Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Mokymas apie karminę atsakomyb... >

Mokymas apie karminę atsakomybę už jūsų veiksmus diktavimų tekstų vertimo srityje ir piniginių lėšų panaudojimo srityje

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl pas jus atėjęs.
Nuo šios dienos ir iki šio diktavimų ciklo pabaigos aš norėčiau, kad jūs kiekvieną dieną, prieš pradėdami skaityti diktavimą, pašauktumėte elektroninį buvimą to Valdovo, kuris duoda diktavimą. Šis, atrodytų, paprastas metodas, leis jums pajusti mūsų buvimą ir daugelis mūsų laiškų teiginių atsivers jums visiškai iš kitos pusės todėl, kad Valdovų buvimas laiškų skaitymo metu daug kartų sustiprins efektą, kurį gaunate skaitydami diktavimus. Tai speciali dispensacija ir ji veiks dar kurį laiką po šio diktavimų ciklo pabaigos. Jūs patys pagal savo pojūčius galėsite spręsti, veikia ši dispensacija ar jau ne.
Taigi tam, kad pašauktumėte Valdovo buvimą, kuris duoda laišką, jums būtina balsu arba mintyse ištarti:

„Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, aš kviečiu... (pasakyti Valdovo, kuris duoda laišką, vardą) elektroninį buvimą.“

Pabandykite panaudoti šią dispensaciją, pradėdami nuo šiandieninio diktavimo. Pabaikite skaityti šį diktavimą iki pabaigos, paskui perskaitykite ją vėl, jau pašaukę, ir pajuskite skirtumą.
Aš visada rekomenduoju jums taip pašaukti prieš skaitant mūsų laiškus, kuriuos mes duodame per šį pasiuntinį. Pašaukimas veiks tada, kada bus galima ir būtina.
Savo elektroninį buvimą gali išreikšti visi Valdovai ir šio buvimo lygis bus tiesiogiai proporcingas jūsų sugebėjimui priimti mūsų vibracijas, jūsų subtiliųjų kūnų pasiruošimui priimti mūsų vibracijas.
Jūs žinote, kad kartais savo laiškus mes duodame aukštesniu lygiu, o kartais mes duodame savo laiškus truputį žemesniu lygiu. Ir tai ne visada lemia mūsų pasiuntinio kūnų laidumo savybė. Tiesiog individų, esančių įsikūnijime, sąmonės išsivystymo lygis yra skirtingas. Ir skirtingi individai sugeba priimti skirtingą informaciją ir skirtingą energetinę laiškų sudedamąją dalį.
Mes rūpestingai patikriname informaciją, kurią duodame. Ir tada, kai jūsų išorinė sąmonė pradeda analizuoti duodamą informaciją, tai ne visada būna naudinga. Todėl, kad bet koks kritiškas informacijos priėmimas nutraukia energijos srovę. Ir mūsų laiškų skaitymas tampa jums nenaudingas. Laiškas pats savimi pajungia jumyse kryptingumą į Valdovų energijas ir jūs priimate mūsų energijas skaitydami mūsų laiškus. Egzistuoja raktai, kurie pajungia jūsų subtiliuosius laidininkus, ir jūs tampate sugebantys ne tik priimti informaciją, bet ir energetinę laiškų sudedamąją dalį. Tai paaiškina, kodėl mūsų laiškų neįmanoma perpasakoti. Perpasakojimas neturi tų raktų, kurie įjungti į laiško kūną. Jūs priimate mūsų laiškus kaip tekstą, parašytą vienos ar kitos kalbos simbolių pagalba, tačiau tai ne visai taip yra. Laiškas turi savyje slaptus raktus. Ir tada, kai jūs verčiate mūsų laiškus į kitas kalbas, galima prarasti šiuos raktus. Viskas priklauso nuo vertėjo savybių. Ir jeigu vertėjas yra susiderinęs su mumis, tai vertimas turi mūsų vibracijas. Priešingu atveju vertimas turi tik informacinę sudedamąją dalį.
Tai paaiškina, kodėl netgi tada, kai girdite diktavimus, kai jas skaito mūsų pasiuntinys, ir nesuprantate žodžių todėl, kad kalbate kita kalba, jūs vis tiek gaunate energetinę sudedamąją mūsų laiškų dalį. Jūs jaučiate Valdovų energijas ir vibracijas.
O tada, kai jūs skaitote mūsų laiškus, išverstus į jūsų gimtąją kalbą, jūs galite prarasti šią energetinę sudedamąją dalį. Todėl aš rekomenduoju tiems, kas ateityje vers mūsų laiškus į kitas kalbas, prieš pradedant versti, pašaukti elektroninį buvimą to Valdovo, kurio diktavimą jūs norite išversti. Taipogi aš rekomenduoju jums pradėti vertimą pusiausvyros būsenos, po geros meditacijos ar maldos praktikos.
Bet kuri jūsų netobulybė pereina į vertimų tekstą. Ir jeigu versdami tekstą iškreiptumėte, tai ant jūsų gultų karminė atsakomybė už Valdovų Žodžių iškraipymą.
Tiesa, šią jūsų karminę atsakomybę gali neutralizuoti geroji karma, kurią įgyjate versdami laiškus į kitas kalbas ir platindami juos.
Tačiau turite atsižvelgti, kad gerąją karmą gaunate tik tada, kai jūsų motyvas švarus ir jūs iš tikrųjų verčiate tam, kad išplatintumėte mūsų Mokymą, o ne tam, kad užsidirbtumėte pinigų.
Jūsų ir pinigų tarpusavio santykių klausimas labai sudėtingas. Ir iš tikrųjų pinigai pas jus ateina ne tada, kai įvykdote kažkokį darbą Brolijai.
Tačiau vykdydami kokį nors darbą Brolijai, jūs gaunate galimybę, kad pinigų energija kompensuotų tas energetines išlaidas, kurias jūs patyrėte dirbdami Brolijos darbus.
Viskas šiame pasaulyje remiasi apsikeitimu energija. Ir bet koks energijos užsistovėjimas priveda prie piniginės energijos trūkumo. Tada, kai turite pinigų, jums reikia pagalvoti, kur juos išleisti. Bet kuris piniginės energijos kaupimas yra nenaudingas ir yra neteisingo elgesio su pinigais karmos požymis. Pagalvokite, kaip jums reikia panaudoti pinigus, kuriuos turite. Ir jeigu jūs išleisite pinigus tam, kad gautumėte kažkokį malonumą, tai kitą kartą negausite piniginės energijos papildymo.
Priešingai, jeigu jūs leidžiate savo pinigines sankaupas geriems darbams, tai piniginės energijos tėkmė bus sustiprinta nepriklausomai nuo to, kiek dėsite pastangų pinigams uždirbti. Jums atiteks palikimas arba kas nors duos jums pinigų dėl kokios nors priežasties.
Teisingai disponuokite pinigine energija. Kuo nesavanaudiškiau atiduodate, tuo daugiau gaunate.
Tačiau visada turite prisiminti, kad esate atsakingi už tai, kam ir kiek pinigų duodate. Todėl, kad tuo atveju, jeigu pinigai, kuriuos duodate, nebus panaudoti geriems darbams, tai neteisingo pinigų energijos panaudojimo karma guls ant jūsų.
Priešingai, jeigu paaukosite savo pinigus geriems darbams, tai galėsite tą gerąją karmą, kuri bus sukurta teisingai panaudojus pinigus, panaudoti savo nuožiūra.
Tokiu principu remiasi ir dešimtinė, kurią renka bažnyčia. Ir iš esmės tai labai tikslus ir teisingas principas, bet tiktai tuo atveju, jeigu bažnyčia ar kita religinė organizacija išleidžia jūsų dešimtinę geriems darbams, o ne savo turto didinimui.
Visame kame esti protingo ir teisingo Dieviškosios Energijos panaudojimo principas, o piniginė energija niekuo nesiskiria nuo bet kurios kitos energijos rūšies. Viena energijos rūšis lengvai pavirsta į kitą energijos rūšį. Ir jūsų dešimtinė, jeigu jūs ją teisingai panaudojote, suteikia jums galimybių fiziniame plane. Ir šios galimybės gali išsilieti ant jūsų kaip finansinis perteklius, džiaugsminga jūsų vaikų ateitis, jūsų pačių ir jūsų artimųjų sveikata.
Geroji karma taipogi gali būti panaudota tam reikalui, kuriam norite, kad ji būtų panaudota. Tam jums duodama laiškų į Karminę Valdybą galimybė.*
Aš daviau jums šiandien Mokymą apie karminę atsakomybę už jūsų veiksmus diktavimų tekstų vertimo srityje ir piniginių lėšų panaudojimo srityje.
Ir šį svarbų Mokymą turite panaudoti savo gyvenime.
O dabar noriu atsisveikinti su jumis. Ir iki naujų susitikimų!

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.

*„Savo sąmonėje išeikite už savo šeimos, savo miesto, savo šalies ribų ir visą Žemę priimkite kaip savo gimtuosius namus“, Viešpats Maitrėja (2006 06 05); „Karmos Įstatymo supratimo išplėtimas“, Numylėtinis Kutchumi (2006 07 06).