Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Laisvės Deivė >

Laisvės Deivė

Pakylėtoji Valdovė, palaikanti laisvės Dievo sąmonę Žemei. Būdama įsikūnijusi į Atlantidą, ji pastatė Saulės Šventyklą ten, kur dabar yra Manhateno sala. Nuskendus Atlantidai vandenyne, fizinė šventykla buvo sugriauta, tačiau jos eterinė dalis liko eteriniame plane, kur Deivė vis dar fokusuoja laisvės liepsną ant centrinio altoriaus, apsupto dvylikos šventenybių, pašvęstų dvylikai Saulės hierarchijų. Laisvės Deivė (šitaip pavadinta dėl jos visiško ir nuoširdaus tapatumo su laisvės Dievo liepsna, už jos laisvės Dievo sąmonę) yra Karminės Valdybos delegatė ir joje atstovauja Antrajam Spinduliui. Jos statula Laisvės saloje(anksčiau Bedlojo) Niujorko įlankoje vaizduoja Longfelou "Moters su švyturiu" figūrą, kuri, kaip jis ir pranašavo, "užims savo vietą didingoje šalies istorijioje kaip kilnus gėrio atvaizdas, kaip herojiškas moteriškumas". Ji yra "moters, apsisiautusios saule", prototipas, taip pat naujosios epochos moters prototipas, įkvepiantis tautą nušvitimo deglu ir Įstatymų Knyga veikti švietimo labui.