Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Mes duodame jums Gyvą Žodį, Gy... >

Mes duodame jums Gyvą Žodį, Gyvą Mokymą ir laukiame, kad neštumėte mūsų Žodį ir mūsų Mokymą į gyvenimą per konkrečius darbus fi

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs pas jus šią dieną. AŠ ESU atėjau turėdamas tikslą pateikti jums Dieviškąją Tiesą. Jūs svajojote apie tai, kad gautumėte priėjimą savo širdyse prie viso Dieviškos Tiesos pilnumo. Ir štai ateina tas laikas, kai jums turi būti atvertas Dievo Žodis. Ne todėl, kad šis Žodis iki šiol jums buvo nesuprantamas, o todėl, kad jūsų širdys buvo uždaros Dieviškajai Tiesai.
Savo širdyse jūs galite išgirsti tik tai, kam esate pasirengę ir ko laukiate. O mes savo ruožtu visada pasirengę duoti jums tai, į ką veržiatės. Tai labai panašu į vaikų auklėjimą. Kai jie paauga, ankstesni žaislai tampa neįdomūs ir jie nukreipia savo žvilgsnius į naujus žaislus, iki kurių priaugo jų sąmonė. Toliau palaipsniui vaikai tampa suaugusiaisiais, įeina į suaugusiųjų gyvenimą ir suaugusiųjų gyvenime žaidžia tuos žaidimus, kuriems pasiruošusi jų sąmonė. Ir štai pagaliau ateina toks momentas, kai jokie fizinio pasaulio žaidimai nesugeba patenkinti žmogaus sąmonės, ir tai reiškia, kad žmogus pasiruošęs pereiti į naują sąmonės lygį, į kitą pasaulį.
Iš pradžių perėjimas į kitą pasaulį vyksta beveik nepastebimai. Šis pasaulis atsiveria jūsų viduje. Iš pradžių vos vos, paskui vis stipriau ir stipriau jūs jaučiate šį kitą pasaulį, skirtingą nuo jūsų fizinio pasaulio. Jūs prisiliečiate prie šio pasaulio sapne, savo praregėjimų minutėmis ir savo širdžių tylumoje. Ir iš jūsų širdžių šis pasaulis pradeda plisti į jūsų fizinį pasaulį. Ir jūsų fizinis pasaulis pradeda keistis, švelnėti ir įgyti subtiliojo pasaulio savybių. Šis pasaulių įsiskverbimas vieno į kitą prasideda jūsų viduje, ir jūs esate tas priešakinis būrys savanorių, kurie praauga sąmone į Naują Pasaulį ir priartina šio Pasaulio atėjimą visai planetai.
Šis procesas vyksta. Jis prasidėjo seniai. Bet pastaruoju metu šis procesas vis greitėja ir greitėja. Ir perėjimas į Naują Pasaulį, į naują vystymosi lygį, gali įvykti daug greičiau, negu planuota, jeigu jūsų sąmonės augimo tempai taip pat veržliai augs.
Patikėkite manimi, kad jūsų sąmonė yra pats didžiausias stabdantis faktorius, kuris trukdo evoliucijos eigai jūsų planetoje. Jūs iki šiol buvote panašūs į antramečius, kurie nesugebėjo įsisavinti duodamų pamokų. Ir mums prireikė imtis daugelio nenatūralių priemonių, kad išjudintume jūsų vystymąsi iš mirties taško, kuriame jūs buvote užstrigę. Ir dabar jūsų sąmonės niūriems viduramžiams ateina galas. Ateina prabudimas ir naujos dienos aušra. Aš džiaugsmingai konstatuoju šį jūsų sąmonės perėjimą į kitą lygį. Kaip džiūgauja Dangus dėl to, kad toks didelis individų kiekis pasiekė sąmonės prabudimo būseną!
Neatsipalaiduokite, kad fizinio pasaulio liūnas vėl neįklampintų jūsų sąmonės ir nenuleistų jos į žemesnį lygį, būdingą žmogui-gyvūnui. Prisiminkite ir visada žinokite, kad jūs esate Dievai ir kitas jūsų evoliucijos etapas yra tapti pagaliau supratingu žmogumi ir Žmogumi-Dievu.
Jūsų skirtumas nuo mūsų yra tiktai jūsų sąmonės lygis ir daugelis Pakylėtųjų Valdovų pasiruošę paaukoti dalį savo kauzalinių kūnų, kad užtikrintų jūsų sąmonės augimą. Ir daugelis iš Pakylėtųjų Valdovų iš tikrųjų aukoja labai daug ką ir ateina į įsikūnijimą dalinai, prasiskverbdami į tuos individus, kurie subtiliajame plane davė sutikimą tokiam apgyvendinimui. Tai užtikrina jums galimybę padaryti šuolį jūsų sąmonės vystymosi lygyje. Ir gavę tokį pagreitį jūs galite daryti įtaką tiems, kas yra šalia jūsų, jūsų giminaičiams, pažįstamiems ir bendradarbiams. Toks jūsų sąmonės šuolis negali būti nepastebėtas tų žmonių, kurie jus seniai pažįsta. Ir jie negalės sau paaiškinti nei to, kas su jumis įvyko, nei to, kodėl jie prarado jumis susidomėjimą ir daugiau nesiekia su jumis bendrauti. Bet kiti žmonės, jausdami jumyse tas vibracijas, prie kurių jie seniai veržiasi, ras su jumis bendrus sąlyčio taškus. Ir jūs sugebėsite susijungti naujame sąmonės lygyje ir kurti naują ateitį, būdami šiame naujame sąmonės lygyje. Jūs galėsite daryti įtaką viskam, kas jus supa. Sugebėjimas susivienyti ir daryti bendrus darbus yra neginčijamas patvirtinimas to, kad pakilote į naują sąmonės lygį. Jūs galite kiek norite pasakoti kitiems žmonėms apie savo nuopelnus ir pasiekimus, bet jeigu fiziniame plane jūsų vidiniai pasiekimai neišryškėja kaip konkretūs darbai, vaisiai, tai šie jūsų pasiekimai beverčiai. Ir greičiausiai tai tik astraliniai juokdariai pasijuokė iš jūsų ir papasakojo jums apie jūsų didybę, kurios dar nesate pasiekę todėl, kad jūsų sąmonės lygis neleidžia jums pakilti aukščiau astralinio plano.
Visi jūsų pasiekimai turi pasireikšti fiziniame plane. Ir pagrindinis jūsų pasiekimas – mokėjimas bendradarbiauti ir vykdyti konkrečius darbus fiziniame plane. Ne kurti mistinius projektus subtiliajame plane, o pasiraitoti rankoves ir pastatyti senukams senelių namus, vaikams vaikų darželį, pasodinti sodą ir padėti artimui. Daug darbų jūsų pasaulyje ir visi šie darbai atliekami tų, kas pasiekė atitinkamų dvasinių pasiekimų, o ne galvoja, kad jis kažko pasiekė.
Taip mes galėsime keisti pasaulį, veikdami per tuos, kas paruošė savo šventovę mūsų atėjimui ir išreiškė pasirengimą tarnauti.
Dabar laikas pasikeitė. Ir anksčiau tam, kad atidirbtumėte karmą, reikėjo skaityti liepimus ir melstis, o dabar atėjo konkrečių darbų fiziniame plane laikas. Ir kai jūs pradedate sąveikauti vykdydami Valdovų planus fiziniame plane, jūsų karma atidirbama žaibo greitumu. Tai – nauja jūsų laikotarpio dispensacija. Karmos atidirbimas bus pagreitintas tiems, kas atlieka konkrečius veiksmus fiziniame plane, nukreiptus į Brolijos planų įvykdymą.
Mūsų planai milijonus metų išlieka tie patys. Mūsų planai – tai Mokymo davimas ir sekimas Mokymu. Ir bus ypač gerai, jeigu jūs panaudosite mūsų pastangas vaikų ir jaunimo auklėjimo srityje. Todėl, kad po dešimt dvidešimt metų jūsų pastangos duos jums realius vaisius, tada, kai nauja karta įžengs į suaugusiųjų gyvenimą ir kurs šį gyvenimą pagal Dieviškuosius principus.
Aš dar kartą šiandien norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę dirbti jums su savo sąmone ir tuo pat metu į kolektyvinį darbą vienam su kitu fiziniame plane. Nėra laiko laukti, kada jūs tapsite visiškai tobuli. Jūsų siekiai duos vaisių daug greičiau, jeigu savo kasdieniame gyvenime imsite naudoti visas gautas žinias iš karto, kai tik jas gavote. Viskas, kas neįtvirtinama praktikoje, tampa bergždžiomis, negyvomis žiniomis.
Mes duodame jums Gyvą Žodį, Gyvą Mokymą ir laukiame, kad neštumėte mūsų Žodį ir mūsų Mokymą į gyvenimą per konkrečius darbus fiziniame plane.

AŠ ESU Sanat Kumara su Viltimi į jus ir Tikėjimu jumis.