Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Rekomendacijos Rožinių skaitym... >

Rekomendacijos Rožinių skaitymui

AŠ ESU Sanat Kumara. Aš atėjau duoti rekomendacijų dėl mano duotų Rožinių skaitymo.
Nėra jokių ypatingų rekomendacijų ir nėra jokių ypatingų reikalavimų šių Rožinių skaitymui. Galite juos skaityti visus iš karto arba paeiliui. Galite skaityti vieną Rožinį vieną savaitę, kitą Rožinį kitą savaitę ir trečią Rožinį trečią savaitę. Paskui pakartoti visą Rožinių skaitymo ciklą.
Pagaliau jūs galite nuspręsti patys ir laikytis tų rekomendacijų, kurias gaunate iš savo Aukščiausiojo AŠ.
Tačiau yra vienas svarbus momentas, apie kurį turiu jums priminti ir kurį jums niekad nereikia pamiršti. Tai priminimas apie nuolatinį pagarbios būsenos palaikymą Rožinių skaitymo ir bet kokio jūsų dvasinio darbo metu. Stenkitės savo mintis sutelkti į Aukščiausiąją Realybę. Niekad nepamirškite, kad skaitydami Rožnius jūs bendraujate su Dievu. Jūs visąlaik turite jausti pagarbų virpulį ir pažaboti visas kūniškas mintis ir jausmus.
Jei esate susierzinę po nemalonaus pokalbio ar ginčo, atidėkite Rožinių skaitymą. Pirma harmonizuokite save pasivaikščiodami gamtoje ar paklausydami ramios muzikos, arba tiesiog pamedituokite tyloje. Bet niekada nesiimkite dvasinio darbo būdami susierzinę ar kitos neharmoningos būsenos.
Visada atminkite, kad jūsų vidinė būsena nudažo jūsų veiksmus. Ir jei pradedate skaityti Rožinius būdami bet kurios neharmoningos būsenos, tai, užuot siuntę energiją į Aukščiausias sferas, jūs nusodinate Dieviškąją Energiją savo fiziniame pasaulyje, taigi didinate iliuziją.
Todėl pradėkite skaityti Rožinius tik būdami harmoningos sąmonės būsenos, ir kuo nesavanaudiškesnis bus jūsų tarnavimas, tuo didesnį dvasinį darbą galėsite atlikti.
Viskas, ką siunčiate pasauliui, jums sugrįžta. Todėl atiduokite dosniai, negailėkite nei savęs, nei laiko, praleidžiamo skaitant mūsų Rožinius. Visa energija, kurią nesavanaudiškai atiduodate Dievui, jums grįš. Ir tai įvyks geriausiu būdu.
Dievas jus myli ir visada suteikia jums galimybę nueiti gyvenimą geriausiu Keliu.
Aš daviau jums tas rekomendacijas, kurios man atrodė reikalingos. Tačiau detalesnius nurodymus jūs visada galite gauti iš savo Aukščiausiojo AŠ. Reikia tik panorėti, išreikšti siekį ir įsiklausyti į savo širdį.

AŠ ESU Sanat Kumara, su Meile jums.