Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vairočana >

Vairočana

Vairočana (Mirgantis, Švytintis) – baltos spalvos centro krypties Dhjana Buda, transformuojantis neišmanymo nuodus į suvokimo išmintį. Jis priklauso budų šeimai, jo simbolis – dharmos ratas. Vairočana yra Buda vieno iš slaptųjų spindulių ir jis priklauso penkių Dhjana Budų mandalai.

Jis taipogi yra Karminės Valdybos narys. Jo čakra, tai čakra, kuri yra tarp saulės rezginio čakros ir širdies čakros. Jis rodo į šią čakrą rankų gestu jo pavaizdavime statulos pavidalu.