Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Lanello >

Lanello

Pakylėjimas 1973m. vasario 26d. iš Kolorado-Springs, Kolorado valstija, JAV. Įsikūnijimai:
prieš eonus metų – savanoris iš Veneros planetos, atvykęs į Žemę, kad padėtų Numylėtiniam Sanat Kumarai pakelti žmoniją iš išsigimimo būsenos, į kurią ji tada papuolė.
Žynys Logoso Šventovėje Atlantidoje, šaukimo mokslo meistras;
Nojus, pastatęs laivą savo šeimos išgelbėjimui užtvindant Atlantidą;
Lotas;
Amenchotepas I V( paskui pakeitęs savo vardą į Echnatoną), faraonas, kuris pries 33 šimtmečius įvedė Saulės, kaip Vieningojo Dievo Atono simbolį;
Bodhidharma, dzen-budizmo pradininkas;
Ezopas, įžymių pasakėčių autorius;
Evangelistas Markas, užrašęs pasakojimą apie Jėzaus Kristaus veiklą iš apaštalo Petro žodžių;
Origenas Aleksandrietis(apyt.185-254m.po Kr.) išdėstęs Jėzaus mokymą apie reinkarnaciją ir Dangiškąją Hierarchiją. Vėliau dogmatiškai nusiteikę katalikų bažnyčios vadovai sunaikino didesnę Origeno darbų dalį;
Chlodvigas(466-511), karalius, suvienijęs frankų tautas Jėzaus Kristaus religijoje;
Lanselotas, vienas iš Apvaliojo Stalo riterių;
Saladinas(1171-1193), islamo valstybės galva, kovojęs su kryžiuočiais;
Šv. Bonaventura(1221-1274), vienas iš didingiausių katalikų bažnyčios mokytojų;
Liudvikas X I V(1638-1715), , kieno vidinė atmintis apie Veneros kultūrą pasireikšdavo Versalio rūmų architektūroje;
Gaivata(XVI a.pabaiga), indėnų-irokezų vadas-pranašas;
Henris U. Longfello(1807-1882), poetas, savo kūryboje išreiškęs Amerikos sielą ir dvasią;
Aleksejus(1904-1918), vienintelis paskutinio rusų caro Nikolajaus I I sūnus, bolševikų nužudytas Jekaterinburge kartu su visa caro šeima;
Markas Lailas Profetas(1918.12.24-1973.02.26), Valdovų iš Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinys;