Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Mokymas apie tikruosius ir mel... >

Mokymas apie tikruosius ir melagingus pasiuntinius

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs, kad eilinį kartą paliudyčiau apie tą palaimintą laiką, kuriuo jūs gyvenate. Jūs suprantate, kad kiekvieną kartą, kai mes ateiname duoti diktavimą, mes ateiname su atitinkamu tikslu. Ir šiandieninio diktavimo tikslas bus palaikyti pasiektą energijų apsikeitimo tarp oktavų momentumą.
Jūs suprantate, kad, be informacijos ir be energetinės sudedamosios dalies, šie diktavimai dar vykdo ir apsikeitimo energijomis tarp oktavų funkciją. Mūsų tikslas gauti Šviesos tašką, esantį tarp pasaulių. Ir šis taškas mums yra labai svarbus. Kartu mes įtvirtiname savo buvimą jūsų pasaulyje ir suteikiame galimybę įkūnytam pasiuntiniui pasiekti mūsų oktavas. Ir tai, ką gali vienas, anksčiau ar vėliau pajėgs visi.
Būti ir egzistuoti taške tarp pasaulių yra tai, ko mes iš jūsų tikimės.
Būti ir egzistuoti taške tarp pasaulių yra tai, ką jūs turėsite pasiekti jeigu ne šiame įsikūnijime, tai viename iš būsimų įsikūnijimų.
Pasiuntinio pareigos - tai ne postas, kurį reikia šlovinti ir garbinti, pasiuntinio pareigos, pasiuntinio mantija - tai tik galimybė tobuliau tarnauti Dievui.
Pasiuntinio mantija leidžia pakeisti erdvės vibracijas ir mes turime galimybę dalyvauti ir duoti savo laiškus šiame taške, kur susijungia pasauliai.
Pagalvokite apie tai, kad kiekvienas iš jūsų galite tapti šiuo tašku. Ir iš tikrųjų tai yra tik jūsų pasirinkimo, jūsų siekių ir jūsų noro klausimas.
Daug ką reikės paaukoti tam, kad užsitarnautumėte pasiuntinio mantiją. Reikės atsisakyti visko, kas pririša jus prie šio pasaulio. Ir jeigu kas nors nori stoti į pasiuntinystės kelią, tai aš su malonumu užsiimsiu jūsų mokymu tiesiogiai arba per šį pasiuntinį.
Laikas atsisveikinti su eiliniu mitu, būdingu jūsų pasauliui, kad pasiuntinys yra nepaprastas žmogus. Iš tikrųjų, yra atitinkami apribojimai, susiję su jūsų karmine praeitimi, kurie gali trukdyti jums tapti mūsų pasiuntiniu. Bet tai negali jums trukdyti vykdyti savo tarnavimą - labiau apribotą, bet visgi maksimaliai priartintą prie pasiuntinio tarnavimo.
Šiandien aš norėčiau paaiškinti klausimą, liečiantį plačiai jūsų pasaulyje svarstomą temą. Tai melagingos pasiuntinystės, melagingų mokytojų ir neteisingo kelio klausimas.
Ir šiandieną aš numatęs iki galo jums paaiškinti šį klausimą. Pasiuntinystės klausime, kaip ir bet kuriame klausime, liečiančiame jūsų pasaulį, egzistuoja lygiai toks pats dualizmas, kuris būdingas jūsų pasauliui.
Todėl, iš tikrųjų, yra pasiuntinių, kurie atstovauja Šviesos Jėgoms ir yra pasiuntinių, kurie sako, kad jie atstovauja šviesos jėgų hierarchijai, bet geriausiu atveju jie atstovauja tiktai patys sau, o blogiausiu atveju, jie atidavė save tų jėgų dispozicijon, kurias galima pavadinti tamsos jėgomis. Aš verčiau vadinsiu šias jėgas jėgomis, didinančiomis iliuziją, tai yra tomis jėgomis, kurios šiuo metu supriešina save su Dievo planais šiame šios visatos evoliucijos etape.
Koks gi skirtumas tarp tikrųjų pasiuntinių ir melagingų? Kuo jūs turite vadovautis pasirinkdami? Tai labai rimtas klausimas. Todėl, kad nuo jūsų pasirinkimo, kokiu pasiuntiniu sekti, priklauso, kieno pusėje jūs atsidursite šiuo grūdų nuo pelų atskyrimo metu. Galite apsimesti, kad jums nereikia nieko pasirinkti ir nereikia teikti pirmenybės jokiam pasiuntiniui, kad jūs pasitikite tik tuo Dievu, kuris yra jūsų viduje, ir jūsų Kristaus AŠ. Ir tai bus teisinga pozicija, su sąlyga, kad jūs iš tikrųjų turite ryšį su Dievu savo viduje, arba su savuoju Kristaus AŠ.
Tačiau dauguma žmonių visgi neturi šio ryšio, vadinasi, priversti daugiau ar mažiau vadovautis informacija, kuri patenka į juos iš išorės. Iš žmonių, pasiskelbusių mūsų pasiuntiniais arba mokytojais.
Koks gi kriterijus ir kur skirtumas?
Visų pirma tikrasis pasiuntinys niekada nevers jūsų sekti ar nesekti paskui jį. Pasiuntinio užduotis - paprasčiausiai pateikti informaciją į fizinį planą ir tarnauti orientyru daugelyje skirtingų religinių srovių ar mokymų.
Jam nėra reikalingas jūsų palaikymas ir jūs, kaip jo pasekėjai. Jūs patys, savo laisva valia, priimate sprendimą priimti ar nepriimti informaciją, kuri ateina pas jus per šį pasiuntinį, kaip instrukciją savo gyvenimui. Pasiuntiniui būtinos tokios savybės, kaip nesavanaudiškumas, neturėjimas noro išgarsinti save ir įgyti populiarumą. Vienintelė užduotis, kuri mūsų sveikintina ir kurią turi vykdyti mūsų pasiuntinys, - tai kiek galima platesnis mūsų Mokymo išplatinimas visomis prieinamomis priemonėmis.
Jeigu pereisime prie kategorijos tų pasiuntinių, kurie pasišventė tarnauti mums priešingoms jėgoms, tai čia egzistuoja visiškai priešingas siekis apsupti save pasekėjais ir mokiniais bei išnaudoti savo pasekėjus savo valdžios didinimui, kontrolei ir savo gerovės fiziniame pasaulyje didinimui. Kadangi mums priešingos jėgos neturi savo energijos šaltinio (jos panoro atskirti save nuo vienintelio energijos šaltinio šioje visatoje - Dieviškosios Energijos), tai savo egzistavimo palaikymui jiems būtina jūsų energija. Kaip jūsų pripažinimas, jūsų garbinimas, jūsų dovanos ir jūsų dešimtinė. Tokie žmonės panaudos visą savo įtaką, kad savarankiškai negalėtumėte gauti leidimo bendrauti su Šviesos Jėgomis. O išmokyti jus šio bendravimo jie negali, nes neturi šio bendravimo patys. Jie gali tik prijungti jus prie savo egregoro, kuris suformuotas iš pasekėjų energijos, nes jie dovanoja savo energiją šiems melagingiems pasiuntiniams ir melagingiems mokytojams.
Jums bus sunku atskirti, nes išoriškai viskas atrodo taip pat. Jūs girdite teisingus žodžius. Matote teisingus daromus veiksmus. Jūs netgi galite pajusti religinės ekstazės būseną. Bet jūsų dvasinis ėjimas į priekį, vadovaujant melagingiems mokytojams, neįmanomas. Geriausiu atveju jūs tūpčiosite vietoje, bet blogiausiu atveju galite prarasti visą savo pasiekimų momentumą.
Numylėtiniai, jeigu jūs pasirinkote teisingą mokytoją ir įsiklausote į žodžius, einančius per mūsų pasiuntinį, tai rezultatas, vaisius, jūsų teisingo pasirinkimo pasekmė, pasireikš ne po dešimčių metų ir ne kitame gyvenime. Jūs pajusite vidinius pasikeitimus jau per kelis artimiausius mėnesius.
Taip, galimi testai, galimi nusiritimai atgal ir jūsų kova, ir jūsų ginčai su savo ego, su nerealiąja jūsų pačių dalimi. Ir šie ginčai, šie testai ir ši kova gali būti labai skausmingi. Bet turite suprasti, kad be šios kovos jūsų nerealioji dalis negalės jūsų palikti ir negalėsite pasiekti pergalės prieš nerealiąją savo pačių dalį, jeigu nuolatos pataikausite savo ego ir savo norams.
Tam, kad pūlinys išeitų į paviršių, kartais reikia prapjauti, o šitai gali būti labai skausminga ir labai nemalonu.
Bet jeigu jūs neatsikratysite pūlinių, kurie yra jūsų organizme, tai uždegimo procesas gali apimti visą jūsų organizmą ir privesti prie jo žūties.
Jūsų dualistiniame pasaulyje ne visada tai, kas nemalonu, būna kenksminga ir ne visada tai, kas suteikia malonumą, būna naudinga.
Todėl, numylėtiniai, atpažinimo dovana, yra ta savybė, kurios jūs turite prašyti kaip malonės, kuri turi būti jums dovanota pirmiausia.
Aš turiu paliesti dar vieną svarbų momentą. Pasiuntinys yra žmogumi, kuris stovi kalno viršūnėje. Ir visi žaibai, ir visi uraganai visų pirma muša per jį.
Todėl labai mažai yra žmonių, kurie, būdami jūsų pasaulyje, sugebėtų išsilaikyti Dieviškosios sąmonės viršūnėje. Ir daugelis žmonių, kurie praėjo mūsų testus ir užsitarnavo savo pasiuntinių mantijas, vėliau nesugebėjo išlaikyti savo sąmonės reikiamame aukštyje ir prarado mūsų mantijas.
Todėl, numylėtiniai, aš labai gerai suprantu jūsų sunkumus, susijusius su jūsų pasaulio dviprasmiškumu ir kartais neturėjimu galimybės gauti supratimo apie vienus ar kitus žmones, įvykius ar daiktus.
Aš galiu jums pasakyti, kad jūsų Aukščiausiasis AŠ visada žino Tiesą. Ir todėl jūs turite pasitikėti tik savo Aukščiausiuoju AŠ, o ne išoriniais įspūdžiais, žodžiais ir netgi veiksmais, vykdomais vienų ar kitų žmonių, pasiskelbusių mūsų pasiuntiniais arba jūsų mokytojais.
Melagingi mokytojai ir melagingi pasiuntiniai maitinasi jūsų energija. Ir viskas, ko jie gali jus išmokyti, - tai to, kaip ugdyti jūsų ego. Deja, žmogus, kuris turi labai didelį ego, nesugeba atpažinti nei mūsų vibracijų, nei mūsų tikrųjų pasiuntinių. Bet mes žinome, kad anksčiau ar vėliau gyvenimo išbandymai ir gyvenimiškos situacijos atves jį pas mūsų pasiuntinius. Ir po visų jų daliai tekusių išbandymų jie bus dėkingi turėti galimybę paprasčiausiai sėdėti prie Guru kojų ir klausyti Tiesos žodžių. Ir jūsų širdžių, užgrūdintų kančiose, negalės apgauti nei išorinė Guru išvaizda, nei tai, kad jų Guru nepripažįsta šio pasaulio galingieji.
Melskite atpažinimo dovanos ir jūs gausite tai, ko prašote.

AŠ ESU Sanat Kumara