Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Aš jums aiškiai nurodau kelią ... >

Aš jums aiškiai nurodau kelią ir jūsų judėjimo kryptį

AŠ ESU El Morija!
Aš atėjau paskelbti apie šio žiemos diktavimų ciklo, kurį mes davėme per savo pasiuntinį, pabaigą.
Ciklas trumpas, tačiau dėl to ne mažiau reikšmingas. Dabar jums gali pasirodyti, kad per šį mūsų laiškų ciklą nieko kardinaliai naujo ar įsidėmėtino jūs neišgirdote. Tačiau neskubėkite daryti išvadų. Labai greitai tie paslėpti raktai ir naujos energijos, kuriuos mums pavyko įvesti į jūsų pasaulį savo laiškais, pasireikš. Ir tai įvyks neišvengiamai bei nepriklausomai nuo jūsų išorinės sąmonės.
Tas stebuklas, apie kurį mes kalbėjome, reikalauja pasiruošimo. Jūsų sąmonėje mes pasėjome tuos Dieviškosios Išminties grūdus, kurie neišvengiamai sudygs. Ir tai bus lyg stebuklas.
Ne visos mūsų pasėtos sėklos pajėgs sudygti, nes ne visos sielos pasiruošusios tam, kad Dieviškosios Išminties sėklos jose prasikaltų. Tačiau turiu pabrėžti, kad ne tiek mažai yra tų, kas paruošė save, savo sielą per visą tą laiką, kol mes davėme per savo pasiuntinį diktavimus. Pakankamas kiekis jūsų, kas reguliariai skaito ir perskaitinėja mūsų laiškus per šiuos septynerius metus, pasiekė būtiną ir užtektiną sąmonės lygį, kad pereitų į kokybiškai naują vystymosi lygį.
Mes iš anksto numatėme, kad ne viskas bus sėkminga. Mes tikėjomės daugiau. Tačiau netgi tai, ką mes turime dabar, yra pakankama.
Ir mes su pasitenkinimu konstatuojame tą svarbų faktą, jog tie kol kas paslėpti geriausių žmonijos atstovų sąmonės vystymosi procesai eina teisinga kryptimi ir stabiliu greičiu!
Aš turiu jums visiškai užtikrintai ir aiškiai pasakyti, kad atėjo epocha, kai tik tie individai, kurie sugebėjo įsisavinti mūsų Mokymą, pajėgs sėkmingai tęsti evoliuciją Žemės planetoje. Ir kad ir kiek mažai jūsų būtų, mes tikimės, kad ūglių nereikės ilgai laukti.
Dabar sunku įsivaizduoti, kad viskas gali pasikeisti. Tačiau būtent taip įvyks ir tai bus kaip stebuklas.
Drąsiau veržkitės savo sąmone į tai, kas nauja ir neįprastą! Atmeskite viską, kas sena ir atgyvenę! Kai įstengsite tai padaryti, - drąsiai ir ryžtingai, - tučtuojau į jūsų pasaulį ateis tai, kas nauja ir naujausia.
Gamta nepakenčia tuštumos. Kai tik jūs priimate sprendimą atsikratyti kokios nors neigiamos savo savybės ar įpročio, kaip pakaitalą šiai netobulybei jūs pajėgsite pritraukti tobulą Dieviškąją savybę. Taip, išsiskirdami su tuo, kas sena, jūs įvedate į savo pasaulį tai, kas nauja. Verždamiesi į tai, kas pakylėta, juo pakeičiate tai, kas sena ir atgyveno.
Drąsiau! Jūsų siekiai būtent dabar bus sveikintini ir ryžtingai palaikyti Dangaus! Todėl, kad atėjo laikas! Atėjo didžių permainų laikas! Atėjo ciklo apsisukimo laikas. Ir ant kosminės energijos bangos labai greitai pakilsite iki Dieviškojo sąmonės lygio, kuris šiame etape žmonijai yra būtinas. Tada, kai jūsų sąmonė pajėgs pakilti iki Dieviškojo lygio, visi būtini pasikeitimai visose gyvenimo sferose vyks tarsi savaime.
Vidutinis sąmonės lygis nulemia visas visuomenės gyvenimo sferas. Būtent visuomenė, kurioje dominuoja baimė ir priešiškumas, neapykanta ir nemeilė, gali kurti ginklus ir statyti sienas.
Visuomenė, kurioje dominuoja meilė ir harmonija, atveria sienas ir Dieviškoji Laisvė turi galimybę pasireikšti ten, kur dar vakar karaliavo chaosas ir baimė.
Drąsiau! Blogiau, nei dabar, jau neįmanoma, kad būtų. Nedieviškumo apraiškos labai greitai bus priverstos palikti jūsų fizinį pasaulį.
Ir dabar, kai nesusigaudote: į kurią pusę judėti ir kur link veržtis, aš jums aiškiai nurodau kelią ir jūsų judėjimo kryptį.
Tik uždanga jūsų sąmonėje neduoda galimybės suprasti mano žodžių ir įsisavinti pačių paprasčiausių Dieviškojo pasaulio sąvokų.
Drąsiau išsiskirkite su šventiniu blizgesiu ir dirbtinių žiburių spindesiu. Išeikite į visatos platybes!
Atverkite sau tolimuosius pasaulius, įveikite savo viduje akinančias baltutėles Dieviškosios sąmonės viršūnes!
Jums yra kuo užsiimti! Dabar turite daug darbo! Pradėkite savo žygį! Viskas, kas jums būtina, jau duota. Visi vadovaujantieji nurodymai duoti, visi povandeniniai akmenys ir slaptos srovės nurodyti.
Pradėkite judėti! Pirmyn!

AŠ ESU El Morija!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2011/audio.htm#7