Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maha Čohanas >

Maha Čohanas

Septynių spindulių „Didysis Viešpats". Šventosios Dvasios atstovas planetai ir jos evoliucijai. Tas, kuris įkūnija Trejybę ir septynių spindulių bei čakrų Motiniškąją liepsną ir turi įgaliojimą būti čohanu – Viešpačiu – kiekvieno atskirai arba visų septynių spindulių kartu. Jis vadinamas Maha Čohanu, Didžiuoju Viešpačiu, kadangi vadovauja septyniems čohanams, įkūnijantiems savo atitinkamų spindulių Įstatymą, Žodį ir Kristaus sąmonę. Pakylėtasis Valdovas, dabar užimantis Maho Čohano pareigas ir valdantis spindulių Septynis Valdovus(Čohanus), įsikūnijo poetu Homeru. Būdamas piemeniu Indijos kalnų šlaituose savo galutinio įsikūnijimo Žemėje metu, jis išgavo Šviesą(Kristaus sąmonę), kuri tapo milijonų paguoda. Maha Čohanas palaiko eterinę šventąją buveinę Šri Lankos saloje(Ceilone), kur įtvirtinta Šventosios Dvasios liepsna.