Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Pranešimų, ateinančių į fizinį... >

Pranešimų, ateinančių į fizinį planą, patikimumas

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį. Bet kurio žmogaus sąmonei daro įtaką šio tankaus pasaulio vaizdiniai ir minčių formos. Šios formos ir vaizdiniai plaukioja panašiai kaip gigantiškos žuvys akvariume ir ieško, kieno sąmonę galėtų praryti. Todėl mūsų užduotis yra atitolinti tuos netobulus vaizdinius ir pašalinti jų neigiamą poveikį tiek, kiek tai įmanoma. Šie energetiniai krešuliai ir nekontroliuojamas jų judėjimas erdvėje labai apsunkina mūsų darbą.
Žmogaus sąmonė labai paslanki. Atrodo, kad žmogus visiškai nejuda, tačiau jo sąmonę tuo momentu prisitraukia tie energetiniai vaizdiniai, kurių vibracijos jam artimos, ir ta sąmonė gali keliauti po įvairius astralinio ir mentalinio pasaulio sluoksnius.
Todėl duoti kokias nors grynas žinias yra labai sunkiai įvykdomas uždavinys. Tai yra pirmas apribojimas. Antras apribojimas susijęs su tais sąmonės sluoksniais, kuriuos užsitarnavo žmogaus informacijos laidininkas arba pasiuntinys. Tai jauna ir labai aktyvi energija, iki galo įveikti šią energiją nėra galimybės. Štai dvi pagrindinės problemos, su kuriomis mes susiduriame perduodami iš subtiliojo plano į fizinį pasaulį bet kokią informaciją.
Ypatingą sunkumą sudaro žodinis informacijos perdavimas, vadinamieji diktavimai. Su kiekvienu perdavimo seansu jų kokybė keičiasi.
Todėl perduodamos informacijos patikimumas nuolat keičiasi. Ir šis patikimumas vieną kartą gali būti didesnis, kitą kartą mažesnis. Todėl spręsti apie informacijos priėmėjo patikimumą galima tik praėjus daugiau laiko. Šiam atvejui tinkamas pasakymas, kad jeigu tai tiesa, tai ji nesiliaus reikštis, o jeigu tai atsitiktinis procesas, sukeltas tam tikrų astralinių energetinių sutankėjimų, tai praėjus tam tikram laiko tarpui, kurį nulems vidinė šio energetinio sutankėjimo jėga, informacijos priėmimo procesas bus arba nutrauktas, arba pagal informacijos kokybę paaiškės jos šaltinis.
Žmogus, valdomas šių aklų astralinių jėgų, pats negali įvertinti gaunamos informacijos kokybės.
Todėl informacijos priėmimo procesas labai sudėtingas ir reikalauja didelių pastangų tiek iš mūsų, tiek iš informacijos priėmėjo pusės.
Žinių, esančių pranešimuose, patikimumas irgi su laiku gali keistis.
Paklausite, kam mums reikia surasti individus, kurie sugeba priimti pranešimus, bei vėl ir vėl duoti šiuos pranešimus ir diktavimus?
Atsakymas į šį klausimą yra pačiame klausime. Mes tai darome, nes tai būtinas etapas, kuris dabar yra žmonijai prieš akis. Daugelis žmonių pradeda girdėti subtilųjį planą, pradeda bendrauti su įvairiomis jėgomis. Ne visi šie žmonės supranta, kas tai per jėgos, su kuriomis jie pradeda bendradarbiauti. Ir tarp jų yra tikrai draugiškų, linkinčių gero, bet yra ir labai piktų būtybių, išnaudojančių žmogų, kurį jos užvaldė, savanaudiškais tikslais. O savanaudiškas tikslas, kaip ir visam šiame nerealiame pasireiškime, yra vienas – nuvesti kaip galima toliau nuo Dieviškosios Realybės pažinimo.
Viskas jūsų pasaulyje turi dvi puses. Bet koks šio pasaulio užsiėmimas turi dvejopą charakterį ir gali būti nukreiptas ir į gėrį, ir į blogį, į mirtį, į pragarą.
Pranešimų ir diktavimų priėmimas niekuo nesiskiria nuo bet kurio kito užsiėmimo ir nuo bet kokio kito šio dvejopo pasaulio pasireiškimo.
Kai tiktai atsiranda koks nors naujas atradimas, kuris pradžioje, atrodo, nukreiptas į gėrį, beveik akimirksniu iliuzinės pasaulio jėgos užvaldo šį išradimą ir nukreipia jį visiškai priešingiems tikslams. Paimkite bet kokį pavyzdį. Vienas iš šių laikų išradimų – Internetas, suteikiantis didelę laisvę beveik akimirksniu susisiekti ir bendrauti per vandenynus. Vos prieš keletą dešimtmečių žmogaus smegenims tokia galimybė būtų atrodžiusi kaip fantazija. O kuo Internetas užpildytas šiandien? Užuot nešęs gėrio idėjas, jis 90 procentų užpildytas labai abejotinais pavyzdžiais, sukurtais dvejopo žmogaus intelekto.
Tiesos trupinėlių irgi galima surasti šioje pasaulinėje informacijos sistemoje, lygiai tokiomis pat proporcijomis, kokiomis tiesa yra šiame pasaulyje. Vienas prie dešimties. Taip, Tiesa, Dieviškoji Tiesa, šiam pasaulyje egzistuoja tik 10 procentų.
Bendravimas su subtiliaisiais pasauliais nėra jokia šios taisyklės išimtis. Ir informacijos patikimumo procentas, esantis subtiliojo plano pranešimuose, sudaro tokią pat proporciją: 1 iš 10.
Tai nereiškia, kad visų pranešimų patikimumas toks. Yra pranešimai, kurie ateina į šį pasaulį ir jų patikimumas sudaro 95 ir daugiau procentų. Bet 90 procentų tokių pranešimų sudaro melas.
Todėl tiems atstovams, su kuriais mes dirbame, naudojame tam tikrus informacijos perdavimo metodus ir šiai informacijai atrakinti duodame raktus, žinomus tik jiems ir gaunamus per ilgą mokymo procesą, per kurį mūsų pasiuntiniai praeina tam tikrus itin sunkius išbandymus, įrodydami, kad gali priimti informaciją iš Dieviškojo Šaltinio.
Tačiau kad patys turėtumėte galimybę įvertinti perduodamos informacijos, ateinančios iš skirtingų šaltinių, patikimumą ir kokybę, turite išvystyti savyje sugebėjimą atskirti tos informacijos lygį. Klausyti ir atskirti vibracijas, esančias subtiliųjų pasaulių pranešimuose.
Netgi mūsų pasiuntinio mantijos turėjimas nesuteikia galimybės nuolat perduoti tiesą. Tiesos procentas su laiku keičiasi, priklausomai nuo išorinių aplinkybių ir vidinės pasiuntinio būsenos viename seanse jis būna didesnis, kitame mažesnis.
Šiandien aš paliečiau labai sudėtingą informacijos, ateinančios į fizinį pasaulį, patikimumo temą.
Bet kadangi šis bendravimo tarp pasaulių procesas vystysis, tai šios žinios bus reikalingos jums, kad rastumėte tuos 10 procentų tiesos visame, kas jus supa, ir visame, kas ateina pas jus iš įvairių informacijos šaltinių: radijo, laikraščių, televizijos, Interneto ir pranešimų, gaunamų iš subtiliojo pasaulio.
Todėl vienintelis patarimas, kurį aš galiu jums duoti ir kuris apsaugos jus nuo 90 procentų melo, būdingo jūsų pasauliui, – tai savo asmeninio imtuvo tobulinimas.
Valykite savo kūnus. Valykite savo fizinį kūną, mentalinį kūną, emocinį kūną ir eterinį kūną.
Stebėkite, su kuo bendraujate, sekite savo mintis, savo jausmus.
Visą dieną kontroliuokite save. Apie ką galvojate? Ar esate harmoningi?
Nemanykite, kad tie pasirinkimai, kuriuos padarote per dieną, yra jums nekenksmingi.
Tai, ką pasirenkate, kam teikiate pirmenybę, kuo esate linkę užsiimti, dengia jus nenuplaunamu energetiniu apnašu, kurio būna sunku atsikratyti per vieną įsikūnijimą.
Viskas, kas jus supa, yra energija, vibracijos. Atiduodami pirmenybę netobuloms veiklos rūšims, laisva valia užsidedate vis daugiau ir daugiau apribojimų.
Bet kuris paprastam žmogui būdingas, iš pirmo žvilgsnio visiškai nepavojingas užsiėmimas gali neapibrėžtam laikui atidėti jūsų žengimą Keliu.
Stebėkite, ką veikiate per dieną. Kiek laiko praleidžiate žiūrėdami begalinius serialus, plepėdami rūkyklose, bendraudami su vadinamaisiais draugais. Nejau visa tai taip būtina jūsų dvasiniam augimui?
Jūs negalite akimirksniu atsisakyti šitų pinklių, bet galite tai daryti palaipsniui, diena iš dienos, žingsnis po žingsnio, atsisakydami vieno po kito prisirišimo, judėti ir judėti keliu, niekada nesustoti ir vadovautis tik savo vidiniu veržimusi sugrįžti namo, pas Dievą. Kuris buvo iš pat pradžių su jumis ir kuris buvo jums būdingas. Paprasčiausiai reikia prisiminti savo pirmąją Meilę. Ir eiti.

AŠ ESU Sanat Kumara ir aš visada su jumis jūsų Kelyje.