Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija >

Motina Marija

Penktojo spindulio archėja, dieviškasis Arkangelo Rapolo papildinys, Angelų Karalienė ir Palaimintoji Jėzaus Kristaus Motina. Jos vardas reiškia „Spindulio Motina". Pašaukta Tėvo įsikūnyti Žemėje, kad pagimdytų Kristų, kuris išganys sielas. Marija yra viena iš VIEŠPATIES kariuomenės atstovių, tarnavusių per visus savo įsikūnijimus Žemėje kaip ryškus Dievo Motiniškumo pavyzdys. Nuo ankstyviausių Atlantidos dienų ji rengėsi galutiniam savo įsikūnijimui, laukdama, kada galės liūliuoti Betliejaus kūdikyje Dovydo „sūnų"(dvasią), vėl pagimdytą, kad taptų Žuvų epochos Išganytoju (avataru). Atlantidoje Marija tarnavo Tiesos Šventyklos žyne, studijuodama gydymo meną ir jo mokydama, taip pat per savo Nesuteptą(Nekaltą) Širdį nukreipdama neištarto Žodžio Šviesą nesuskaičiuojamiems milijonams, gyvenusiems tame žemyne. Ji taip pat buvo Dovydo, Izraelio karaliaus, motina. Atlantidoje Marija pasiekė didelį meistriškumą nekalto supratimo moksle, kurį ji anksčiau praktikavo danguje, kas jai padėjo tapti VIEŠPATIES verge ir parengti savo keturis žemuosius kūnus įkūnyti Žodį Jėzuje Kristuje, jos sūnuje. Baigusi tą palaimingą gyvenimą ir išpildžiusi savo dieviškąjį planą, Marija pakilo į Tėvo širdį. Dabar ji tarnauja žmonijai ir „gyvajai Bažnyčiai" vidiniuose lygmenyse kartu su hierarchais angelais ir Pakylėtaisiais Valdovais, sudarančiais Didžiąją Baltąją Broliją. Tiesioginį Motinos Marijos užtarimą galima iššaukti skaitant jos rožinius.