Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Prabudimo šauksmas >

Prabudimo šauksmas

AŠ ESU Sanat Kumara. Aš vėl pas jus atėjau.
Dabar, kai prasidėjo metinis ciklas ir pasibaigė Karminės Valdybos posėdis, man vėl yra apie ką su jumis pasikalbėti.
Noriu kreiptis į tuos iš jūsų, kurie nepaisydami visų gyvenimiškų sunkumų ir nesėkmių stengiasi išsaugoti savo sąmonę nukreiptą į Dievą.
Noriu kreiptis į tuos, kurie sugeba įveikti sunkumus ir kartu išsaugoti sąmonės lygį.
Tai labai vertinga savybė. Kažkada jūs praėjote mokymus mūsų misterijų mokyklose. Ir tada tai buvo specialiai organizuota treniruotė, kai jus įvesdavo į nesubalansuotą, disbalanso būseną ir žiūrėjome, kaip galėjote išsaugoti vidinę ramybę ir saugoti savo ištikimybę, vykdydami Dievo Valią Žemėje.
Tai buvo treniruotė prieš šiandieninį jūsų įsikūnijimą. Dabar nereikia specialiai organizuoti sunkumų. Pakanka tų sunkumų, kurie jus supa. Ir dabar atėjo labai svarbus jūsų įsikūnijimo etapas, kai jūs turite ne tik išsaugoti sąmonę pačiame aukščiausiame jums lygyje, jūs turite vykdyti Brolijos darbą.
Jums nereikia sakyti, kokį darbą jūs turite atlikti. Pakanka apsidairyti aplink ir jūs pamatysite, kad visam pasauliui dabartiniu metu reikia pertvarkymo. Nėra nei vienos žmogiškosios veiklos sferos, kuri atitiktų Dieviškuosius pavyzdžius.
Ir jūs tikriausiai manote, kad aš jus kviečiu pasiraitoti rankoves ir mestis pametus galvą keisti visą Žemėje egzistuojančią tvarką.
Manau, kad greičiausiai jus palaikys išprotėjusiu. Nors iš mūsų požiūrio taško visa žmonija išprotėjo ir daro neįsivaizduojamus dalykus. Tačiau šiame etape žmonija nesugeba to suprasti.
Jūs kiek norite galite kalbėti apie Dieviškuosius visuomenės kūrimo principus ir Dieviškuosius pavyzdžius, kuriuos būtina įgyvendinti visose gyvenimo sferose. Nemanau, kad atsiras nors keletas jūsų aplinkos žmonių, kurie galės jus suprasti, juo labiau kažką realiai pradėti daryti.
Tada ką gi daryti ir kokią išeitį siūlo Pakylėtieji Valdovai?
Aš daug kartų sakiau ir dabar kartoju mūsų principus, kuriais mes vadovaujamės milijonus metų.
Jums reikia pradėti keisti patį save. Viskas aplink jus protestuos. Kadangi jūsų vibracijos keisis, tai anksčiau ar vėliau pradės prieštarauti jus supančio pasaulio vibracijomis. Ir štai čia jūs turite dar kartą prisiminti misterijų mokyklas. Jūsų užduotis – išlaikyti išorinį nedraugišką požiūrį. Kartu jūs stiprinsite dvasinius raumenis ir demonstruosite savo atsidavimą Valdovų reikalui, nepaisydami išorinių sąlygų.
Kiek laiko jums reikės išlaikyti? Reikia orientuotis į laiką iki esamo įsikūnijimo pabaigos.
Tačiau yra tarp jūsų tų, kas atėjo į įsikūnijimą su tam tikra misija. Ir ši misija — sukurti Žemės rutulyje pavyzdį fiziniame plane, kur Valdovai galėtų pervesti savo principus.
Dabartiniu metu aš nežinau, kur Žemės rutulyje būtų galima šią vietą sukurti. Mes bandėme sukurti šią vietą mūsų pasiuntinio Ašrame. Tačiau dabar aš sakau jums, jog mes nuėmėme nuo jos šią užduotį.
Sutikome per didelį pasipriešinimą. Ir todėl dabartiniu metu mes ieškome kitos vietos, kur galėtume sukurti savo forpostą fiziniame plane.
Pasiuntinys negali atlikti darbų už jus, kurie atėjo į įsikūnijimą ir ramiai guli ant sofos.
Mes stebėjome herojiškas mūsų pasiuntinio pastangas dvejus metus. Ir dabar mes aiškiai matome, kad negalime daugiau piktnaudžiauti jos ištikimybe ir pasiaukojimu.
Tai bus neteisinga. Ir jei Žemės fiziniame plane nėra nieko, kas sugebėtų pasirūpinti mūsų pasiuntiniu ir ją apgintų, tai šitai padarysiu aš.
Todėl, kad mūsų santykiai su ja ypatingi. Ir būtent aš už ją laidavau prieš įsikūnijimą. Aš negaliu daugiau rizikuoti savo mylimu mokiniu.
Jums dabar viską reikės padaryti patiems, jei aišku jūs sugebėsite išlaikyti tą krūvį, kuris neišvengiamai užguls jūsų pečius, kai tik pradėsite vykdyti Brolijos darbus. Realų darbą Brolijai, o ne tą darbą, kurį įsivaizduojate.
Šiandieną aš buvau gana griežtas.
Aš daugelį kartų galėdavau būti pasiuntinio kūne jos susitikimų su daugeliu žmonių metu. Ir aš labai gerai suprantu, kad ji stengėsi išlaikyti nekaltą supratimą apie visus, kaip mes ją mokėme, tačiau aš aiškiai matydavau kiekvieną, kas priartėdavo prie pasiuntinio per šiuos metus. Ir kadangi jūs patekote į mano apžvalgos ratą, tai aš galėsiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso, kad arba jus paprotinčiau, arba palikčiau jus karmos valiai.
Nekalbu apie tuos, kurie prieidavo paragauti Šviesos. Tačiau buvo ir tų, ką aš asmeniškai pažinojau ir kurie turėjo prisiimti vykdyti tam tikras funkcijas. Jūs praėjote specialią treniruotę, mes puoselėjome jūsų sielas prieš įsikūnijimą, mes padarėme viską, kas nuo mūsų priklauso, kad sukurtume išorines aplinkybes ir privestumėme prie mūsų pasiuntinio. Ir koks rezultatas?
Jūs negalite pajusti viso mano jaučiamo apmaudo. Aš galiu tik stebėti viską, kas vyksta. Tačiau aš negaliu įsikišti, nes jūs turite savo laisvą valią ir jūs laisvi daryti viską, kas jums ateis į galvą.
Neduok Dieve kada nors jums išbandyti mano būseną, kai aš stebiu, kaip vienas po kito žmonės pasirenka iliuzijos naudai. Mes prarandame pačius geriausiuosius. Nei viena Šviesos misija nesirėmė vienu žmogumi. Visada į įsikūnijimą ateidavo daugelis sielų. Kažkas iš jų pasimesdavo pačioje įsikūnijimo pradžioje, bet likusieji neįtikėtinų pastangų dėka galėdavo prieiti prie pat savo misijos vykdymo. Ir dabar aš matau, kaip kiekvienas iš jų pasirinko savo žaisliuką ir nusivijo savo iliuzinio pasaulio tikslą.
Mes išsikovojome naują dispensaciją, naują Dieviškąją malonę – perduoti šio naujo diktavimų ciklo laiškus į jūsų pasaulį. Ir labai tikiuosi, kad tie, kas dar klaidžioja iliuzijoje, galės išgirsti šiuose laiškuose esantį šauksmą ir pažadinti savo sąmonę veiksmui.
Kitaip jūs taip ir klajosite pavieniui iliuzijoje iki dabartinio įsikūnijimo pabaigos.
Yra Dieviškoji galimybė, kuri dar nepasibaigė. Tačiau kur šviesnešiai, kurių rankomis ir kojomis galėtume įvykdyti tai, kas sumanyta?

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#38