Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Porcija >

Porcija

Pakylėtoji Valdovė. Tarnaudama Dievui tūkstančius metų Septintajame spindulyje – teisingumo, laisvės, malonės, atleidimo, alchemijos ir šventojo ritualo spindulyje, - numylėtinė Porcija pasiekė dieviškojo Teisingumo, kaip dieviškosios Galimybės Dievo liepsnos bei Dievo sąmonės, įsikūnijimą. Todėl ji vadinama Teisėtumo Deivė ir galimybės deivė. Atstovaudama tarnavimo Karminėje Valdyboje Šeštajam Spinduliui, Porcija saugo teisingumo ir galimybės liepsną Žemės evoliucijos labui. Porcija ir Sen Žermenas valdys būsimąjį dviejų tūkstančių metų ciklą, septintąją malonę, žinomą kaip Vandenio epocha.