Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Mes rodome jums Kelią >

Mes rodome jums Kelią

AŠ ESU Sanat Kumara. Aš atėjau. Tapo tradicija perduoti diktavimus per šį pasiuntinį. Mes tęsime tol, kol nepasikeis išorinės ar vidinės aplinkybės.
Labai didelė retenybė šiuolaikiniame pasaulyje mūsų informacijos priėmimui gauti švarų laidininką. Skaitant šiuos diktavimus jums iškilo tam tikrų dvejonių. Iš tikrųjų, mūsų perduodama informacija ir tai, kaip ši informacija pateikiama per kitus žmones, pasiuntinius, esančius įsikūnijime, kai kuo skiriasi. Ir šis skirtumas susijęs su didesniu atvirumu. Stengiamės suteikti žinias ne tiek senų mokymų, kuriuos gavote pastaruoju metu, rėmuose, bet stengiamės išplėsti jūsų supratimą apie subtilųjį pasaulį. Bet kuri pasaulėžiūros sistema, kad ir kokia atrodytų puiki, tik apytikriai arba labai iš tolo aprašo subtilesnę realybę. Todėl mes pasirinkome kitą kelią – suteikti informaciją, neprisirišant prie jokios konkrečios, jau egzistuojančios sistemos arba terminologijos. Kaip jūs pastebėjote, mes beveik nevartojame jokių terminų, vartojamų kitose religinėse ar pasaulėžiūros sistemose.
Paprastas dalykas. Tiesa turi būti pateikta taip, jog būtų suprantama netgi vaikui.
Esate pastebėję, kaip sudėtingai būna išdėstyta viena ar kita sistema. Taip, visatos sandara labai sudėtinga ir žmogui dabartiniame jo sąmonės išsivystymo etape sunkiai suvokiama.
Todėl, kad ir kaip paprastai bandytume aiškinti kai kuriuos dalykus, jūs nesugebėsite jų priimti. Todėl mes pasirinkome kitą kelią. Tai kelias, paprasčiausiai duodantis jūsų sąmonei kryptį, orientuojantis jus teisinga kryptimi.
Kai žinote, kokia kryptimi eiti, galite patys nuspręsti, ką reikia pasiimti su savimi į kelionę. Patys rasite ir labiausiai jums tinkamus dvasinius instrumentus, ir dvasines praktikas, ir dvasines metodikas. Bet jau nesiblaškysite tai šen, tai ten, nes kryptis, vidinis orientyras, jūsų sąmonės kompasas, turės teisingą kryptį.
Ir ši kryptis suteikiama labai subtiliai ir švelniai, kad nesukeltų jūsų išorinės sąmonės priešiškumo. Jūs pastebėjote, kad visą arba beveik visą informaciją, kurią mes perduodame per šį pasiuntinį, jūs primate. Jūsų sąmonė ieško prieštaravimų, ieško, už ko galėtų užsikabinti jūsų kritinis protas. Ir nesuranda.
Todėl, kad kuo didesnis pateiktos informacijos tiesos lygis, tuo sunkiau rasti prieštaravimų.
Galime pateikti tokį pavyzdį. Jūs matote priešais save viršūnę, Dieviškojo Sąmoningumo Viršūnę su blizgančia sniego kepure, kuri ją dengia. Tačiau, kai išsiruošiate į kelionę šios viršūnės link, tai įeinate į mišką, vaikščiojate po tarpeklius, laipiojate uolomis ir jau nebematote prieš save tos viršūnės.
Šitai panašu į tai, kaip jūs papuolate į kokios nors bažnyčios ar organizacijos struktūrą, turinčią savo taisykles, dogmas bei normas. Jus tiesiog apraizgo nepraeinami dogmų ir taisyklių krūmai. Niekas jau neprisimena, kam šios taisyklės buvo sugalvotos, bet iš jūsų reikalaujama, kad būtinai jų laikytumėtės, kitaip arba degsite pragare, arba jums atsitiks visos nelaimės, kokias tik galima įsivaizduoti.
Bet jeigu jūs prisimenate, nuolat prisimenate tą Dieviškosios Sąmonės viršūnę, kurios link keliaujate, tai praeisite per šį besikabinantį už jūsų savo spygliais krūmą ir jis jums nepakenks.
Arba jeigu įeinate į tankų mišką, sudarytą iš amžiais gyvuojančių religinių dogmų ir per šias dogmas bei taisykles nebematote net žydro dangaus, prisimenate apie Dieviškąją Viršūnę, kurios link keliaujate, ir randate išėjimą iš miško.
Kai tęsiate kelionę ir pradedate lipti per uolas ir akmenų tarpeklius, sudarytus iš naujų mokymų, jaunų ir dar labai slidžių bei svyruojančių, tai prisimenate Dieviškąją Viršūnę ir gaunate pagalbą ir palaikymą, kaip draugo ranką arba lyną, nuleistą jūsų brolių, kurie jau pasikėlė aukščiau.
Šie diktavimai ne tiems, kurie rado nusiraminimą miško laukymėje prie upelio, pripildytoje paukščių čiulbėjimo ir drugelių plasnojimo. Šios laukymės panašios į tuos mokymus ir sektas, kur įtikinama, kad būdami jūsų pasaulyje turite siekti palaimos, turite visus mylėti, turite rodyti tik geras žmogiškąsias savybes.
Jūsų pasaulyje negali būti tobulybės. Ir kuo ilgiau vaidinsite šventuosius, tuo skausmingesnį smūgį patirsite. Smūgį, kuris pažadins jus iš miego puikioje laukymėje ir pašauks kopti į viršūnę, įveikiant save, įveikiant savo netobulumą.
Lipant išryškės visi jūsų sopuliai, visos traumos, gautos ne tik šiame, bet ir buvusiuose įsikūnijimuose.
Judėsite į priekį, įveikdami šių traumų, sumušimų, žaizdų, ligų skausmą.
Mūsų užduotis parodyti jums kelią, suteikti teisingą kryptį, tačiau eisite patys, kiekvienas savo individualiu keliu. Bet gavę teisingą kryptį jau niekada nepaklysite.
Mes rodome jums kelią į aukščiausią Dieviškos Realybės pasiekimo viršūnę.
Štai kelias. Eikite. Drąsiai siekite, tik nesustokite savo vystymesi.
Pirmyn!

AŠ ESU Sanat Kumara, esu su jumis visame kelyje.