Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas >

Šv. Arkangelas Mykolas

Pirmojo spindulio Arkangelas, Arkangelų Kunigaikštis, pirmasis tarp lygiųjų, kurio klauso visi kiti Arkangelai ir jų legionai. Žinomas kaip Tikėjimo Sergėtojas, Moters ir jos atžalų gynėjas ir kaip Šviesos karių Vadas Armagedono mūšyje, ginanatis visų Dievo vaikų Kristaus sąmonę. Jo vardas reiškia – „kas kaip Dievas". Apie tai, kad jis anoje epochoje užtarė Dievo tautą, liudija „Pranašo Danielio knygos" pranašystė(12:1):"Anuo metu pasirodys Michaelis, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekad nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet anuo metu tavo tauta buvo išgelbėta, - visi, kurie tik yra rasti įrašyti knygoje". Arkangelas Mykolas – tai Viešpaties Angelas, ateinantis, kad atgaivintų Dievo išrinktuosius pamirštaisiais Jėzaus Kristaus mokymais ir paskelbtų tikrą ir teisingą Dievo nuosprendį nelabojo palikuonims. Šis išgelbėtojas, VIEŠPATIES mums pasiųstas, iškyla judėjų, krikščionių ir islamo raštuose ir padavimuose kaip pats didžiausias ir garbingiausias iš angelų. Senajame Testamente Mykolas yra kaip Izraelio sargas, o judėjų mistinė tradicija jį tapatina su angelu, kuris kovojo su Jokūbu, vedė Izraelį per dykumą, sumušė Senacheribo armiją ir išgelbėjo tris judėjų paauglius nuo ugninės Nabuchodonosaro krosnies. Galingas, stovintis su nuogu kalaviju VIEŠPATIES akivaizdoje Arkangelas Mykolas pasirodė Jozuė(Jošua), kai šis rengėsi vesti izraeliečius į mūšį prie Jerichono ir paskelbė, jog jis – „VIEŠPATIES Kariuomenės Vadas", bešališkas gynėjas visų, kas gina Tiesą ir Teisingumą (Joz 5:13-15.)

„Enocho knygoje" Arkangelas Mykolas aprašytas kaip „gailestingas ir kantrus", vienas iš šventųjų angelų, kuris, kontroliuodamas žmonių dorybingumą, įsakinėja tautoms. Viename iš „Negyvosios jūros manuskriptų", pavadintame „Šviesos sūnų karas su tamsos sūnumis", Mykolas pristatytas kaip galingas angelas-tarnas, per kurį Dievas žada pasiųsti neatidėliotiną pagalbą Šviesos Sūnums. Musulmonų mokymuose jis vadinamas Mika'iliu – gamtos angelu, teikiančiu žmonėms maistą ir žinias.

Šventasis Mykolas, krikščionių gerbiamas kaip bažnyčios globėjas ir gynėjas, taip pat buvo ir dangaus gydytojas, ankstyvosios krikščionių bendruomenės gerbiamas už stebuklingus išgydymus, padarytus jo užtarimu. Ir šis numylėtasis Arkangelas buvo vienas iš dangaus svečių, kurie atskleidė jaunai valstietei Žanai D'Ark jos misiją išlaisvinant Prancūziją. Dvyliktame „Apreiškimo Jonui knygos" skirsnyje kalbama apie lemiamą Mykolo vaidmenį kaip „moters, apsisiautusios saule", gynėją, nubloškusį jos Sūnaus-kūdikio priešą iš dangaus aukštybių. Šioje knygoje(16:1) jis yra pirmasis iš septynių angelų, išliejančių Dievo pykčio taurę į Žemę, - pažymėdamas žmonijos, grąžinančios prie jos slenksčio žmonių piktnaudžiavimą Dievo Šviesa, karmos nelaimių nusileidimą.

Būdamas Pirmojo spindulio Arkangelas, Mykolas yra Dievo Sąmonės, tikėjimo, gynybos, tobulumo ir valios įsikūnijimas. Iš savo šventosios buveinės eteriniame plane Banfe(Alberto valstija, Kanada) jis išeina su mėlynojo žaibo angelų legionais į bet kurią pasaulio dalį ginti Šviesos vaikų ir laisvės Žemėje. Jis praskrieja pro astralinį planą ir suriša demonus ir išsikūnijusias sielas, kurie vilioja niekuo neįtariančių žmonių sielas ir teikdamas su niekuo nepalyginamą pagalbą tiems, ką apstoja piktosios jėgos. Jo svarbiausia gaida yra „Karinio jūrų laivyno himnas"(JAV KJP himnas) ir „Amžinasis Tėvas, Išganymo Jėga". Svarbiausia jo šventosios buveinės gaida – „Karių choras" iš Šarlio Guno operos „Faustas". Jo moteriškojo papildo vardas – Tikėjimas.