Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Atėjo laikas susivienyti visom... >

Atėjo laikas susivienyti visoms planetos Šviesos Jėgoms

AŠ ESU Sanat Kumara. Aš atėjau jums duoti neilgo laiško, skirto būtent artėjančiai Pasiuntinio kelionei į Sankt Peterburgą. Atrodo, kad pasibaigus mūsų diktavimų ciklui, kuriuos mes davėme per Tatjaną šiais metais, jus supančioje tikrovėje mažai kas pasikeitė.
Bet su jumis nesutinku. Tų žmonių, kurie norėjo skaityti diktavimus, sąmonės pasikeitimai viršijo visus mūsų lūkesčius. Ir mums belieka gailėtis tik to, kad mūsų laiškai nebuvo tiek išplatinti fiziniame plane, kiek mes tikėjomės.
Taigi, iš vienos pusės, mes matome milžinišką šuolį sąmonėje tų žmonių, kurie perskaitė diktavimus ir priėmė juos visa siela ir visa širdimi. Ir iš kitos pusės, mes matome be galo vargingą padėtį tų šviesnešių, kurie negavo priėjimo prie šių laiškų, todėl negalėjo laiku gauti gaivinančio mūsų energijos gurkšnio, kuris šiuo sudėtingu laiku yra tiesiog būtinas. Todėl mano prašymas pasilieka toks pats: prašau, dėkite visas būtinas pastangas, kad šie laiškai būtų pateikti kiekvienam ne tik Rusijos, bet ir viso pasaulio šviesnešiui.
Peterburgo gyventojai dėl šiam miestui būdingų karminių priežasčių, susijusių su 1917 metų įvykiais, turi dėti visas savo pastangas platindami šiuos laiškus. Todėl pirmąkart Pasiuntinys viešai kalbės žmonėms Sankt Peterburge. Visi ankstesni pokalbiai su žmonėmis, kaip jūs žinote, vykdavo mažose grupėse ir gamtoje. Tai suteikia papildomos atsakomybės šio miesto žmonėms, su kuriais Pasiuntinys yra karmiškai susijusi dėl jos buvusių įsikūnijimų Rusijoje. Tegul jūsų neglumina tai, kad jums atrodo, jog laiškų vibracijos neatitinka tų vibracijų, prie kurių esate pripratę ir kurios buvo būdingos kitiems žmonėms. Kiekvieną kartą, kai mes ateiname, būname priversti panaudoti tas galimybes ir tuos sugebėjimus, kuriuos turi konkretus mūsų Žodžio laidininkas.
Aš džiaugiuosi, kad tas impulsas ir ta energija, kurią mes įdėjome perduodami mūsų laiškus, nepražuvo ir gavo Rusijos šviesnešių palaikymą. Prašau, supraskite, kad be jūsų betarpiškos pagalbos ir palaikymo mums nėra galimybės įvykdyti tuos stebuklingus pertvarkymus, kurie paruošti Rusijai subtiliajame plane. Sutikite, kad yra mūsų darbo dalis ir yra jūsų darbo dalis, kurią jūs pašaukti įvykdyti. Tik Pakylėtųjų Pulkų ir nepakylėtos žmonijos vienybė – mūsų galybė ir sėkmės garantas.
Taipogi aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į jūsų vienybę fiziniame plane.
Atėjo laikas planetoje susivienyti visoms Šviesos Jėgoms. Imkim ir pradėkim šį procesą nekreipdami dėmesio į jūsų religinę ar grupinę priklausomybę. Yra kažkas daug daugiau negu tai, kas jus skiria. Ir šis daugiau yra jūsų Tarnavimas Gyvybei, Dievui, visoms gyvoms būtybėms. Susivienykite Meilės, bendradarbiavimo ir konkrečių darbų, kuriuos jūs galite įvykdyti tiesiog dabar fiziniame plane, pagrindu.
Nekreipkite dėmesio į tai, kas jus skiria, ar tai būtų tam tikri Mokymo teiginiai, ar maldų žodžiai. Koncentruokitės į tai, kas bendra, kas turi jus suvienyti. Ir tas bendrumas yra Tarnavimas Gyvybei, Tarnavimas Žemės evoliucijoms. Ir jūsų pasiekimų matas buvo ir visada bus ta auka, kurią jūs galite atnešti Žemės žmonijos Gerovei, evoliucijos Žemės planetoje labui.
Dar kartą susikoncentruokime į jūsų širdį. Įeikite į savo širdies vidų ir pajuskite savo Vienybę. Savo troškimą Tarnauti. Nėra nieko, kas jus skirtų ir skiria. Jūsų sąmonėje gimsta ateitis. Dabar, šiuo momentu, jūsų širdyse, širdyje kiekvieno, kas girdi ir skaito mano žodžius, aš užtvirtinu Vienybės fokusą. Ir šis fokusas leis jums matyti tik Šviesą akyse tų žmonių, su kuriais jūs dirbate bendrus darbus fiziniame plane. Tai, į ką jūs koncentruojate savo dėmesį, gauna Dieviškąją Energiją, kuri per jus patenka į fizinį planą. Ir dabar jūs savo broliuose ir seseryse Kelyje matysite tik gera. Ir visada prisiminkite, kad viskas šiame pasaulyje yra lyg veidrodis, kuriame atsispindi jūsų sąmonė, ir jus supantys žmonės pasisuks į jus ta puse, kurią jūs juose pastebite. Taip jūs visi kartu stiprinsite savo pasiekimų momentumą ir didinsite savo energijas, nukreiptas į Bendrą Gerovę ir Gėrį.
Gyvenkite Džiaugsme ir Meilėje ir atmeskite viską, kas trukdo jūsų buvimui Dievuje.

AŠ ESU Sanat Kumara, buvau su jumis šią dieną.