Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Apie situaciją pasaulyje >

Apie situaciją pasaulyje

AŠ ESU Sanat Kumara, atėjęs pas jus šią dieną tam, kad duočiau kai kuriuos pasaulyje vykstančių įvykių paaiškinimus. Iš masinių informacijos priemonių jūs žinote apie tai, kad finansinė padėtis pasaulyje prasta, žinote apie padažnėjusius žemės drebėjimus, žinote apie uraganus, kurie nepaliaujamai šturmuoja Amerikos ir Kinijos pakrantes. Savo širdimi jūs daug ką nujaučiate apie tai, apie ką neskelbiama masinėse informacijos priemonėse, bet kas objektyviai egzistuoja subtiliajame Žemės planetos plane.
Taip, jūs visiškai teisūs, iš tikrųjų visa tai yra tik pradinis ir nežymus pasireiškimas tų įvykių, apie kuriuos mes jus perspėjome. Mes sakėme apie tai, kad ateis pasikeitimai, sakėme, kad atėjo laikas ir kyla fizinio žemės planetos plano vibracijos, Žemė pakyla į naują energetinį lygį. Dabar atėjo laikas, kai šios vibracijos Žemės planetos fiziniam planui daro tiesioginę įtaką. Visą šį laiką mes su jumis buvome labai atviri ir perspėjome apie ateinančius įvykius. Kodėl stebitės?
Visiems atvejams davėme rekomendacijas, kaip jums elgtis, ką daryti ir ko imtis.
Nesakykite, kad viskas vyksta netikėtai ir jūs nieko nežinojote.
Perskaitykite mūsų pranešimus, kuriuos davėme per mūsų pasiuntinį. Įdėmiai juos perskaitykite per dabar vykstančių įvykių prizmę. Ir rasite mūsų pranešimuose ne tik perspėjimus, bet ir konkrečias rekomendacijas, kaip jums reikėtų elgtis ir kaip ruoštis tam, kas vyksta ir kas bus.
Esate fiziniame plane ir jus visų pirma jaudina viskas, kas vyksta aplinkui fiziniame plane. Bet mes kviečiame jus aukščiau, kviečiame į kalnų viršūnes, į mūsų pasaulį. Ir mūsų pasaulyje galėsite jaustis visiškai saugiai ir būsite patikimai kontroliuojami bei prižiūrimi.
Pripratote prie to, kad įsikūnijimas iš įsikūnijimo ateidavote į savo jaukų fizinį pasaulį. Jūs jaučiate nenutrūkstamą ryšį su savo fiziniu pasauliu. Jūs sukūrėte šį pasaulį. Sakau jums, kad atėjo laikas, kai reikėtų suprasti ir priimti savo sąmonėje, kad jūsų pasaulis bus pertvarkytas. Ir tiems individams, kurie nepasiekė atitinkamo sąmonės lygio, dabartinis įsikūnijimas gali tapti paskutinis jų individualumo pasireiškimas fiziniame plane.
Todėl, kol dar yra laiko, apmąstykite mano žodžius. Priimkite savo širdyje ir pabandykite savo gyvenime įgyvendinti Didingąjį Dieviškąjį Įstatymą.
Viskas, kas mirtinga, ką sukūrėte savo netobula sąmone, nustos egzistavę. Pasiliks tik tai, kas amžina. Geriausi jūsų Sielos pasireiškimai. Nesavanaudiškumas, pasiaukojimas, atsidavimas, aukščiausias Meilės pasireiškimas ir daugelis kitų dalykų egzistuos kartu su jumis Naujame Pasaulyje. Tada, kai senas pasaulis išeis į nebūtį, jo vietą užims Naujas pasaulis.
Ir šiame pasaulyje nebus vietos jokiems negatyviems žmogiškiesiems pasireiškimams. Šiame pasaulyje liks egzistuoti tik tai, kas amžina, tik tai, kas yra geriausi žmogiškųjų savybių pasireiškimai. Ir šios savybės gausės ir augs. O viskas, kas atgyvenę, bus nušluota ir sunaikinta.
Nėra ko jums jaudintis ir sielvartauti. Pasikliaukite Dieviškuoju šios Visatos Įstatymu. Tie, kurie tiki, kurie myli, kurie pasitiki, jiems nieko neįvyks. Patikėkite manimi.
Aš su jumis. Visi Pakylėtųjų Pulkai su jumis. Ir mes padėsime iki galo kiekvienam, kuriame gyva Dieviškoji monada, kuriame išreikšta Dieviškoji esmė.
Niekam iš mūsiškių neduota nugrimzti į nebūtį. Viskas bus taip, kaip parašyta praeities ir dabarties šventosiose knygose.
Dievas su jumis! Nebijokite permainų!

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.