Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Panaudokite šią Dievo jums dov... >

Panaudokite šią Dievo jums dovanotą galimybę praeiti mokymą ir gauti nurodymus

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs pas jus per savo pasiuntinį. Kiekvieną kartą didėja vibracijų lygis, kurį mes nuleidžiame į fizinį planą šio fizinio laidininko ir šių diktavimų pagalba.
Mes įgyjame patirties, todėl pasiseka pasakyti daugiau ir perduoti švariau. Nors situacija, susiklosčiusi apie pasiuntinį fiziniame ir subtiliajame planuose, kartais trukdo mums maksimaliai efektyviai perduoti pranešimą.
Šis diktavimų iš eterio oktavų priėmimo eksperimentas, kuris nepertraukiamai tęsiasi kiekvieną dieną daugiau kaip tris su puse mėnesio, mūsų gali būti pratęstas su sąlyga, jeigu mes ir toliau galėsime išsaugoti kanalo ir laidininko švarumą.
Šio eksperimento esmė yra duoti galimybę toms sieloms, kurios pasiruošusios suvokti mūsų perduodamą informaciją, gauti mūsų energijas nepertraukiamai kasdien ilgą laikotarpį. Reikalas tas, kad fizinis pasaulis panašus į pelkę, kuri įtraukia žmonių sąmonę kaip į liūną. Ir kai jūsų kojos pasineria į liūną, jūs dar nejaučiate pavojaus, bet ateina momentas, kai liūnas įtraukia jus į save vis stipriau ir stipriau ir jūs jau nebeturite jėgų iš jo išsikapanoti savarankiškai. Todėl mes duodame jums šių diktavimų trosą, už kurio jūs galite sugriebti ir išsikapstyti iš masinės sąmonės liūno.
Mes suteikiame jums galimybę kiekvieną dieną gauti Dieviškosios Energijos porciją tuo metu, kai jūs gaunate ir skaitote šiuos diktavimus.
Tam, kad kažko išmoktumėte netgi įprastoje mokykloje ar koledže, jūs kiekvieną dieną turite lankyti pamokas ir dėti pastangas tam, kad įsisavintumėte jums dėstomą medžiagą. Nedėdami savo kasdienių pastangų ir sistemingai nelankydami pamokų, jūs vargu ar įsisavinsite visą jums būtiną informaciją. Dieviškojo mokslo mokymasis ir Dieviškųjų žinių gavimas nesiskiria nuo bet kurio kito mokymosi ir išsimokslinimo, kuriuos jūs gaunate fiziniame plane. Todėl kuo sistemingiau skaitysite šiuos diktavimus, tuo didesnį efektą išplečiant savo sąmonę jūs pasieksite.
Nereikia pamiršti, kad visi jūs esate ant skirtingų Dieviškosios realybės pažinimo laiptelių. Ir kažkam iš jūsų netgi toks paprastas informacijos pateikimas, kuriuo mes naudojamės, pasirodys pernelyg sudėtingas ar sukels susierzinimą būtent dėl savo paprastumo. Jeigu jūs iš mokyklos patenkate iš karto į paskutinį universiteto kursą, tai vargu ar galėsite greitai adaptuotis ir suprasti tuos dalykus, kurie ten dėstomi, nors informacija pateikiama jūsų gimtąja kalba ir yra ganėtinai paprastai išdėstyta.
Ne visada atrodantis dėstymo paprastumas sako apie dėstomos medžiagos paprastumą. Dieviškoji Tiesa labai paprasta savo esme, bet žmogiškoji sąmonė ne visada ją suvokia. Todėl, kad Dieviškasis pasaulis savo prigimtimi ir savo įstatymais skiriasi nuo fizinio pasaulio. Ir jums reikia pažinti tai, kas nesuvokiama jūsų fiziniais jutiminiais organais. Iš čia atsiranda sunkumų įsisavinant medžiagą ir abejonių, ir nenoras skirti savo laiką dalykams, kurie, kaip jums atrodo, niekaip nesusiję su jūsų gyvenimu.
Iš tikrųjų, nėra šiuose Mokymuose nurodymų, kaip pasiekti sėkmę jūsų žemiškame gyvenime, įgyti turtų ir pripažinimą. Nieko nėra šiuose Mokymuose tiems žmonėms, kurie pagrindiniu savo pastangų skyrimo fokusu pasirinko fizinį planą ir materialųjį pasaulį. Jiems čia nėra jokios naudingos informacijos. Todėl, kad viskas, apie ką šiuose mokymuose kalbama, būtina jums tam, kad pakylėtume jūsų sąmonę iki to būtino lygio, kuris leis jums pereiti į kitą, subtilesnį, pasaulį, pasaulį su aukštesnėmis vibracijomis.
Ir jeigu jūs sutiksite žmogų, kuris visiškai susitelkęs į materialų pasaulį, ir pradėsite jam pasakoti apie tą informaciją, kurios jūs pasisėmėte iš šių Mokymų, tai greičiausiai šis žmogus pagalvos, kad jums ne viskas gerai galvoje. Ir neįmanoma tikėti tuo, ko negalima pačiupinėti rankomis ir pamatyti savo akimis. Todėl taip būtinas jus supančios tikrovės suvokimo išlavinimas.
Kai žiūrite daugelį televizijos laidų arba klausotės radijo, tai šitai panašu į tai, kaip jūs labai jautriu prietaisu, sugebančiu atskirti mikronus, pradedate kalti vinis. Jūsų organizmas savo prigimtimi unikalus, jis leidžia jums pajusti subtiliuosius pasaulius ir atskirti subtiliųjų pasaulių vibracijas. Todėl, prašau, panaudokite savo organizmą pagal paskirtį. Saugokite save nuo bet kurių šiurkščių ir netobulų jūsų pasaulio reiškinių. Nes tada, kai jūs pradedate per daug dėmesio skirti bet kuriai netobulai veiklai, tai pažeminate savo vibracijas ir jau nebegalite atskirti to, kas priklauso subtiliajam pasauliui, ir nepastebite subtiliojo pasaulio pasireiškimų savo gyvenimuose. Jūsų būsena keičiasi per dieną, keičiasi kiekvieną dieną, ir dėl to vieni Mokymo teiginiai randa jūsų išorinėje sąmonėje atgarsį, o kiti jus erzina.
Žengimas Dieviškosios realybės suvokimo Keliu yra laipsniškas. Ir todėl mes stengiamės palaikyti jūsų vibracijas šiais diktavimais gana aukštame lygyje kiek galima ilgesnį laiko tarpą. Tol, kol jūsų išorinė sąmonė išmoks atskirti šiurkščias šio pasaulio vibracijas ir dėl savisaugos jausmo pradės jų šalintis. Prieš pasiekdamas saugų uostą, laivas praplaukia tūkstančius mylių per šėlstančią jūrą ir audringą vandenyną. Ir tik prisiminimas apie gimtuosius Namus ir noras patekti į sausumą priverčia jūrų plaukiotojus ištverti gyvenimiškų audrų spaudimą.
Jūsų kelionėje jums būtinas kompasas, jums būtinas žemėlapis ir jums būtinas įgūdis nustatyti kryptį pagal kompasą, žemėlapį ir pagal žvaigždes tam, kad galėtumėte pasiekti saugų uostą prie gimtų Namų.
Todėl mes jums duodame kryptį, duodame nurodymus ir nukreipiame jus jūsų Kelyje. Bet visada turite prisiminti, kad ateis momentas, kai galėsite pasilikti vieni siautėjančioje jūroje. Ir tik nuo jūsų asmeninių sugebėjimų ir jūsų įgūdžių, kuriuos įgijote mokymų metu, priklausys, ar galėsite įveikti kliūtis ir pasiekti saugų uostą.
Todėl netingėkite. Panaudokite šią Dievo jums dovanotą galimybę mokytis ir gauti nurodymus. Įguskite nustatyti savo kelią pagal žemėlapį ir kompasą, pagal žvaigždes. Ir jokioms išorinėms jūsų gyvenimo aplinkybėms neleiskite atsistoti tarp jūsų ir Dieviškosios realybės.
Šiandieną aš linkiu jums laimingos kelionės todėl, kad jeigu nepanaudosite savo gyvenimuose gautų žinių, tai jums dovanota tiesioginio bendravimo su Valdovais galimybė gali nutrūkti. Ir kas žino, kada jūs dar gausite šią galimybę. Galima išeikvoti didelį kiekį Dieviškosios energijos mūsų ryšio kanalui palaikyti, bet jeigu mes nematysime, kad jūs šią energiją įsisavinate ir panaudojate savo gyvenimuose, tai Dieviškoji galimybė nutrūks ir Energija bus paimta. Jūs nelaistote sauso medžio, kuris yra jūsų sode. Lygiai taip ir mes veltui neeikvosime brangios Dieviškosios Energijos. Aš tikiuosi, kad jūs surasite laisvą minutę atsiskirti ir pamąstyti apie mano žodžius savo širdžių tyloje.

AŠ ESU Sanat Kumara