Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Pasirinkimo laikas >

Pasirinkimo laikas

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį. AŠ ESU atskubėjau perduoti jums svarbaus pranešimo, susijusio su jūsų planeta, išgyvenančia sudėtingą laikotarpį. Jūs girdite mane?
AŠ ESU Sanat Kumara, kurį jūs žinote kaip Dienų Senovį – tą, kuris atėjo į jūsų planetą pačiu tamsiausiu laiku ir nepalieka jos iki šiol.
AŠ ESU tas, kuris yra jums pats rūpestingiausias tėvas. Ir kaip jūsų tėvas, aš atėjau, kad duočiau jums laišką, susijusį su jūsų gyvenamu laikotarpiu.
Visi jūs esate perėjimo savo sąmone į aukštesnį lygį būsenos. Visi jūs turite įvykdyti perėjimą savo sąmonėje. Tačiau tarp jūsų yra tų, kurie nenori eiti evoliuciniu vystymosi keliu. Jūs stabdote evoliucijos eigą, ir todėl jums ateina tas laikas, apie kurį mes perspėjome.
Visokie pasikeitimai planetoje įmanomi tik tada, kai jie yra sankcionuoti aukščiausio nukreipiančio ir koordinuojančio šios visatos organo. Ir štai aš atėjau tam, kad jums duočiau paaiškinimą, kuris ką tik gautas ir kuris liečia Žemės planetą ir jos evoliuciją. Tie iš jūsų, kurie iki šių metų pabaigos nesugebės įveikti savyje tų savybių, kurios neleidžia jums eiti jūsų keliu į priekį, bus smarkiai ir primygtinai pastūmėti vystytis.
Deja, tie iš jūsų, kam pirmiausia reikia gauti šį mano laišką, vargu ar skaito mūsų diktavimus, kuriuos mes duodame per savo pasiuntinį. Tačiau subtiliajame plane, per sąmonę tų, kurie skaito mūsų laiškus, jūs gausite šį perspėjimą.
Mūsų perspėjimas nuskambėjo jūsų fiziniame pasaulyje, tai reiškia, kad kiekvienas fiziniame pasaulyje sugeba ir turi jį išgirsti nepriklausomai nuo to, ar savo išorine sąmone jūs suvokiate mūsų pasakytus žodžius, ar ne. Vidiniame plane jūs gausite mūsų laišką. Ir prieš jus iškils pasirinkimas: eiti evoliucijos keliu ar ir toliau tenkinti savo ego bei pramogauti iliuzijoje. Tarp jūsų yra tų, kuriems kosminės galimybės laikas neatėjo. Ir jūs dar turite laiko ir galite tęsti savo vystymąsi. Tačiau yra tų, kurie praleido visus suteiktus terminus, ir jiems aš duodu šį šiandieninį laišką.
Savo viduje jūs žinote, kam skirtas šis laiškas. Jūs praleidžiate vieną kosminę galimybę po kitos. Ir jūs manote, kad nėra ribų jūsų išsisukinėjimui nuo to vystymosi kelio, kuris jums skirtas? Ką gi, atėjo laikas, kai jūs būsite labai primygtinai pastūmėti link to, kad priimtumėte galutinį sprendimą ir pasirinktumėte arba tolesnį vystymąsi, arba jūs patys savo tolesniam vystymuisi padėsite kryžių.
Dievas labai gailestingas. Ir tuos, kurie nenori laikytis nustatyto šioje visatoje Įstatymo, jis paprasčiausiai paliks likimo valiai. Ir tos evoliucinio vystymosi aklaviečių atšakos, kurias jūs sutinkate kai kuriose vandenynų salose tebesėdinčias prie laužo ir ryjančias savo mėsos porciją, kažkada taipogi pasirinko. Padarė tą pasirinkimą, kuris prieš jus iškilo dabar.
Dėl naujos dispensacijos jūs pasirinksite sąmoningai. Savo išorinėje sąmonėje jūs žinosite tą galutinį pasirinkimą, kurį padarysite. Ir mes jus paliksime ramybėje. Evoliucija jums nustos egzistavusi ir jūs nusirisite žemyn vedančiais laiptais, daugybei tūkstantmečių.
Ir jau į šio gyvenimo pabaigą jūs matysite savo pasirinkimo vaisius.
Visi jūs esate ant skirtingų savo evoliucinio vystymosi laiptelių.
Tarp jūsų yra Trečios, Ketvirtos, Penktos ir jau Šeštosios Pagrindinių rasių atstovų. Dabar atėjo laikas pasirinkti tiems, kurie turi užlipti ant aukštesnio laiptelio, bet negali šito padaryti dėl tingumo ir apsileidimo. Aš kalbu apie tuos Penktosios Pagrindinės rasės atstovus, kurie neskuba lipti kylančiais laiptais ir toliau gyvena taip, lyg nieko pasaulyje nevyktų. Tarsi nebūtų pasikeitęs laikas ir nebūtų pagreitėję visi procesai.
Iki šių metų pabaigos jums reikia savyje susivokti ir suprasti, kaip ketinate toliau egzistuoti.
Jūsų laikas atėjo ne todėl, kad jūs atsilikote savo vystymesi. Jūsų intelektui viskas gerai, bet jūs atsilikote pagal savo sielos vystymosi rodiklius.
Ir tie pasirinkimai, kuriuos jūs padarote, vis labiau ir labiau nutolina jus nuo evoliucinio vystymosi kelio ir verčia nusiristi į klastingą kelią, kūniško proto vystymosi kelią. Ir jūsų intelektas šiuo atveju jums pasitarnauja ne pačiu geriausiu būdu. Sudėtingas Dieviškąsias užduotis jūs bandote spręsti iš savo proto pozicijų. Tačiau Dieviškieji sprendimai ateina tik tada, kai jūs atsisakote žemiškos žmogiškosios logikos ir visą save, visą savo esybę, pajungiate tarnavimui Aukščiausiajam Įstatymui.
Taigi, šiandien aš atėjau su nelabai džiaugsminga žinia. Ir tam, kad išlygintume jūsų sąmonėje energijų pusiausvyrą, aš noriu duoti kitą informaciją, džiaugsmingesnio pobūdžio.

Tiems iš jūsų, kurie pasirinkote evoliucinio vystymosi kelią ir einate šiuo keliu, nepaisydami visų sunkumų, su kuriais gyvenime susiduriate, aš atnešiau žinią apie naują galimybę ir apie naują dispensaciją. Jums atsiveria pagreitinto jūsų sąmonės vystymosi galimybė. Ir daugelis iš jūsų jau šių metų pabaigoje pastebės, kaip greitai pasikeis jūsų sąmonė, ir šie jūsų sąmonės pokyčiai prie jūsų pritrauks tuos žmones, kurie su jumis eina į vieną pusę. Jūs sugebėsite vienas kitą atpažinti pagal akių degimą, pagal širdžių plakimą, pagal tą nuostabų ir dosnų savęs atidavimą tarnavimui visai Gyvybei.
Jūs galėsite susivienyti naujais principais ir kurti gyvenimą pagrindu tų įstatymų, kurie egzistuoja Danguje.
Subtiliajame plane mes jums rengiame mūsų Bendruomenių projektus. Ir susivienydami fiziniame plane, jūs galėsite būti naujų gyvenviečių, naujų bendruomenių, naujų miestų prototipais.
Aš džiaugiuosi užbaigdamas šiandieninį laišką šia džiaugsminga nata!
Visada, visais laikais egzistavo pasirinkimo galimybė. Ir vieni žmonės rinkdavosi vieną kelią, kiti teikdavo pirmenybę kitam pasirinkimui.
Ir tai yra tas pats procesas, kuris aprašytas Biblijoje kaip grūdų nuo raugių atskyrimo procesas.*
Paprasčiausiai pasikeitė laikas ir šį procesą, kuris anksčiau užimdavo daugelį gyvenimų, jūs galite stebėti per vieną savo dabartinį gyvenimą. Aš linkiu jums savo gyvenime daryti tik teisingus pasirinkimus, eiti evoliucinio vystymosi keliu.
Su Dievu!

AŠ ESU Sanat Kumara

*Mt 13:25–30, 36–43.