Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Jums bus reikalingos visos jūs... >

Jums bus reikalingos visos jūsų valios pastangos, kad neužkibtumėte ant praeities energijų meškerės ir veržtumėtės į naują dieną

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs tam, kad praneščiau jums džiaugsmingą žinią! Mes pradedame naują diktavimų ciklą per mūsų pasiuntinį. Ir kaip visada, yra daug ką pasakyti. Ir šis mūsų bendravimo procesas ir mūsų dedamos pastangos nenueina veltui. Su kiekvienu kartu mes pažymime vis naujus ir naujus pokyčius sąmonėje kaskart vis didesnio kiekio žmogiškųjų individų, esančių įsikūnijime šiuo sudėtingu metu.
Mes ateiname, kad įtvirtintume savo Šviesos fokusą, savo liepsną, kurią mes nepavargdami nešame ir atiduodame žmonijai jau milijonus metų. Ir dabar, kaip niekada anksčiau, mes džiaugiamės pranešdami tai, kad mūsų pastangos taip ryškiai atsispindi žmonių protuose ir toje veikloje, kuri klostosi fiziniame plane, kad mes nenustojame stebėtis tais stebuklais, kurie jau įvyko ir įvyks Žemės planetoje su mūsų ir jūsų pagalba. Su pagalba tų žmonių, kurie nusprendė pasišvęsti tarnavimui Gyvybei, tarnavimui Žemės žmonijai. Ir kiekvienas iš jūsų, mūsų tarnautojų, turi suvokti, kad šiuo sudėtingu, lemtingu laiku kartais pritrūkstame to žmogaus, kuris užsidėtų ant savęs Dieviškosios galimybės grandinę. Ir jeigu dar esate apimti neryžtingumo ir abejonių, aš rekomenduoju jums kaip galima greičiau nustoti kreipti dėmesį į savo smulkias gyvenimiškas problemas ir visa savo esybe veržtis į mus, į įvykdymą tų užduočių, kurias mes įtvirtiname jūsų sąmonėje ir kurias mes kviečiame įvykdyti.
Mes nepavargstame vėl ir vėl kartoti, kad mums reikalingi ištikimi tarnautojai, pasiruošę pagal pirmą mūsų šauksmą pakilti ir eiti ten, kur reikia jūsų jėgų, jūsų sugebėjimų ir įvykdyti tą Dieviškąjį planą, dėl kurio jūs atėjote į įsikūnijimą dabar, šiuo sudėtingu planetai laiku.
Aš nepavargstu kartoti apie jūsų atsakomybę ir apie jūsų įsipareigojimus, kuriuos patys prisiėmėte prieš savo įsikūnijimą. Nes kiekvieną kartą, skaitydami mūsų laiškus, jūs juntate vidinį virpėjimą ir pasirengimą įvykdyti savo pareigą. Bet praeina visai nedaug laiko ir jūs pamirštate apie savo įsipareigojimus, apie savo siekį ir pasiduodate gyvenimo sumaiščiai, kuri kaip pelkė įtraukia jus ir verčia eiti klaidingu keliu, momentinių gėrybių ir linksmybių keliu, prarandant tai, kas amžina.
O dabar aš jums norėčiau dar kartą priminti apie tai, kad artėja pats tamsiausias ir sudėtingiausias metų laikas. Tai naujų metų, naujos dienos išvakarės. Bet būtent aušros išvakarėse kaip niekada tamsi naktis. Todėl ir aplink jus, ir iš jūsų sąmonės kils praeities vaiduokliai, praėjusių jūsų klaidų ir apsirikimų vaiduokliai neatidirbtų energijų pavidalu. Ir šios energijos stengsis nuvesti jus nuo Kelio. Ir jums bus reikalingos visos valios pastangos, kad neužkibtumėte ant praeities energijų meškerės ir veržtumėtės į naują dieną!
Labai sunku patikėti, kad tai, apie ką aš dabar kalbu, jums yra labai svarbu ir aktualu. Patikėkite manimi. Ne šventinė sumaištis ir šurmulys turi užimti jūsų dėmesį, o tylūs pamąstymai prie žvakės apie tai, ką jūs turite padaryti ir kaip pašalinti tas kliūtis, kurios trukdo įvykdyti jūsų paskirtį. Neieškokite šių kliūčių išorėje. Analizuokite savo nueitą gyvenimo kelią ir stenkitės suprasti, kas jumyse pačiuose jums trukdo ir kliudo žengimui Keliu.
Jūs žinote Kelią. Jums nurodytas Kelias. Ir tie iš jūsų, kurie gavo supratimą apie šį Kelią ir pajuto skonį įveikiant vidines kliūtis ir netobulybes, jau niekada nepasuks iš šio Įšventinimų Kelio, į kurį mes jus kviečiame ir kuris vienintelis sugeba žaibiškai jus ištraukti iš gyvenimo liūno ir kaip greitaeigiu liftu pakelti į Dieviškosios Sąmonės viršūnę. Aš džiaugiuosi, kad daugelis pradėjo siekti. Ir aš džiaugiuosi, kad daugeliui mūsų laiškai yra tas Šviesos švyturys tamsoje, kuris nurodo Kelią. Aš džiaugiuosi, kad prabudo tūkstančiai ir dešimtys tūkstančių, bet mūsų užduotis pažadinti milijonus miegančių sielų.
Todėl mes ateiname ir nepavargstame kartoti seną kaip pasaulis Mokymą. Ir daugelis iš jūsų pradeda prisiminti savo buvusius įsikūnijimus, tuos žygdarbius, kuriuos atlikote visos Gyvybės labui. Ir tai ne atsitiktinumas, nes dabar planetoje įkūnyta tiek daug šviesių sielų, kad tiesiog Dangus ištuštėjo, nes kiekvienas iš tų, kas yra kitoje užsklandos pusėje, veržiasi jums į pagalbą visa savo širdimi, visa siela ir siekia padėti užgimti naujam mąstymui, naujai sąmonei, pagrįstai ne buvusiomis dogmomis, o Žiniomis ir tūkstantmečių Išmintimi. Jūs pamiršote tą Išmintį, kuri iš pat pradžių buvo jums dėstoma mūsų buveinėse. Ir dabar atėjo laikas sugrįžti į Dieviškąją Išmintį ir palikti kūniško proto labirintus. Jūsų kūniškasis protas bando jus įtikinti ir nukreipti į melagingos logikos slaptus įėjimus ir požeminius labirintus. Tačiau jūsų tiesioginė užduotis artimiausiu metu yra prisiminti vienintelę teisingą logiką, Dieviškojo pasaulio logiką. Kad ir kaip ši logika skiriasi nuo visko, su kuo susiduriate savo gyvenimuose, jums reikės priimti šią logiką ir išstudijuoti ją ne savo išorine sąmone, o savo širdimi. Nes tik tada, kai atversite savo širdis ir reikiamu būdu sieksite, jūs pajėgsite suprasti Dieviškąjį Įstatymą ir Dieviškąją Išmintį. Tik tas, kuris atsisako žemiškosios logikos, sugeba persisunkti Dieviškąja logika. Ir tai yra jūsų laikotarpio sudėtingumas. Todėl, kad jūs turite patikėti mūsų žodžiais ir veržtis į stačias uolas kartais be jokios apsaugos. Ir tik tada, kai jūsų tikėjimas stiprus, savo dispozicijon jūs gaunate tuos instrumentus, kurie leidžia jums įveikti savo kelią maksimaliai efektyviai. Ir vieną gražią dieną aptiksite, kad jūsų sąmonė pakito neatpažįstamai, ir neįmanoma sugrįžti į praeitį. Ir Dieviškasis Protas iškovos jumyse pergalę prieš kūniško proto logiką. Mes kartojame tuos dalykus, kurie atrodo akivaizdūs. Tačiau koks mažas žmogiškųjų individų kiekis sugeba iki galo suprasti ir suvokti mūsų Mokymą.
Visa tai, kas Dieviška, yra labai paprasta. Ir šis paprastumas atbaido ir priverčia suabejoti tuos, kurie, kaip ir anksčiau, ieško sudėtingų kelių ir patys įveja save į tų mokymų labirintus, kurie veda į niekur, tik į sielos žūtį. Mes negąsdiname, bet perspėjame, kad kosminiai terminai priartėjo ir tam, kas atgyveno, nėra vietos Naujame Pasaulyje. Ir būdami ant naujų metų ribos jūs turite atlikti kruopščią reviziją savo protuose, savo sąmonėje ir savo laisva valia išsiskirti su visu tuo, kas ne nuo Dievo, su visu tuo, kas trukdo jūsų žengimui Keliu. Jūs dar turite laiko, bet tas laikas trumpas.
Aš buvau su jumis šią dieną. Aš džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.