Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi >

Kuthumi

Pakylėtasis Valdovas. Tarnauja kartu su Jėzumi Pasaulio Mokytojo poste; anksčiau Antrojo spindulio čohanas; meistras – psichologas; jaunimo globėjas; Auksinio Apsiausto Brolių ir Seserų Ordino ir Nušvitimo eterinės Šventovės Kašmyre, žinomos taip pat kaip Gamtos Katedra, vadas. Valdovas palaiko židinį Šigandze Tibete, kur grodamas didžiuliais vargonais išgauna kosminę harmoniją šventomis savo širdies ugnimis. Šia dangiška muzika jis siunčia išgijimą ir taiką visoje planetoje sieloms, kurios yra perėjimo būsenoje(konkrečiai, mirties valandą) ir veda jas į eterinės Didžiosios Baltosios Brolijos šventąsias buveines, kad išmokytų pasirengti būsimiems žemiškiems gyvenimams. Jis įkvepia architektus, poetus ir mokslininkus, pažadindamas mistinį prisiminimą apie jų pačių dvasinę harmoniją dangiškojoje geometrijoje ir žvaigždžių ritme. Kuthumi įsikūnijimai jo sielos evoliucijos metu savivaldos kelyje buvo:

Tutmosis I I I, valdęs apie 1503-1450m. pr. Kr. Egiptą. Didžiausias iš faraonų, sumanus valdytojas, užkariautojas, menų globėjas. Jis laikomas Egipto imperijos kūrėju.

Pitagoras, apie 582 m. – apie 507m. pr. Kr., graikų filosofas ir matematikas. Įsteigė misterijų mokyklą Krotone(dabar Italijoje), kur savo bendruomenėje mokė įšventintuosius. Jo doktrinos darė įtaką didžiajai filosofų daugumai.

Baltazaras, pirmasis amžius, vienas iš trijų žynių(astronomų, adeptų), apskaičiavusių Kūdikėlio Jėzaus gimimo laiką ir vietą ir keliavusių iš Rytų, idant atiduotų jam pagarbą.

Šventasis Pranciškus Asyžietis, 1182-1226m., Italija, Pranciškonų ordino įkūrėjas, „dieviškasis elgeta", susižadėjęs su „ponia skurdybe"; pirmasis šventasis, gavęs stigmas.

Šachas Džahanas, 1592-1666m., Indija, Mogolų imperatorius, atvedęs Indiją į aukso amžių mene ir architektūroje, ko pavyzdys yra Tadž Machalis, pastatytas jo sostinėje Agroje kaip sutuoktinės mauzoliejus.

Kut Humi Lal Singhas , Kašmyro brahmanas, devynioliktas amžius, Šigadzė, Tibetas; taip pat žinomas kaip K. H. 1875m. kartu su El Morija įsteigė teosofų bendruomenę, kurios tikslas buvo iš naujo supažindinti žmoniją su senovės išmintimi, pagrindusia visas pasaulio religijas.