Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... >

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas

Pakylėtasis Valdovas, kurio laimėjimas kosminėje sąmonėje lėmė jam sudvasinti dieviškojo vadovavimo liepsną Žemės evoliucijos ir nesuskaičiuojamų gyvybės bangų už jos ribų labui. Rokocio Namų įsteigėjas, Sen Žermeno mokytojas, būsimosios septintosios pagrindinės rasės globėjas ir Manu; ši Kosmonė esybė palaiko židinį Šviesos Oloje Indijoje ir savo šventojoje buveinėje Transilvanijoje – Europos laisvės židinyje. Didysis Dieviškasis Nukreipėjas yra Karminės Valdybos narys ir joje atstovauja Pirmajam spinduliui.