Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva >

Šiva

Visa persmelkiantis amžinas Absoliutas, neturintis apibrėžto vardo ar pavidalo, induizme vadinamas Brahmam. Brahmam arba Brahmanas – visa ko Kūrėjas, Saugotojas ir Griovėjas. Šios jo savybės įasmenintos kaip Dieviškoji Trejybė(Trimutri): Brahma(Kūrėjas), Višnus(Saugotojas) ir Šyva(Griovėjas)blogio ir iliuzijos griovėjas.
Ganeša ir Sbrahmanja yra Šyvos ir Parvatės sūnūs.
Puranose yra išvardinti 1008 jo vardai, arba epitetai.

Šyva vadinamas ir kitais vardais: Išvara – Dievas, Didysis Dievas, Paramatma, Kūrėjas; Tas, kuris yra mumyse ir stebi mus kaip Liudytojas; Maheša , Mahešvara , Mahadeva – Didysis Dievas; Pušapathi – Visų kūrinių Viešpats; Paramešvara – Aukščiausias Viešpats; Šambho – Teikiantis gėrį; Šankara – Geradaris Dievas.

Šyva turi tris akis.Trečioji išminties akis, teikia vidinį regėjimą arba dvasinį suvokimą, bet gali ir viską, kas atsiranda priešais jį sudeginti.

Šyva dažniausiai vaizduojamas baltos arba pelenų spalvos odos. Šyvos kaklas yra mėlynas, nes burnoje jis laikė nuodus, kurie atsirado plakant Kosminį Pieno Vandenyną. Nuodai galėjo sunaikinti pasaulį, bet Viešpats Šyva juos išgėrė. Jo plaukais teka Gangas – Viešpats Šyva leido jam tekėti Savo plaukais iš dangus į žemę ir sulaikė griaunančią Gango jėgą. Jo kaklą ir rankas puošia gyvatės, todėl Šyva vadinamas Naga Bhušana(Pasipuošęs gyvatėmis). Gyvatė aplink jo kaklą simbolizuoja susirangiusią Kundalini, aukštesnės sąmonės galią, esančią žmoguje. Vienoje rankoje Šyva laiko trišakį, todėl vadinamas Trišula Dhari(Laikantis trišakį). Trišakis simbolizuoja tris laiko etapus: praeitį, dabartį ir ateitį. Jis joja šventuoju jaučiu(Nandi), todėl – Nandi Vahana.

Viešpats Šyva taip pat pasirodo Nataradžos(šokio karaliaus) pavidalu. Jis kuria visatą, šokdamas Tandavos kosminį šokį. Vienoje rankoje Šyva laiko būgnelį damaru, simbolizuojantį AUM(garsą, virpesį), pirminę kūrinijos priežastį. Būgnelis skardžiai dunksi „dam, dam", o kojų papuošalai, Viešpačiui šokant, skamba „dhimita dhimita dhim". Šyva taip pat vadinamas Čidambareša, Čidmbros(miesto, kuriame Jis šoko) Viešpats. Šyva yra Bholanath(Šokio Viešpats). Jis yra Tripurari, sugriovęs tris miestus(pura), kuriuos, nepaklausę Dievo, pasistatė demonai(asurai). Jis taip pat yra Mritjundžaja(Nugalintis mirtį). Šyvą simbolizuoja ir lingamo forma. Lingamas – tai ovaloidas, simbolis to, kas neturi nei pradžios, nei pabaigos, forma, kurioje sutelpa visos kitos formos.