Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Ypatingas pranešimas >

Ypatingas pranešimas

AŠ ESU Sanat Kumara. Aš vėl atėjau šią dieną, kad pasikalbėtume, nes tai būtina, ir manau, jog daugelis iš jūsų, tie, kas dabar skaito šias eilutes, galbūt nesupras. Tačiau laikotarpis reikalauja neatidėlioti. Todėl aš pradėsiu.

Pastaruoju metu per savo pasiuntinį mes nedavėme diktavimų. Ir tai visiškai pateisinama, nes nėra prasmės duoti Žinių tiems, kas nesugeba šių Žinių suvokti ir įsisavinti.

Šiandieninio mano atėjimo tikslas ir prasmė yra kreiptis į tuos nedaugelį, kas dabar yra įsikūnijime ir gali mane išgirsti. Į jus aš kreipiuosi.

Jūsų mažai ir gyvenimo aplinkybės vis labiau komplikuojasi. Žmonijos karma tankėja ir įtraukia tuos, kurie priversti sekti paskui bendrą žmonių masę.

Jums vertėtų sustoti. Tegul žmonių minia triukšmauja, tačiau tegul nutyla sumaištis jūsų būtybės viduje.

Atėjo jūsų eilė. Jūs atėjote į įsikūnijimą dėl šios misijos, kuriai ateina laikas.

Jums privalu išeiti iš minios, jums privalu atsiskirti ir tapti tuo, kuo iš tikrųjų esate, – Šviesos laidininkais, Šviesos elektrodais. Per jus, per jūsų laidininkus, turi būti pasiekta pusiausvyra Žemės planetoje.

Artėja atšiaurūs, rūstūs laikai. Ir vos keletas žmonių yra įsikūnijime, kurie sugeba atlikti šį darbą mums.

Gyvenimo sumaištis turi atsitraukti. Viskas – jūsų pačių viduje nurimti. Atėjo jūsų metas. Ir dabar, kai aš jus paruošiau tai suvokti, turiu pasakyti dar vieną – svarbiausią dalyką: visi jūs tampate aktyviais Brolijos bendradarbiais Žemėje. Ir jums dabar aš kalbu. Jums vertėtų susitelkti į vidinį darbą balansuojant situaciją planetoje.

Nėra kitos išeities. Niekada dar padėtis planetoje nebuvo tokia sunki.

Pusiausvyra turi būti atkurta. Maldomis, vidine ramybe ir tyla.

Jūsų mažai ir tik neįtikėtinu susikaupimu į vidinį darbą, tik koncentravimusi į Aukščiausiąjį visos dienos metu įmanoma išsaugoti pusiausvyrą.

Nekreipkite dėmesio į tai, kas vyksta aplink jus. Tik koncentravimasis į širdį, į Dievą, esantį jūsų viduje.

Tegu pučia vėjas, tegu pusto pūga, tegu siaučia gaisrai, tegu pasaulis griūva, jei nors keleto žmonių viduje liepsna dega tolygiai ir viešpatauja ramybė bei harmonija, viską dar galima pakeisti.

Kviečiu jus tylėti. Kviečiu jus melstis. Kviečiu medituoti. Kviečiu tapti tais, kuo jūs iš tikrųjų esate: Dievo sūnumis ir dukterimis. Viskas jūsų viduje nurims ir palaipsniui pažeista pusiausvyra galės sugrįžti.

O dabar esu pasiruošęs jums pasakyti dar vieną dalyką: nieko nebijokite. Viskas, kas blogiausia, jau įvyko. Visa kita bus tik to, kas įvyko, pasekmė. Šiandien atėjau dėl to, kad tie, kurie pasiruošę mane išgirsti, galėtų atlikti savo pareigą.

AŠ ESU Sanat Kumara. Om.