Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Atsakymai į kai kuriuos jus do... >

Atsakymai į kai kuriuos jus dominančius klausimus

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį. Aš atėjau, kad paaiškinčiau jums kai kuriuos klausimus, susijusius su pasiuntinyste ir mūsų pasiuntinio tarpusavio santykiais su kitais žmonėmis, jos santykius su tais ar kitais dvasiniais ir religiniais dabarties ir praeities veikėjais.
Kiekvienas pasiuntinys turi tam tikrą Misiją. Su šia Misija jis ateina į šį pasaulį ir šiai Misijai jis ruošiasi kartais daugelį šimtų metų.
Ir štai tada, kai mūsų atstovas ateina į įsikūnijimą ir pradeda savo darbą, pradeda vykti įvairūs dalykai, kurie susiję su tuo, kaip mūsų duodamas Mokymas sąveikauja su tuo, kas duodama per kitus žmones. Kiekvienas pasiuntinys žino tik savo Misiją. Ir į pasiuntinio pareigas neįeina komentuoti kitų mokymų, kurie ateina į fizinį pasaulį per kitus žmones.
Supraskite, kad jūsų pasaulis yra karminis pasaulis. Tai reiškia, kad jūsų pasaulyje Tiesa, Šviesa susimaišiusi su neteisingais supratimais. Viskas jūsų pasaulyje yra reliatyvu. Ir niekas negali išdrįsti kalbėti apie tai, kad kažkas iš mūsų atstovų dabartyje arba praeityje turėjo ar turi visiškai visą Dieviškąją Tiesą.
Supraskite, kad viena ir ta pati Tiesa duodama skirtingu laiku skirtingų kategorijų žmonėms, esantiems įsikūnijime, ir kiekvieną kartą jos persilaužimas skirsis.
Jei jūs manote, kad mes turime komentuoti tuos mokymus, kurie buvo duodami per kitus žmones, tai klystate. Todėl, kad paprasčiausiai reikia gyventi čia ir dabar ir vykdyti tą misiją, dėl kurios atėjote į įsikūnijimą, o ne švaistyti laiką nesibaigiantiems ginčams, kas buvo teisus ar neteisus prieš šimtą, du šimtus ir daugiau metų.
Jūs galite studijuoti ir lyginti įvairius praeities ir dabarties mokymus. Tačiau svarbiausia – atlikti savo Dieviškąją paskirtį, o tam jūs turite saugoti nuolatinį vidinį sąskambį su Aukščiausiais pasauliais.
Kai tik pradedate svarstyti ir duoti įvertinimus, jūs žeminate savo vibracijas. Jūs nusileidžiate iš Dieviškojo lygmens į kūniškojo proto lygmenį. Ir jūs jau nematote ir neatskiriate Dieviškosios Tiesos todėl, kad Tikroji Tiesa yra jūsų sąmonės būsena, jūsų sąskambis su Aukščiausiąja Realybe.
Aš norėčiau taip pat paliesti klausimą apie mūsų Hierarchiją ir įvairias pareigas, kurias mūsų Hierarchijoje eina tas ar kitas jums žinomas Valdovas.
Taip, mes davėme jums tam tikrą supratimą, kaip sudaryta mūsų Hierarchija. Tačiau tas supratimas buvo duotas jūsų sąmonės, kuri yra tam tikrame vystymosi etape, lygiui. Pasistenkite suprasti, kad mūsų pasaulis negali tiksliai atitikti jūsų pasaulio, ir nesistenkite mūsų pasauliui priskirti jūsų pasaulyje egzistuojančios struktūros.
Stengdamiesi suvokti mūsų pasaulio struktūrą, niekada nesiekite susidaryti pilną mūsų pasaulio vaizdą. Tie žmonės, kurie įvykdo perėjimą, patenka į rūpestingas mūsų bendradarbių rankas. Ir, patikėkite manimi, kad jiems net nekyla minties, kas iš mūsų kokias pareigas eina Hierarchijoje. Jie tiesiog gerte geria iš mūsų einančią Šviesą ir yra laimingi dėl to, kad pateko į tą vietą, kurioje jiems netrūksta Meilės, rūpesčio ir globos. Kiekviena gyvenimo Žemėje situacija iškyla prieš juos naujoje šviesoje. Jūs patys mokotės iš savo klaidų.
Jei Pakylėtieji Valdovai su visa savo didybe būtų priversti ateiti į įsikūnijimą ir gyventi tose sąlygose, kokios dabar egzistuoja Žemėje, tai jūs niekada nepatikėtumėte, kad prieš jus – Pakylėtieji Valdovai. Todėl, kad laikas įsikūnyti Pakylėtiesiems Valdovams dar neatėjo.
Bet dauguma iš mūsų būname tuose individuose, kurie yra mūsų mokiniai jau daugelį šimtų ir tūkstančių metų.
Mes negalime kalbėti, kad ta ar kita individualybė egzistuoja kuriame nors žmoguje pilnai ar net dalinai. Todėl, kad Mokytojo buvimas yra laikinas reiškinys, ir jį nulemia mokinio kūnų švaros laipsnis bei jį supanti aplinka.
Tada, kai galime, mes būname Žemėje ir matome situaciją mūsų mokinių akimis.
Visi mesijai ir pasiuntiniai turėjo savyje Aukščiausiosios individualybės buvimą. Ir jų Misijų metu keitėsi ir buvimo laipsnis, ir pati individualybė. Todėl negalima kalbėti apie įsikūnijimą vieno ar kito jums žinomo Valdovo vieno ar kito žmogaus kūne. Galima tik kalbėti apie tos ar kitos Aukščiausiosios individualybės priemaišą ir apie jos buvimo laipsnį.
Jums žinomi Valdovai, kurių vardus jūs žinote ir tariate, iš tikrųjų kartais turi visiškai kitokius vardus.
Mes galime labai ilgai pasakoti apie mūsų pasaulio struktūrą, ir jūs stengsitės pažvelgti per plyšelį uždangos, skiriančios mūsų pasaulius, bet tada veltui švaistysite laiką. Todėl, kad jums reikia susikaupti į savo dabartines užduotis ir gyventi pagal tuos moralinius ir dorovinius priesakus, kuriuos mes jums duodame.
Aš šiandien buvau griežtokas, ir gali būti, kad tie iš jūsų, kurie laukė konkretaus atsakymo į savo klausimus, nieko negaus. Tačiau aš stengiausi kalbėti su jūsų Aukščiausiąja dalimi ir duoti tuos nurodymus, kurie jums padės išsaugoti gyvenime teisingus orientyrus.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.