Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Džiaugsminga žinia >

Džiaugsminga žinia

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį. AŠ ESU atėjau pas jus šią dieną paskelbti apie naujo diktavimų ciklo, kurį mes numatę duoti per savo pasiuntinį, pradžią. Aš atėjau šią dieną, ir ištryško džiaugsmo ašaros man ant skruostų. O, jūs net negalite įsivaizduoti, kaip džiūgauja Dangus šią dieną!
Jums atrodo, kad viskas aplink jus po senovei ir niekas neliudija apie jokius pasikeitimus. Kaip ir anksčiau šviečia saulė, čiulba paukščiai ir jūsų dienos rūpesčiai nepaliaujamai iškyla prieš jus. Tačiau užtikrinu jus, kad pasikeitė labai daug kas nuo to laiko, kai mes pastarąjį kartą davėme diktavimus per savo pasiuntinį.
Praėjo mažiau nei pusė metų. „Kas galėjo per šį laiką pasikeisti?“ – paklausite.
Įvyko tai, kas turėjo įvykti. Ir mes džiaugiamės, kad ta sąlyga, kurią mes perdavėme per savo pasiuntinį šių metų kovo mėnesį, praktiškai įvykdyta. Fiziniame plane mums buvo reikalingas ženklas, kuris mums patvirtintų, kad Rusijos tautos pripažino mūsų pasiuntinį. Fiziniame plane mums buvo reikalingas ženklas, kuris patvirtintų, kad Žemės žmonės girdi mus ir pasiruošę su mumis bendradarbiauti.
Mes gavome šį ženklą. Ir šis ženklas yra Ašramo mūsų pasiuntiniui statymo pradžia. Ir dabar mes galėsime nunešti šią džiaugsmingą žinią iki Didžiosios Centrinės Saulės ir prašyti naujų malonių ne tik Rusijos tautoms, bet ir visoms tautoms, gyvenančioms Žemės planetoje.
Mes džiaugiamės ir aš džiaugiuosi, kad sunkiausias testas ir sunkiausias išbandymas atlaikytas. Ir šio išbandymo perėjimo ženklas yra tai, kad mes tęsiame savo laiškus, kuriuos duodame pagal Dieviškąją galimybę per savo pasiuntinį.
Prieš pradėdamas diktavimą, aš rūpestingai apmąsčiau mūsų pokalbio turinį. Ir žinote, ką turiu jums pasakyti? Aš supratau, aš suvokiau, kad mūsų viltys taip, kaip mes tikėjomės bendradarbiauti su Žemės žmonėmis, nebuvo įvykdytos. Mes laukėme besąlyginės labdaringos pagalbos akto, kurį galėjo suteikti mūsų pasiuntiniui vienas žmogus. Ir šis nesavanaudiškos pagalbos aktas galėjo pasitarnauti tam, kad mes galėtume paprašyti Žemės planetai naujų malonių ir naujų galimybių. Šito neįvyko. Nei vienas žmogus nesugebėjo pasiekti tokį sąmonės lygį, kad mūsų pasiuntiniui suteiktų besąlyginę pagalbą.
Tačiau jūs paklausite, kodėl mes džiaugiamės ir kodėl triumfuojame?
Rusų tauta nusprendė pergudrauti Dieviškąjį Įstatymą. Atsirado šimtai ir tūkstančiai žmonių, kurie įnešė savo nesavanaudišką indėlį į Ašramo mūsų pasiuntiniui statybą. Buvo žmonių, kurie paaukojo labai kuklias sumas. Tačiau mes matome ir skaitome jų širdis. Šis indėlis lygus karališkam indėliui, nes jie šiuos pinigus atplėšė nuo savo šeimos, kuri negyvena pasiturinčiai. Buvo žmonių, kurie paaukojo nemažas sumas, ir buvo žmonių, kurie davė savo maldos energiją, kurią mes panaudojome pagalbai.
Mes dėkingi visiems tiems, kas nusprendė dalyvauti statyboje. Jūsų indėlis neįkainojamas Dievo akyse, nes jis leis jums pasiekti naujų Dieviškųjų malonių ne tik Rusijai, bet ir visai planetai.
Aš džiaugiuosi galėdamas jums paskelbti, kad labai greitai prasidės Karminės Valdybos posėdis. Ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad jūs visi, kas nusprendė dalyvauti statyboje ir įnešė savo indėlį, galėsite kreiptis su laiškais į Karminę Valdybą ir paprašyti tų malonių, kurias jūs norėtumėte gauti sau ir savo artimiesiems.
Nesigėdykite prašyti. Jei jūsų prašymai negalės būti įgyvendinti pilnai, tai Karminės naštos palengvinimą, kokį maksimaliai leis Dieviškasis Įstatymas, jūs būtinai gausite.
Taigi, aš norėčiau išreikšti savo pripažinimą ir dėkingumą kiekvienam iš tų, kas panoro dalyvauti įvykdant mūsų ultimatumą, kurį mes pateikėme žmonėms šių metų kovo mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad tos pastangos, kurias jūs dėjote, nebus paskutinės. O, aš sakau jums, kad Dievas jums ruošia didelius stebuklus! Ir perspektyvos, kurios prieš jus atsivers, viršys visus jūsų lūkesčius.
Tačiau būtina atsižvelgti, kad jūs esate pačioje Kelio pradžioje. Ir priekyje sunkus ir pavojingas takas. Ir iki šiol jūs ėjote pilni entuziazmo, pilni jėgų ir Dieviškojo impulso, kylančio iš jūsų vidaus, o likusiam Keliui įveikti reikės įtempti visas savo jėgas.
Mes nusiteikę įvykdyti Žemės planetos pertvarkymą per trumpesnį laiką. O tai reiškia, kad tų jėgų pasipriešinimas, kurios nenori permainų, katastrofiškai didės. Būkite budrūs ir atsargūs savo Kelyje. Neleiskite iliuzijai tiek užvaldyti jūsų sąmonę, kad pamirštumėte ir apie Dievą, ir apie Valdovus ir pasuktumėte slidžiu bei pavojingu taku žemyn į baimių ir vargų tarpeklį.
Mes kviečiame jus į kalnų Viršūnes. Neleiskite sau žiūrėti žemyn į liūdesio, kuris vis dar pripildęs Žemę, tarpeklius.
Mes tikimės, kad visus pavojus, kuriuos sutiksite savo kelyje, jūs garbingai įveiksite. Jums bus sunku. Jūs jausite milžiniškas apkrovas ir visų savo jėgų įtempimą. Prašau, tada, kai jums bus ypač sunku, kai prarasite viltį ir nematysite nei vieno Šviesos spindulio priekyje, prisiminkite mane, prisiminkite šį diktavimą, prisiminkite tai, kad jūs esate nemirtinga Šviesos būtybė ir jums niekas negresia tol, kol išsaugojate savo širdyje Tikėjimą, Viltį ir Meilę!
Jums pakanka išsaugoti savyje tik kruopelytę Tikėjimo ir remiantis ta kruopelyte pašaukti į Dangų, į mane asmeniškai, į bet kurį Pakylėtąjį Valdovą, į Arkangelą Mykolą. Ir net tada, kai jums pasirodys, kad jūs žuvote, įvyks stebuklas ir visos kliūtys jūsų Kelyje išnyks kaip rūkas. Niekada nepamirškite, kad esate iliuziniame pasaulyje. Ir visos jūsų iliuzinio pasaulio baimės vieną gražią dieną visiškai ištirps. Todėl, kad toks Dieviškasis Įstatymas. Ir tie, kas bando kabintis už to, kas sena, žinoma ir atgyveno, kas persismelkę pelėsiais, rizikuoja ištirpti kartu su iliuziniu pasauliu ir išeiti į nebūtį.
Todėl palikite savo abejones, savo blogą nuotaiką ir veržkitės ten, kur pučia gaivūs permainų vėjai, ten, kur ateities didingi pokyčiai ir žygdarbiai, ten, kur mes jus kviečiame.
Aš įsitikinęs, kad daugelis iš jūsų po šio mano laiško naujai pažvelgs į savo gyvenimą ir pasirinks pokyčius, kad ir kokie baisūs jie atrodytų jūsų kūniškam protui.
Niekas jums nepakenks. Nebijokite išsiskirti su kūnu, bet išsaugoti savo sielą. Daug blogiau, jei pasirinksite išsaugoti savo kūną ir viską, kas jūsų užgyventa fiziniame pasaulyje, bet prarasite savo sielą.
Aš atėjau, ir aš palieku jus šią dieną.

AŠ ESU Sanat Kumara