Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus >

Jėzus

Pakylėtasis Valdovas Jėzus Kristus. Žuvų epochos Avataras; Žodžio, Visuotinio Kristaus įsikūnijimas; Kristaus sąmonės pavyzdys, skirtas atspindėti Dievo vaikams, gyvenusiems Žuvų epochos dviejų tūkstančių metų cikle; tas, kuris realizavo Kristaus AŠ pilnatvę ir todėl buvo pavadintas Jėzumi Kristumi. Jis atėjo, kad atskleistų Kristaus AŠ individualumą kiekvienam žmogui ir parodytų Tėvo(AŠ ESU Buvimo) darbus, kuriuos gali padaryti jo sūnūs ir dukterys individualaus Kristaus AŠ liepsnoje ir jam padedant. Hierarchijoje Jėzus užima Pasaulio Mokytojo pareigas, kurias dalijasi kartu su Pakylėtuoju Valdovu Kuthumi, įsikūnijusiu Šventuoju Pranciškumi. Jėzaus šventoji buveinė yra Prisikėlimo Šventovė, esanti eterinėje karalystėje virš Šventosios žemės. Jis taip pat tarnauja Arabijos Šventojoje buveinėje, esančioje į šiaurės rytus nuo Raudonosios jūros.