Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja >

Maitrėja

Pakylėtasis Valdovas. Gautama Buda ir Maitrėja, globojami Sanat Kumaros, priėmė Budos mokymus. Jis eina Kosminio Kristaus ir Planetos Budos pareigas, Hierarchijoje paklūsta Viešpaties Gautamos vadovavimui, tvarko Pasaulio Mokytojų tarnavimą. Evoliucionuojančios žmonijos vardu ir jos labui jis demonstruoja Kristaus kosminę sąmonę visose žmonių veiklos srityse ir jos universalumą visam kosmosui. Jis žinomas kaip Didysis Įšventintojas, įšventinęs Jėzų ir jo Kristaus liepsnos individualizaciją, kai pastarasis savo finaliniame įsikūnijime apsireiškė kaip pasaulio išganytojas ir Kelio, Tiesos ir Gyvybės atvaizdas visiems siekiantiems asmeninės Kristaus būties. Numylėtinis Maitrėja buvo VIEŠPATS Dievas Edene. Ilgai lauktas „Būsimasis Buda" atėjo vėl atidaryti savo Paslapčių Mokyklą, kad paskelbęs naujos epochos pradžią padėtų Sen Žermenui ir Porcijai – Septintojo spindulio liepsnoms dvynėms ir Vandenio hierarchams. 1984m. gegužės 31d. Jis patikėjo Vidinės Šventosios buveinės Širdžiai ir visam Rojal Teton Renčo Keliui bei Kosminio Kristaus Mokymui, kad tie, kurie atsisakė jo globos pasirinkę Gyvačių(suklaidinusių Ievą) kelius, nes piktnaudžiavo šventąja ugnimi, neteisingai traktuodami laisvą valią, galėtų grįžti ir kad atgimę Šviesos vaikai sektų paskui Dievo Sūnų. Jis yra visų įšventintųjų šventąja ugnimi draugas. Kai į jį kreipiamasi, jis duoda Kristaus praskaidrėjimą ir Žodžio jėgą, kad žmonės praeitų įšventinimus jo globoje.