Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Aš linkiu jums įgyti tą sąmoni... >

Aš linkiu jums įgyti tą sąmoningumo lygį, kuris leis veržtis pačiu aukščiausiu Keliu

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl pas jus atėjęs.

Pasauliai, žvaigždės, Dangus džiaugiasi prieš nematytą galimybę, kuri dėl Dievo Malonės vėl atsivėrė.

Aš atėjau pas jus šią vasaros saulėgrįžos dieną tam, kad sustiprinčiau savo energijas ir dėl to, kad galėtumėte pajusti mūsų Vienybę. Kiekvienos gyvybės dalelės vienybę su Vienatiniu ir nedalomu mūsų Tėvu Danguje.

Neregėta kosminė galimybė pasireiškė po šiandieninio Karminės Valdybos posėdžio sprendimo ir paskui įvykusio patvirtinimo Didžiojoje Centrinėje Saulėje, Sirijaus žvaigždėje.

Atėjau ne dėl to, kad gautumėte galimybę perskaityti eilinį Laišką. Atėjau tam, kad suvoktumėte savo Dieviškąją paskirtį. Jūsų evoliucinio vystymosi etape tik skaityti mūsų laiškus yra labai maža. Turite dėti visas pastangas tam, kad jūsų sąmonė galėtų sutalpinti Dieviškąsias Tiesas. Ir viena iš šių Tiesų yra tai, kad jūsų planeta keičia savo vibracijas. Ir šis pasikeitimas atveria jums galimybę eiti Dieviškuoju vystymosi Keliu.

Jūs labiau suaugote. Pasiruošėte tam, kad žengtumėte kitą žingsnį savo evoliuciniame vystymesi. Dar vakar Karminė Valdyba ir Aukščiausia šios visatos Taryba abejojo: duoti ar neduoti naują galimybę? Ar tęsti duotą dispensaciją ar netęsti? Ir štai šiandieną sprendimas priimtas! Reikia pažymėti, kad per šiuos sudėtingus praėjusius mėnesius ant kosminių svarstyklių buvo tikrinamas tiesiog kiekvienas jūsų sielos pasiekimas, o ne tik jūsų poelgiai ir veiksmai.

Buvome priversti konstatuoti grandiozinį priešingų jėgų pasipriešinimą. Ir turime atsižvelgti į tas pastangas, kurių imasi nedaugelis sielų. Svarstyklių lėkštės buvo išlygintos. Ir reikėjo visai nedaug, kad Dieviškoji galimybė tęstųsi. Aš pasisiūliau padėti. Ir dėl mano pasiekimų momentumo, kurį užstačiau kosminiame banke, aš ir kiti Valdovai gavo galimybę vėl ateiti ir duoti Žemės žmonijai Laiškus.

Šios galimybės žmonija neužsitarnavo. Ir dabar ji jums duodama kaip avansas. Todėl nuolatos turite prisiminti, kad kiekvienas jūsų veiksmas, kiekviena jūsų mintis ar jausmas artimiausiu metu gali lemti tolesnį pasaulio likimą.

Kai imate banke kreditą, rizikuojate, kad pinigų galite nesugrąžinti. Aš už jus laidavau, kad sugebėsite įvykdyti savo įsipareigojimus, kuriuos prisiėmėte prieš įsikūnijimą. Aš linkiu jums įgyti tą sąmoningumo lygį, kuris leis veržtis pačiu aukščiausiu Keliu.

Numylėtiniai, pakanka vos keliems individams pademonstruoti naują sąmonę ir naują mąstymą. Tai labai sudėtinga, bet tai padaryti būtina. Nes kai tik nedaugelis galės pademonstruoti naują santykių tipą, pagrįstą nauja sąmone ir nauju mąstymu, milijonai kitų žmonių galės panaudoti šį pasiekimų momentumą. Kolektyvinis žmonijos nesąmoningumas sugeba akumuliuoti ir neigiamas žmogiškosios sąmonės apraiškas, ir pozityvius kai kurių asmenybių siekius. Todėl vienas žmogus, šiomis sudėtingomis sąlygomis galintis pademonstruoti būtiną sąmonės lygį, padeda savo pasiekimus ant Tarnavimo žmonijai altoriaus. Ir visa žmonija gauna galimybę toliau evoliucionuoti.

Tai - principas, ir tai - Kelias. Kiekvienas iš tų, kas tam tikrą sąmonės lygį buvo pasiekęs praeityje, ruošė kelią žmonijai šimtams ir tūkstančiams metų į priekį. Praėjo du tūkstančiai metų nuo Jėzaus įsikūnijimo laikotarpio, dar daugiau praėjo laiko nuo Gautamos Budos įsikūnijimo momento, tačiau ligi šiolei žmonija naudojasi šiuo jų pasiekimų momentumu.

Kiekvienas iš jūsų gali pademonstruoti naują sąmonę. Kiekvienas iš jūsų galite užkopti ant aukštesnio evoliucinio laiptelio tam, kad parodytumėte pavyzdį. Naujai epochai būdinga tai, kad visi jūsų pasiekimai labai greitai išplis po visą Žemės rutulį. Kiekvienas jūsų žingsnis teisinga kryptimi sulauks nematyto Dangaus palaikymo.

Tačiau taip pat teisinga, kad tie individai, kurie pasirinko save atskirti nuo Dievo, labai greitai skins negatyvios savo karmos vaisius. Tai, kas neatitinka naujo evoliucinio kelio etapo, degraduos ir dings nuo Žemės paviršiaus. Tai, kas atitinka naują etapą, dėl Dangaus Malonės klestės.

Aplink save matote ir vienų, ir kitų reiškinių. Ir kiekvienas iš jūsų turi galimybę pasirinkti mirtį arba nemirtingumą, gyvenimą dėl savęs ar gyvenimą dėl Bendros Gerovės, trūnėsius arba amžinąjį Gyvenimą.

Aiškiau ir įsakmiau dar niekada nebuvo kalbama. Ir tai yra laikmečio liepimas.

Tai, ką pasakiau, norėčiau patvirtinti vienu pavyzdžiu. Ir šį pavyzdį davė pats gyvenimas. Dabar, kai mano buvimo laikas baigiasi, turiu pasakyti, kad amžinasis gyvenimas ir nemirtingumas dabar jums yra tokia artima galimybė, kuri pasiekiama tiesiog dabar. Niekada anksčiau praėjusiais laikais tokios galimybės nebuvo. Kuo daugiau aplink jus apleistumo bjaurasties, tuo Dievo akyse didesnę vertę turi jūsų pasiekimai.

Pažvelkite į pelkėje žydinčius lotosus. Nepaisydamas aplink tvyrančių trūnijimo ir rūgimo procesų, Dievas apreiškia Gyvybės žiedo stebuklą.

Kiekvienas iš jūsų esate stebuklas Dievo rankose. Viską lemia tik jūsų sąmonė ir jūsų siekis Dieviškumo link.


AŠ ESU Sanat Kumara. Om.

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2012/audio.htm#1