Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Mes nieko negalime priversti e... >

Mes nieko negalime priversti eiti, bet mes jus kviečiame į Kelią

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl pas jus atėjęs!
Aš atėjau šią dieną, kad dar kartą jums priminčiau jūsų įsipareigojimus, kuriuos jūsų sielos prisiėmė prieš įsikūnijimą. Jūs galite neprisiminti savo įsipareigojimų, nes uždanga vis dar yra labai tanki ir jūsų išorinė sąmonė pamiršta viską, ką girdėjote ir ko mokėtės tarp įsikūnijimų. Tačiau jumyse yra kažkas daugiau ir tas daugiau yra Aukščiausioji jūsų pačių dalis. Ši jūsų dalis visada prisiminė ir prisimena jūsų paskirtį ir jūsų Dieviškąjį planą.
Vienas iš mūsų Mokymo tikslų yra pažadinti jūsų sielos atmintį. Jūs prisimenate savo paskirtį tada, kai jaučiate niekuo nemotyvuotą liūdesį ir nusiminimą. Viskas, rodos, jūsų gyvenime sruvena be matomų nemalonumų, tačiau jūsų sielos sunerimusios dėl to, kad eina laikas, o jos negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Todėl jūsų svarbiausia užduotis yra užmegzti ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi ir prisiminti savo paskirtį. Tada, kai susiduriate gyvenime su kažkuo, kas primena jums apie jūsų įsipareigojimus ir jūsų paskirtį, jūs jaučiate vidinį virpulį ir šis pojūtis artimas švelniam pirmosios meilės jausmui. Tai labai švelnus, šaukiantis jausmas. Jūs negalite nepastebėti šios savo būsenos. Šį jausmą jūs galite asocijuoti ir nukreipti tam žmogui, kuris davė jūsų sielai džiaugsmingą žinią, priminusią jums apie jūsų buvimą eterio oktavose. Kartą pajutę šį švelnų jausmą, jūs stengsitės vėl ir vėl gauti šią pažinimo patirtį. Ir kadangi šis jausmas nepriklauso jūsų fiziniam pasauliui, tai ši būsena gali jus suklaidinti. O taip, tai galima palyginti su pirmosios meilės jausmu. Ir tai iš tikrųjų yra jūsų pirmoji meilė, kuri buvo su jumis dar iki jūsų gimimo. Praeis kažkiek metų ir jūs suprasite, kad šis jausmas nesusijęs su konkrečiu žmogumi, esančiu įsikūnijime. Tai labiau pakylėtas jausmas. Tai Meilės visai Kūrinijai, visai Gyvybei jausmas.
Tie iš jūsų, kas supranta, apie ką aš kalbu, yra ant naujo gyvenimo slenksčio. Fizinis gyvenimas ir toliau aplink jus egzistuoja ir tuo pačiu metu jūs tarsi pereinate į kitą pasaulį, kuris egzistuoja tuo pat metu su jūsų pasauliu ir kartu jis skiriasi nuo visko, kas jus supa. Savo sąmonėje jūs turite atskirti šią savo būseną, kai būnate tarp pažįstamų žmonių ir aplinkybių, bet tuo pat metu suprantate, kad jau nesate pririšti prie šių žmonių ir prie šių aplinkybių. Jūs ir toliau egzistuojate jūsų pasaulyje ir kartu suvokiate, kad jūs ne iš šio pasaulio. Todėl, kad savo sąmonėje jūs perėjote į kitą, Aukščiausią, Pasaulį. Ir jūs pradedate suprasti, kad jūsų viduje susijungia pasauliai. Ir jūsų dėka Aukščiausias Pasaulis nusileidžia į jūsų fizinį pasaulį.
Iš pradžių šie jausmai tokie neįprasti, kad jie apima visą jūsų esybę. Jūs mėgaujatės ir tuo pat metu stebitės šia savo būsena.
Tačiau kadangi jūs ir toliau egzistuojate jūsų fiziniame pasaulyje, ir toliau turite fizinį kūną, tai jūsų pasaulio aplinkybės ir toliau daro jums įtaką. O kadangi jūsų vibracijos pakilo ir jūsų jutiminiai organai tapo sugebantys suvokti Aukščiausių pasaulių vibracijas, tai kai kurie jūsų įprasto pasaulio pasireiškimai ir šio pasaulio aplinkybės per daug skausmingai suduoda jūsų jautriai natūrai.
Jūs jaučiate skirtumą tarp jūsų ir jus supančių žmonių. Ir jus skaudžiai žeidžia tai, kad patys artimiausi žmonės jūsų nesupranta. Jie girdi jūsų žodžius, jie mato jus ir pasikeitimus, kurie su jumis įvyko, bet jų sąmonės lygis neleidžia jiems sekti jums iš paskos.
Tai labai sunkus išbandymas. Jūs prarandate ryšį su pačiais artimiausiais žmonėmis ir būnate priversti pasirinkti: arba pasiliekate buvusioje aplinkoje ir paaukojate savo dvasinį vystymąsi, arba ir toliau einate Keliu ir paaukojate savo ryšius su artimais žmonėmis.
Patikėkite manimi, kad ir viena ir kita labai sudėtinga. Ir kiekvienoje konkrečioje situacijoje pasirinkimas bus kitoks. Tik jūs patys ir jūsų siela žino, ką turite pasirinkti.
Ir jeigu jūsų įsikūnijimo tikslas yra pasiaukoti, paaukoti savo pasiekimus tų žmonių gerovei, kuriuos jūs mylite ir su kuriais esate karmiškai susiję, tai jūs pasirinksite ir pasiliksite su jums artimais žmonėmis. O jeigu jūsų įsikūnijimo tikslas yra padėti daugeliui, o jūsų ryšiai su aplinka trukdo jums, tai jūs nutrauksite visus ryšius ir kaip paukštis, ištrūkęs iš narvelio, pakilsite aukštyn, į dangų, į debesis, į kalnų viršūnes.
Tačiau turiu jus įspėti, kad jeigu neatliksite savo karminių įsipareigojimų ir neatiduosite visų savo karminių skolų, tai labai gali būti, kad sukursite didelę karmą, atrodytų, pasirinkę šviesų ir aukštą kelią. Jūs negalite išeiti į tolimą kelionę nepasirūpinę tais žmonėmis, su kuriais esate karmiškai susiję. Ir joks aukštas tikslas negali būti pasiteisinimas, jeigu paliksite visus, kas jus supa ir kam reikalinga jūsų pagalba.
Todėl mes stengiamės neduoti konkrečių rekomendacijų. Todėl, kad neįmanoma duoti išsamių ir universalių rekomendacijų visiems gyvenimo atvejams. Gyvenimas labai įvairus ir karma labai supainiota.
Kartais visų smerkiamas iš žmogiškojo požiūrio taško sprendimas yra vienintelis teisingas iš Dieviškojo požiūrio taško. Ir kartais teisingas iš visų žmogiškųjų pozicijų sprendimas prieštarauja Dieviškajam Įstatymui.
Dieviškasis mokslas yra pats sudėtingiausias mokslas iš visų, su kuriais jūs susiduriate gyvenime. Kitų mokslų jūs galite nestudijuoti ir ramiai praeiti pro lentynas, pristatytas knygų, skirtų tiems mokslams, bet Dieviškąjį mokslą jūs turite įsisavinti visi. Skirtingas yra tik laikas, kada jūs šį mokslą įsisavinsite.
Daugeliui iš jūsų jau atėjo Dieviškojo mokslo įsisavinimo laikas. Ir jūs negalite nestoti į Įšventinimų Kelią, nes tai buvo jūsų pačių suplanuota iki jūsų įsikūnijimo. Kiti gali ramiai būti gyvenimo tirštumoje ir toliau vaidinti savo vaidmenis ir žaisti savo žaisliukais dar daugelį įsikūnijimų. Jų sąmonė nepasiruošusi tam, kad išsiskirtų su fiziniu pasauliu ir pakiltų į Dieviškosios Tiesos pažinimo kalnų viršūnes. Galiu jums pasakyti tiktai viena: tie iš jūsų, kas visa širdimi priėmė šiuos Mokymus, kuriuos mes duodame per mūsų pasiuntinį, ir su viltimi bei virpesiu laukia kiekvieno diktavimo, veikiausiai yra pasiruošę stoti į Kelią ir juo eiti.
Todėl tikrinkite savo širdyje, kokius pojūčius sukelia šie diktavimai. Mes negalime nieko priversti eiti, bet mes kviečiame jus į Kelią.

AŠ ESU Sanat Kumara, visada su jumis!