Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Įvyksta lygiai tai, ką jūs lai... >

Įvyksta lygiai tai, ką jūs laikote galimą savo sąmonėje

AŠ ESU Sanat Kumara. AŠ ESU atėjęs pas jus.
Su kiekvienu mano atėjimu ir su kiekvienu kitų Šviesos Būtybių atėjimu jūsų sąmonė gali patalpinti vis daugiau ir daugiau informacijos. Nepriklausomai nuo to, ateina ši informacija į jūsų būtybę žodžių, vaizdinių ar energijos pavidalu. Tarpusavio pasikeitimas tarp mūsų pasaulių jau pats savaime yra svarbus.
Nuolatinis dėmesys, kurį jūs skiriate šių diktavimų skaitymui, yra energija, kurią jūs siunčiate į mūsų pasaulį. Kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija. Tai žinoma tiesa. Ir lygiai taip pat mūsų dėmesys, kurį mes skiriame jums tada, kai duodame diktavimus, nukreiptas į jūsų pasaulį.
Aš siunčiu savo dėmesio energiją jums. Jūs savo dėmesio energiją siunčiate man. Tokiu būdu mes galime apsikeisti energijomis tarp mūsų oktavų. Ir kuo daugiau Šviesos Būtybių ir didesnis skaičius individų, esančių įsikūnijime, prisidės prie šio tarpusavio apsikeitimo energijomis, tuo arčiau bus mūsų pasauliai. Pasikeitimas energija tarp mūsų oktavų buvo sugalvotas nuo pat šios visatos sukūrimo pradžios. Ir tas materialumo taškas, kurį jūs dabar pasiekėte, trukdo šiam tarpusavio pasikeitimui. Todėl bet kurie bandymai atkurti apsikeitimą energijomis tarp mūsų oktavų mūsų pasauliams atneša abipusę naudą.
Pasauliai susijungia per energijų apsikeitimą. Į mūsų pasaulį negali prasiskverbti energijos iš jūsų pasaulio, kurios nuspalvintos netobulybe. Tik tos energijos, kurios savyje neša Gėrį ir nuspalvintos Meile, sugeba prasiskverbti pro uždangą.
O mūsų energijų, kurias mes be paliovos siunčiame į jūsų pasaulį, negali pajusti žmonijos dauguma, nes tai labai subtilios energijos. Ir jūsų jutiminiai organai kol kas nesugeba priimti šių energijų. Bet jautresni individai visgi gali pajusti mūsų vibracijas, netgi per iškraipymus, kurie neišvengiamai atsiranda, kai energija praeina pro uždangą į jūsų pasaulį. Kad ir koks tobulas būtų laidininkas, bet kuris mūsų energijų laidininkas įneša iškraipymų. Jūsų pasaulyje nėra tobulybės. Ir bet kuris žmogus, kuris savo vibracijomis priartėja prie mūsų pasaulio, daugiau nebegali būti jūsų pasaulyje.
Pasaulių vienas į kitą prasiskverbimo procesas labai ilgas ir išsitęsia per milijonus metų.
Jūs negalite akimirksniu įgyti sąmonės lygio, būdingo mūsų pasauliui. Jūsų būtybei tai bus panašu į supernaujos žvaigždės sprogimą.
Mes negalime atsirasti jūsų pasaulyje. Mums tai prilygtų mirčiai. Todėl egzistuoja daugelis būdų, kurie leidžia mums prasiskverbti į jūsų pasaulį netiesiogiai, panaudojant tuos individus, kurių vibracijų dažnis leidžia mums būti juose nors nedidelį laiko tarpą.
Jūs irgi sugebate prasiskverbti į mūsų pasaulį. Ir kuo aukštesnį sąmonės lygį jūs sugebate pasiekti prieš meditaciją, tuo į aukštesnius pasaulius prasiskverbiate.
Jūs nesate tankios būtybės. Jeigu save suvokiate kaip tankias būtybes, tai tik dėl sąmonės ribotumo. Greičiau jūs primenate debesis ar energetinius sutankėjimus, kurie sugeba prasiskverbti ir prasisunkti į mūsų pasaulį. Ir kai jūs savo sąmonę perkeliate į mūsų pasaulį, tai mūsų pasaulis įgyja jums tokį pat tankumą kaip jūsų fizinis pasaulis.
Visa esmė jūsų sąmonėje ir įvyksta lygiai tai, ką jūs laikote galimą savo sąmonėje. Todėl jums kalbama apie savo sąmonės išplėtimą, apie savo sąmonės pakėlimą, apie įkopimą į aukštesnį lygį.
Jeigu pažiūrėtumėte į savo veiklą Žemės planetoje mūsų akimis, tai nustebtumėte, koks ribotas yra jūsų egzistavimas. Iš tikrųjų, į savo fizinę formą jūs uždaryti kaip į kalėjimą. Ir jūs negalėsite išsikapanoti iš savo kalėjimo, kol jūsų neužvaldys laisvės siekio impulsas.
Aš kalbu bendromis frazėmis ir aš duodu užuominas. Ne todėl, kad negaliu jums pasakyti daugiau. Aš galiu jums pasakyti daug daugiau. Bet jūsų sąmonė nesugebės suvokti to, ko ji kol kas negali patalpinti.
Todėl žmogiškosios sąmonės evoliucija labai laipsniška. Ir tai labai primena žmogiškosios visuomenės evoliuciją. Jeigu vos prieš keletą dešimtmečių kas nors būtų bandęs jums paaiškinti, kaip veikia Internetas ar mobilieji telefonai, jūs palaikytumėte tai fantastika ir neįgyvendinama svajone. Bet iš pradžių duodamas vaizdinys - mes jį siunčiame į tų žmonių galvas, kurie sugeba jį suvokti. Vėliau šis vaizdinys pradeda apsivilkti materialia forma, detalėmis, smulkmenomis.
Todėl nepaliaujamai per daugybę žmonių mes siunčiame mūsų šios planetos ateities vaizdinius.
Jūs gaunate šiuos vaizdinius savo nakties miego metu ir nemiegodami. Subtilios mano gimtosios Veneros planetos energijos priartėjo ir jos taurina šiurkščiausias jūsų planetos vibracijas, susipindamos su jomis ir palaipsniui keisdamos pagrindinę, dominuojančią, vibraciją, būdingą jūsų planetai.
Žemė labai svetinga ir vaišinga. Labai daug evoliucijų rado čia prieglobstį. Ir vienų žmonių sąmonė jau pasiruošusi pereiti į kitą lygį, artima naujam lygiui arba jau perėjo į naują lygį. Kitų žmonių sąmonė dar visiškai nepažadinta.
Tačiau mes paskelbėme Pergalę. Ir pasiekta pergalė iš tiesų yra reikšminga. 144 000 būtybių, esančių įsikūnijime Žemės planetoje, įgijo Kristaus sąmonės lygį. Tai reiškia, kad per šias būtybes mes galėsime sustiprinti mūsų buvimą Žemės planetoje.
Visos šios būtybės sugebės nustatyti tarpusavio ryšius horizontaliame lygyje. Visos šių būtybių sukurtos organizacijos, visi projektai, kuriuos šios būtybės vykdys, galės nešti aukštas mūsų oktavų vibracijas. Todėl labai greitai netgi tie individai, kurių sąmonė yra giliame miege ir nesugeba pajusti mūsų energijų, galės gauti mūsų vibracijas, adaptuotas jų suvokimui per šias Kristaus Būtybes, esančias įsikūnijime.
Prieš 2000 metų Jėzus atėjo į Žemę ir davė savo Mokymą. Įsivaizduokite 144 000 būtybių, kurios realizavo savo Kristaus potencialą dabar. Įsivaizduokite, kokią įtaką gali padaryti pasauliui ir jo vystymuisi šios Kristaus Būtybės.
Tiesiog kiekvienai žmogiškosios veiklos sferai darys įtaką šios Kristaus Būtybės, išsibarsčiusios po visą Žemės rutulį ir vykdančios pačią įvairiausią veiklą savo profesinėse sferose.
Sąmonės pakitimo proceso neįmanoma išmatuoti fiziniais prietaisais. Jūs paprasčiausiai įgyjate sugebėjimą matyti daugiau. Jūs matote poelgių priežastis ir jūs matote pasekmes. Matote, kaip galima pakoreguoti ir ištaisyti bet kuriuos neharmoningus reiškinius jus supančiame gyvenime.
Ir kai jūs palaipsniui atsikratote bet kurių kraštutinių, neigiamų visų savo gyvenimo sferų reiškinių, tai tuo pačiu nuo neigiamo poveikio išlaisvinate daugelį sielų ir visų pirma vaikus ir jaunimą.
Švelni muzika, bendravimas su gamta daro vaiko sielai daug didesnį teigiamą poveikį, negu jūs galite įsivaizduoti. Ir kai jūs nesirūpinate, kokią muziką klauso jūsų vaikai ir kokioje kompanijoje praleidžia savo laisvalaikį, tai tuo pačiu jūs auginate savo būsimų problemų priežastis.
Išmeskite viską, kas nereikalinga jūsų gyvenime, tai, be ko jūs galėsite egzistuoti, ir jums atsiras daug laisvo laiko dvasiniam vystymuisi, bendravimui, meditacijoms.
Labai paprasti dalykai, kuriuos jūs galite padaryti savo gyvenime ir kurie ne tik nereikalauja didelių finansinių išlaidų, bet ir išlaisvina jus nuo daugelio išlaidų, sugeba atvesti prie tiesiog revoliucinių jūsų gyvenimo pasikeitimų, jūsų sąmonės šuolio.
Peržiūrėkite savo tradicijas, savo įpročius ir suraskite savyje jėgų atsisakyti visko, kas nereikalinga ir kas neprisideda prie jūsų dvasinio vystymosi.
Patarimai labai paprasti ir jų įvykdymas garantuos jums rezultatą.
Galite susimąstyti ir suprasti, kas jums trukdo įvykdyti šiuos paprastus patarimus. Ir atsakymas į šį klausimą akivaizdus – jūsų ego, kuris suranda tūkstančius priežasčių ir tūkstančius atsikalbinėjimų, kad jūs tiktai nieko savo gyvenime nekeistumėte.
Dabar jūs žinote savo tikrąjį priešą. Ir jūsų vienintelį priešą. Jūsų ego, nerealioji jūsų pačių dalis, yra jūsų tikrasis ir vienintelis priešas. Todėl neieškokite jokių priešų aplink save. Visa jūsų aplinka paprasčiausiai atitinka jus pagal jūsų vibracijų lygį.
Ir tie patarimai, kuriuos aš jums duodu, žodis į žodį sutampa su tais patarimais, kuriuos aš daviau Žemės žmonėms tuo laiku, kai pats buvau įsikūnijime Žemės planetoje. Praėjo milijonai metų. Ir aš kartoju jums vis tuos pačius patarimus žodis į žodį.
Ir jeigu aš būčiau jūsų vietoje, tai aš sudegčiau iš gėdos. Tačiau jūs ir toliau nieko nedarote, ir toliau tenkinate savo ego. Ar niekada nesusimąstėte, kad jūsų eksperimentas su savo laisva valia gali kažkada pasibaigti?
Ar niekada nesusimąstėte, kad kartais sodininkas turi nupjauti sausas šakas ir sudeginti, kad infekcija neišplistų į sveikus augalus?
Ir ar neatėjo tas terminas, kai šie darbai turi būti vykdomi ir jau yra vykdomi?
Visada turite šansą sugrįžti į tą Kelią, kuris skirtas jums ir kuris atves jus Namo. Prašau jūsų, pamąstykite apie mano žodžius. Ar tiek jau daug jums reikia paaukoti, kad atsilaisvintumėte nuo visko, kas trukdo jums pradėti žengti Keliu?

AŠ ESU Sanat Kumara