Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Kokios metodikos bei praktikos... >

Kokios metodikos bei praktikos rekomenduojamos ir kokias reikia atlikti dabartiniu metu

AŠ ESU Sanat Kumara.
Klausimui, kokios metodikos bei praktikos rekomenduotinos ir kokias dabartiniu metu būtina atlikti, duosiu tokį paaiškinimą:

Kai tik žmonija pasiekia tam tikrą išsivystymo laiptelį, atkrinta būtinybė tarnauti pagal griežtai rekomenduojamas praktikas.
Kiekvienas individas gali pats nuspręsti, kokia metodika jam priimtinesnė ir kokios praktikos laikytis.
Į tavo užduotis neįeina duoti kokias nors metodikas. Atsiras žmonių, jų jau atsiranda, kurie galės vesti paskui save kitus, naudodami tas metodikas, kurias jie gauna tiesiai per savo Aukščiausiąjį AŠ.
Pagrindinė sąlyga – išsaugoti sąskambį su Hierarchija ir palaikyti ryšį tarp pasaulių per tuos laidininkus, kuriuos mes pasirinkome savo tikslų įgyvendinimui.
Todėl kiekvienas žmogus, kuris priima tave kaip mūsų Pasiuntinį, kaip mūsų atstovą fiziniame plane, iškart stoja ant Hierarchijos laiptelių ir naudojasi visu tavo pasiekimų momentumu ir gauna visą mūsų palaikymą, kuris suteikiamas jam tiesiai per jo Aukščiausiąjį AŠ.
Stebėdami besiklostančią situaciją ir ją analizuodami, mes galėsime duoti detalesnius patarimus ir rekomendacijas.
O kol kas būtina naudotis tais įdirbiais, kuriuos jau žmonės turi, ir juos taikyti.
Ir ypač atkreipiu dėmesį į tai, kad svarbiausias tarnavimas – tai praktinė veikla fiziniame plane.

AŠ ESU Sanat Kumara