpį. Reikalas tas, kad jūsų žemuosiuose kūnuose laikomi energetiniai įrašai tų situacijų, kuriose elgėtės ne pagal Dievo Valią. Ir šie įrašai ten prisikaupė ne per vieną įsikūnijimą. Todėl iki to laiko, kol šie įrašai nebus pertvarkyti pagal Dieviškuosius standartus, pagal Kūrėjo sumanymą jūsų gyvybės srautui, iki to laiko jūs pakliūsite į tas gyvenimiškas situacijas, kurios duos jums geriausią galimybę atidirbti jūsų neigiamus įrašus, arba karmą.
Paprastas karmos Įstatymų ir Dieviškųjų šios visatos Įstatymų žinojimas smarkiai sutrumpina jūsų kelią Žemėje. Tačiau žmonijos dauguma renkasi verčiau tyrinėti daugelį kitos informacijos ir grynai žmogiškuosius įstatymus. Kitais žodžiais, žmonija taip įsitraukė į savo vaidinimą, kad nustojo suvokti, kad tai tik vaidinimas. Mes vėl ir vėl ateiname, kad primintume apie realųjį pasaulį, apie jūsų misiją ir apie jūsų kelią. Retas kas sugeba atitraukti dėmesį nuo iliuzijos ir atkreipti dėmesį į mūsų žodžius ir mūsų Mokymą.
Tačiau mes niekur neskubame. Žmonija turi laiko atsargą savo vystymuisi. Ir anksčiau ar vėliau visi užbaigs žemiškąją mokyklą. Bent jau tie iš jūsų, kas sugebės mokytis toliau.
Ir jeigu ne kosminių ciklų pasikeitimas ir būtinybė laikytis šių ciklų, tai mes neapsunkintume jūsų mūsų laiškų skaitymu ir neatitrauktume jūsų nuo jūsų iliuzijos.
Įsivaizduokite aktorius, kurie taip įsitraukė į vaidmenį, kad ir toliau vaidina, nors spektaklio laikas jau pasibaigė. Štai žmonija dabar ir primena šiuos aktorius.
Kad ko nors išmoktumėte, jums būtina visąlaik saugoti vaikišką sąmonės būseną, žaidimo būseną. Bet jūs neturite leisti iliuzijai visiškai užvaldyti jūsų sąmonės netgi tada, kai esate gyvenimo tirštumoje.
Štai tos rekomendacijos, kurias aš jums norėčiau duoti.
Pagal kosminių ciklų įstatymus jūsų sąmonė - artimiausiu metu turės išgyventi nemažus pokyčius. Ir jūs tikriausiai jau jaučiate šiuos pakitimus. Jų neįmanoma nepastebėti. Kyla Žemės vibracijos. Ir tie iš jūsų, kieno sąmonė nepasiruošusi pereiti į naują evoliucinio vystymosi etapą, jaučiasi tarytum ne savo vietoje. Jie dirbtinai bando pažeminti savo vibracijas panaudodami tam tas priemones, kurios jiems anksčiau suteikdavo pasitenkinimo jausmą. Žmonija per savo egzistavimą suformavo ištisą arsenalą priemonių, visiškai blokuojančių aukščiausius sugebėjimus. Alkoholis, narkotikai, tabakas, seksas, azartiniai žaidimai.
Tačiau tolesnis šių priemonių naudojimas daugiau jūsų nepatenkins.
Gaivinančios, Dieviškosios, aukštos vibracijos, kurios palaipsniui ateina į Žemę, vis labiau ir labiau darys įtaką žmogui ir vibracijų pažeminimas jus vis labiau ir labiau išmuš iš bendro vibracinio fono. Jums reikės atsisakyti visko, kas neatitinka Dieviškojo sumanymo. Aišku, vibracijų pakėlimas yra laipsniškas procesas. Ir akimirksniu atsisakyti savo žalingų įpročių žmonija nesugebės. Bet kiekvienas, kas savo viduje pajaus vidinę paskatą ir norą atsikratyti savo senų įpročių ir prisirišimų, gaus mūsų pagalbą ir palaikymą.
Ir nustebsite, kaip lengvai jums pavyks išsiskirti su savo įpročiais.
Parašykite laišką man arba bet kuriam iš Valdovų, kuriam jūs jaučiate ypatingą artumą. Išvardinkite visus įpročius ir prisirišimus, kurių jūs norite atsikratyti.
Paprašykite apsaugos angelų nunešti šį laišką pagal paskirtį ir sudeginkite šį laišką.
Nuo šio momento į jūsų pareigas įeis kiekvieną dieną patvirtinti savo ketinimą atsisakyti savo žalingų įpročių ir prisirišimų.
Galite pasidaryti savo laiško Valdovams kopiją ir kiekvieną dieną perskaityti savo prašymą prieš savo maldos ritualą.
Praeis keletas mėnesių ir jūs atsikratysite savo įpročių ir prisirišimų.
Būtinas tik jūsų didelis noras, numylėtiniai. Jeigu esate apsisunkinę pernelyg dideliu įpročių kiekiu, tai galite kreiptis su prašymu atsikratyti iš pradžių vieno, paskui kito - tol, kol neatsikratysite visų savo įpročių.
Nepamirškite, kad, be žalingų įpročių, yra tvirtos jūsų sąmonės būsenos, kurios trukdo jums įsisavinti Dieviškąsias vibracijas. Tai gali būti liūdesys, gailestis sau, smerkimas, pavydas ir t. t. Ir lygiai taip pat jūs galite panorėti atsikratyti šių trukdančių jūsų vystymuisi vidinių energijų ir barjerų.
Viską galima pakeisti, numylėtiniai. Ir Dangus pasiruošęs jums suteikti visą pagalbą.
Bet jūs turite žengti pirmą žingsnį ir išreikšti norą atsikratyti savo trūkumų.
Taigi jūs suvokiate, kad jumyse yra kokia nors neigiama savybė ar žalingas įprotis.
Paskui jūs išreiškiate savo norą atsikratyti to trūkumo, kuris trukdo jūsų vystymuisi.
Vėliau patvirtinate savo ketinimą atsikratyti savo trūkumo per tą laikotarpį, kuris būtinas transmutuoti tas energijas jūsų auroje, kurios sukelia šio trūkumo pasireiškimą.
Aš noriu palinkėti jums sėkmės dirbant su savimi ir savo trūkumais.
Tačiau, prašau, neieškokite savyje per daug trūkumų. Nes tuo jūs skatinsite savo trūkumus.
Jeigu jūs nuolatos sutelksite savo dėmesį į nuostabius pavyzdžius, gamtą, muziką, meną ir šalinsitės to, kas netobula, tai neigiamų energijų pakeitimas įvyks natūraliai ir be didelių jūsų pastangų.

AŠ ESU Sanat Kumara