Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Pasikeitė laikas >

Pasikeitė laikas

AŠ ESU Sanat Kumara ir aš šią dieną ateinu dėl to, kad praneščiau pasauliui apie naują galimybę, naują dispensaciją, kurią Dangus nusprendė atskleisti per naująjį mūsų rusų pasiuntinį Tatjaną.
Daugeliui toks įvykių posūkis bus staigmena. Ir daugelis skaitydami šį pranešimą pajus prieštaringus jausmus.
Tačiau mes nieko neverčiame tikėti arba netikėti tuo, kas bus pasakyta. Mūsų užduotis duoti jums šias žinias, jūsų laisva valia - priimti jas ar ne.
Pasikeitė laikas ir atėjo Nauja Epocha. Pasauliai priartėjo vienas prie kito. Ir tai, kas dar prieš keletą metų, netgi praėjusiais metais atrodė kaip neįgyvendinama svajonė, dabar tampa realybe. Mes gauname galimybę kalbėti per daugelį ir mes išnaudojame šią galimybę.
Situacija Žemėje darosi vis labiau įtempta. Kyla planetos vibracijų lygis. Į Žemę ateina naujos energijos. Ir dauguma žmonių jaučia šias energijas – tai pasireiškia kaip beprasmiškumo pojūtis, kaip negalėjimas toliau klaidžioti po tamsą tais keliais, kuriais jie ėjo daugelį tūkstantmečių.
Tai pasireiškia ir kaip nepasitenkinimas, kaip širdies ilgesys ir laukimas kažko, kas tuoj turi įvykti. Jautriausi žmonės prarado susidomėjimą savo įprastais reikalais. Atrodo, kad niekas iš to, kas atrodė reikšminga ir sudarė gyvenimo prasmę, šiandien neturi nė mažiausios reikšmės. Visi ankstesni užsiėmimai: tuščias laisvalaikio praleidimas su draugais, begalinis serialų žiūrėjimas, naujų menkaverčių daiktų vaikymasis, atrodo, prarado bet kokią prasmę. Visa tai primena šventines girliandas, kurios pasiliko po vakarykštės šventės. Šiandien visa tai neturi prasmės.
Jautresni žmonės savo širdyje nujaučia Naujo Pasaulio atėjimą, to, kuris turi pakeisti seną ir atgyvenusį. Kad ir kaip žmogiškoji sąmonė bandytų kabintis už įprastų gyvenimo normų, už senų tradicijų - ar religinių, ar visuomenės, ar šeimos, - visa tai bus nušluota ateinančių permainų vėjo. Ir nėra prasmės priešintis šioms permainoms. Todėl, kad viskas šiame pasaulyje priklauso nuo Dieviškųjų ciklų. Ir laisvoji valia iš tikrųjų yra apibrėžta laiko ir erdvės rėmų.
Žmogiškoji, mirtingoji sąmonė, apibrėžta materialaus pasaulio rėmų, mano, kad viskas šiame pasaulyje paklūsta žmogaus valiai, arba žmogiškųjų lyderių valiai.
Ne! Yra laikas mėtyti akmenis. Yra laikas juos rinkti.
Jeigu vėžio auglys apsigyvena žmogaus organizme, tai sveikas organizmas pradeda atsikratyti sergančių ląstelių. Lygiai toks pats principas veikia šioje visatoje.
Jeigu kokia nors žmogiškoji civilizacija gyvena tik dėl savo asmeninių interesų, kai galvojama tik apie šio pasaulio malonumų siekimą, tai tokia civilizacija turi būti sunaikinta, lygiai taip, kaip vėžio auglys gali būti pašalintas chirurginiu būdu.
Ir priešintis tokiu atveju yra beprasmiška. Tas, kas negali įsisavinti Naujosios Sąmonės, Bendros Gerovės principų, Gėrio, Bendradarbiavimo, Dievo vadovavimo, bus nušluotas nuo Žemės paviršiaus, panašiai kaip neseniai žemės drebėjimas ir cunamis per kelias valandas sunaikino keletą šimtų tūkstančių žmonių.
Nustokite siekti šio pasaulio malonumų. Yra daug didesni malonumai, kurie prieinami tiems, kas atveria savo širdį ir protą Aukščiausių Pasaulių vibracijoms.
Visa, ko jums reikia, nėra už jūsų pačių ribų. Visos Dieviškosios žinios ir tobulybė yra jūsų viduje. Ieškokite šių brangenybių savo širdyje, ieškokite įėjimo į neaprėpiamus turtus, esančius jūsų viduje.
Bet už įėjimą reikės užmokėti. Ir įėjimo kaina - jūsų ego. Jūs turite atsisakyti savo aš sutrūnijusios dalies, visų savo elektroninio diržo sankaupų, kaip kokiais lynais pririšančių jus prie Žemės, prie tankaus šios planetos plano.
Ir tas liūdesys, kurį daugelis dabar jaučiate, yra teisingas įrodymas, kad jūs pavargote nuo šio pasaulio malonumų ir esate pasiruošę prisiliesti prie subtiliųjų pasaulių.
Jums tik būtina - paprasčiausiai pasirinkti ir žengti į begalybę, atsisakius vakarykščių šventinių girliandų, žengti žingsnį link realybės. Iš pradžių vieną, paskui antrą. Ir eiti nesustojant į jūsų realųjį Buvimą, kas jūs iš tikrųjų esate.
Nėra nieko už jūsų pačių ribų, kas jus sulaiko nuo veržimosi link Aukščiausios realybės. Tik jūs patys save sulaikote.
Nejaugi negalite susidoroti su savo antrininku, klaidžiojančiu šiame nerealiame pasaulyje tūkstančių tūkstančius įsikūnijimų?
Jūs neturite kito kelio. Turite arba žengti žingsnį į nepraeinančią realybę, arba nustosite egzistavę kaip individualybės. Sveikas organizmas pats atsikrato vėžinių ląstelių, esančių jo viduje. Vaizdžiai kalbant, visi jūs esate Dievo pilve ir nejaugi manote, kad Dievas leis jums gyventi pagal savo sugalvotus įstatymus? Ne, aš sakau. Jis paprasčiausiai atsikratys visko, kas neatitinka Jo Valios ir Jo Įstatymų.
Pagalvokite apie tai, ką jums pasakiau. Ir aš tikiuosi, kad mes susitiksime ateityje per šį, ar per bet kurį kitą pasiuntinį, kuris paruoš savo šventovę, kad galėtų mane priimti kaip svečią.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.