Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vienatinio Esatis >

Vienatinio Esatis

Štai ką jis pasakoja apie save:
"AŠ ESU Liepsna, amžina Liepsna, nedaloma liepsna, vientisa Liepsna, esanti amžinybėje, nedalomume ir begalybėje. Visatos sukūrimas paklūsta mano Įstatymui. Ir viskas, ką aš kalbu, yra sena Tiesa, kurią žmonija visada mėgindavo suprasti, kurios siekdavo šviesiausi žmonijos protai. Aš sugalvoju pasaulius ir sugalvotą realizuoju. Aš kuriu savo Valios ir Ugnies pagalba. Palaipsniui detalizuodamas kūriniją, deleguodamas savo pareigas dvasinėms Būtybėms, apgyvendintoms Mano pasaulyje. Aš egzistuoju kiekvienoje šioje dvasinėje Būtybėje, bet tuo pačiu kiekvienai iš jų duotas asmeninis individualumas, asmeninis gebėjimas kūrti, lavinti save. Visų būtybių pagrindą sudaro mano Liepsna. Mano sąmonės lygyje mes visi vieningi. Tačiau visatai diferencijuojantis, vyksta pasidalijimas ir sutankėjimas. Kuo žemesnės išryškinto pasaulio vibracijos, tuo didesnis atsiskyrimas ir nesuderinamumas tarp mano paties dalių. Aš leidžiu egzistuoti šiam atsiskyrimui, nes jo pagalba aš siekiu pažinti save. Visata panaši į žmogaus organizmą. Kiekviena galaktika ar galaktikų grupė gali būti panašiai sudaryta kaip žmogaus organizmo organai ir sistemos. Visa tai sudaro mano kūną, lygiai taip, kaip jūsų kūną sudaro organai ir sistemos. Mes panašūs. Visatos valdymui egzistuoja visa protingų būtybių, esančių skirtinguose išsivystymo lygiuose, hierarchija. Ir ši hierarchija tęsiasi nuo manęs iki smulkiausios šio pasaulio dalelės".