Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Atėjo galutinio jūsų pasirinki... >

Atėjo galutinio jūsų pasirinkimo laikas

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl pas jus atėjęs.
Iš tiesų Dangaus malonė yra beribė.
Ir kiekvieną kartą, kai aš ateinu, kad pradėčiau laišką, jaučiu virpulį ir džiaugiuosi ta atsiveriančia galimybe.
O dabar, po šios neilgos įžangos, esu pasiruošęs duoti dar vieną laišką.
Daugelis sielų laukia Žinių iš Dangaus, kaip malonės ir kaip ženklo, kad Dangus nepaliko Žemės žmonijos.
Aišku, numylėtiniai, mes negalime palikti savo vaikelių likimo valiai.
O, kaip jumis rūpinasi tūkstančių tūkstančiai Šviesos Būtybių! Tuo sunku patikėti tiems, kas yra įsikūnijame, nes jūs mūsų nematote. Tačiau patikėkite manimi, jog uždanga tarp mūsų pasaulių plonėja, kad ir kaip daugeliui iš jūsų tai atrodytų keista. Ir kartais jums reikia tik truputį pakeisti požiūrį į tai, kas vyksta, ir jums atsivers tai, kas įprastai nuo žmonių akių yra paslėpta. Jums atsivers tolesnio vystymosi perspektyva. Ir, aišku, ši perspektyva niekaip nesusijusi su jūsų mokslo ir technikos pasiekimais. Tačiau būtent mokslo ir technikos vystymasis prisideda prie to, kad jūsų sąmonė veržtųsi į subtilesnius būties planus.
Išorinis prieštaravimas visiškai paaiškinamas ir iš mūsų požiūrio taško tai nėra joks prieštaravimas. Tada, kai įtempiate savo protą dėl tų dalykų, kurių kartais neįmanoma pačiupinėti, o tik įsivaizduoti savo sąmonėje, jūs pratinatės bendradarbiauti su subtilesne realybe, esančia minčių plane. Ir palaipsniui naujos technologijos verčia žmoniją perkelti realybės suvokimo fokusą į subtilesnes sritis. Jums atrodo, kad nuolat esate savo fiziniame kūne. Taip, jūs matote supančius daiktus, galite juos pajusti, tačiau didesnę paros dalį, įskaitant ir nakties miego laiką, būnate kituose būties planuose. Mano pavyzdys leis jums suprasti tai, kas turima omenyje.
Tada, kai galvojate apie žmogų, esantį už tūkstančių kilometrų nuo jūsų, pradedate su juo bendradarbiauti subtilesniame būties plane. Nėra atstumų mintims ir jausmams.
Tik dėl to, kad jūs savo laidininkus padarėte grubius, negalite jausti tų sąveikų, kurios vyksta subtiliajame būties plane. Yra žmonių, kurie jau dabar sąmoningai naudoja darbą mintimis. Tačiau todėl, kad šių žmonių motyvas ne visada yra tyras, toks darbas ne visada priveda prie palankaus rezultato ir dažniau sukuria karmą.
Vienintelis tikrasis motyvas, kuriuo jūs turite vadovautis atlikdami bet kuriuos savo veiksmus ir bet kuriuose būties planuose, turi būti Gailestingumas, Atjauta, nesavanaudiškumas ir noras padėti Gyvybei. Visi kiti motyvai nebus labai tyri ir prives prie neteisingo rezultato ar vaisiaus.
Jei pateiksiu dar vieną pavyzdį, bus suprantamiau, apie ką aš kalbu. Įsivaizduokite, kad naudodami metodiką, kurią jums davė eiliniame seminare ar mokymo kursuose, jūs, veikdami mintimis, kursite laimingą ateitį sau, savo šeimai. „Kas gi čia blogo?“ – paklausite.
Žmogiškuoju požiūriu nėra blogas jūsų noras gyventi laimingai. Tačiau jūsų veiksmo pagrindas yra noras. Šiuo atveju noras laimingai gyventi. Noras yra žemesnės jūsų pačių prigimties pasireiškimas. Ir atitinkamai visi jūsų veiksmai, kuriuos atliksite, kurs karmą.
Tikrieji Mokymai, kuriuos dėsto įšventintieji, moko atsisakyti norų, kaip vieno iš žemiausių žmogaus prigimties pasireiškimų.
Tol, kol jūsų veiksmams vadovauja jūsų norai, vis labiau pririšate save prie fizinio pasaulio. O jūs žinote, kad fizinis pasaulis yra žemiausias iš pasaulių. Todėl prie jo prisirišdami, pasmerkiate save tolesniems įsikūnijimams. O Tikrieji Mokymai jus moko, kaip išsilaisvinti iš sansaros rato.
Iliuzija tampa vis rafinuotesnė ir kadangi jūs turite protą, tai turite nuolatos analizuoti tas situacijas, į kurias patenkate, bei sąmoningai pasirinkti.
Kiekvienas jūsų sprendimas arba pastūmėja jus link Aukščiausių pasaulių, arba verčia jus slysti žemyn einančia spirale. Ir tas motyvas, kuris jus valdo priimant sprendimą, galima sakyti, suteikia kryptį jums judėti.
Viena vertus, jūs atsižadate norų, asmeninių motyvų ir, žvelgiant iš paprastos, vidutinės žmogiškosios sąmonės, galite būti laikomas nevykėliu arba keistu žmogumi. Bet patikėkite manimi, kad iš kito požiūrio taško jūs milžiniškais žingsniais judate evoliucijos keliu, kai tuo metu visapusiškai lydimi sėkmės ir iš gyvenimo gaunantys visus pasiekiamus malonumus žmonės vis labiau ritasi nuo evoliucinio vystymosi kelio.
Čia yra pagrindinis jūsų laikmečio testas. Iš vienos pusės ryški, šėlstanti iliuzija, kuri prieš jus išskleidžia vis naujesnius užburiančius įsivaizdavimus, fantazijas ir patrauklias puses. Iš kitos pusės - senasis Mokymas, kuris moko atsisakyti iliuzijos tam, kad įgytumėte amžinas vertybes.
90 procentų žmonių pirmenybę teikia tam, kas jiems atrodo realu, ir tam, kas jiems teikia jausmų malonumą ir turėjimo pasitenkinimui pasaldinti. Ir tik 10 procentų susimąsto apie tai, kad jeigu senieji Mokymai mokė atsisakyti iliuzijos, tai, tikriausiai, čia kažkas yra ir į tai reikia įsiklausyti. Ir tik keletas procentų iš tų žmonių, kurie veržiasi tikruoju dvasiniu keliu, sugeba įgyti būtiną atpažinimą ir praeiti testus tam, kad turėtų teisę pereiti į kitą evoliucinę viją.
Šiandien jums nepateikiau nieko nauja iš to, kas nebūtų pasakyta ankstesniuose diktavimuose, kuriuos mes davėme ar per savo pasiuntinį, ar tuose tikruose senaisiais laikais duotuose Mokymuose.
Skirtumas tas, kad jūs daugiau negalėsite apsimetinėti, kad nieko aplink jus nevyksta ir priešaky dvasiškai vystytis dar turite daug laiko.
Laiko nebeliko. Dabar atėjo galutinio jūsų pasirinkimo laikas. Tiems, kurie pasirinko tą Kelią, kurio moko Pakylėtieji Valdovai, visada esu pasiruošęs ištiesti pagalbos ranką ir padėti.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2010/audio.htm#1