Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Sėkmės paskelbimas! >

Sėkmės paskelbimas!

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl pas jus atėjęs po ilgos pertraukos. Ši pertrauka buvo sąlygota to, kad mes neturėjome galimybės dirbti per savo pasiuntinį. Ir jūs numanote kodėl. Todėl, kad ji turėjo paklusti mūsų valiai ir statyti Ašramą, namą fiziniame plane. Ir šis namas pagaliau neįtikėtinų pastangų dėka pastatytas!
Atrodo, kad namo statyba niekaip nesusijusi nei su Didžiąja Baltąja Brolija, nei su pasiuntinio misija. Tačiau tam, kad įgyvendintume savo tolesnius planus, mums reikėjo sukurti šį nuošalų Šviesos fokusą fiziniame plane.
Ir jūs žinote: nepaisant to, kad daugelis iš mūsų abejojo, jog viskas įvyks, iškelta užduotis buvo įvykdyta, kaip aš jau pasakiau, neįtikėtinų pastangų dėka. Ir šios pastangos fiziniame plane buvo visiškai įgyvendintos. Pagal sąlygą mes neturėjome galimybės įsikišti. Mes kantriai laukėme, kuo viskas pasibaigs.
Aš džiaugiuosi, kad viskas įvyko, ir žiemos namas mūsų pasiuntiniui egzistuoja fiziniame plane.
Kiekvieną kartą reikia dėti didžiules pastangas, kad pastūmėtum nepaslankią materiją. Ir jeigu mes būtume galėję dalyvauti statyboje, tai viskas būtų įgyvendinta su daug mažesnėmis pastangomis. Kaip aš jau minėjau, sąlygos buvo tokios, kad žmonės, esantys įsikūnijime, turėjo pademonstruoti savo tikėjimo lygį. Ir buvo įvairių situacijų, susijusių su įvairiais žmonėmis. Daugelis prarado tikėjimą ir viltį, daugelis pradėjo abejoti.
Tačiau, kitų žmonių garbei, jie išlaikė sunkų išbandymą ir sugebėjo iki galo suteikti juntamą pagalbą mūsų pasiuntiniui bet kokiu pavidalu: piniginės energijos, Meilės ir Dėkingumo momentumo bei palaikymo maldomis pavidalu.
Mes stovėjome nuošaly ir laukėme eksperimento pabaigos.
Ką gi, dabar atėjo mūsų eilė pradėti veikti. Ir aš įsitikinęs, kad labai greitai jūs pasidžiaugsite tais pasikeitimais, kurie vyks. Nesistenkite trūks plyš viską mesti ir važiuoti į šalį ir apskritį, kur gyvena mūsų pasiuntinys. Palaiminimai netruks pasireikšti viso Žemės rutulio reikalams. Jūs pajusite pasikeitimus, kad ir kokioje Žemės rutulio vietoje būtumėte.
Aš laimingas, kad jūs priėmėte ir garbingai įvykdėte mūsų mažytę sąlygą. Dabar mūsų, Legionų, esančių subtiliajame Žemės planetos plane, eilė.
Jūs net neįtariate kokio lygio galimybė ateis ir net pačiose savo drąsiausiose svajonėse niekada nepagalvodavote apie tai, kas netrukus įvyks. Šiandien aš neatskleisiu jums visų detalių mūsų sumanymo, skirto pirmiausia Rusijai, nes ši šalis pagaliau turi pradėti atverti savo potencialą ir turi visam pasauliui parodyti galimybę eiti nauju keliu, dvasinės pažangos ir dvasinio vystymosi keliu.
Mes laimingi galėdami pateikti jums naują galimybę, pranešti apie ją ir iškilmingai paskelbti apie jos atėjimą!
Praeis visai nedaug laiko, ir mes vėl tikimės su jumis susitikti ir duoti tai, kas jums labiau už viską reikalinga: savo palaikymą, savo energiją, savo energetinį potencialą ir savo Mokymą.
Aš vėl ateisiu pas jus reikiamu laiku. Ir aš tikiuosi, kad daugelis iš mūsų, Pakylėtųjų Pulkų, taipogi pasinaudos vėl atsivėrusia galimybe ir ateis su jumis susitikti per mūsų pasiuntinio širdį.
Aš džiaugiuosi šiandieniniu susitikimu.

Su Meile, AŠ ESU Sanat Kumara