Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Apie 23 dienos dispensaciją* i... >

Apie 23 dienos dispensaciją* ir kitas galimybes, kurias duoda Dangus

AŠ ESU El Morija Chanas, atėjęs pas jus tam, kad duočiau laišką. Ir šią dieną aš turiu priminti jums apie dispensaciją, kuri susijusi su kiekvieno mėnesio dvidešimt trečia diena. Ši dispensacija, tinkamai nusiteikus ir elgiantis 23 dieną, suteikia jums galimybę atidirbti ateinančio mėnesio karmą. Jūs žinote dispensacijos sąlygas*, šiandien aš dar kartą norėčiau sustoti ties tuo momentu, kuris susijęs su jūsų asmeninės karmos atidirbimu. Jūs galite panaudoti šią dispensaciją pagalbai atidirbant planetos karmą, savo šalies karmą. Bet aš norėčiau priminti jums ir dar kartą paaiškinti, kad jūs taipogi galite panaudoti šią galimybę atidirbimui savo asmeninės karmos ir karmos savo artimiausių giminaičių, susijusių su jumis karmiškai. Todėl jeigu jūs vieną valandą per 23 dieną paskirsite maldos praktikai ir atitinkamai pašauksite, tai visa energija bus padauginta iš skaičiaus dalyvių, kurie dalyvaus šios dienos dispensacijoje. Ir ta energija pirmiausia bus nukreipta transmutuoti tai karmai, kuri trukdo stabiliam evoliuciniam vystymuisi Žemės planetoje. Likusi energija bus nukreipta jūsų asmeninių karminių problemų, dėl kurių jūs prašysite, sprendimui. Ši galimybė jums – gauti karminės naštos palengvinimą. Todėl išnaudokite ją, prašykite ir jums bus duota tiek, kiek įdėsite pastangų, ne tik melsdamiesi, bet viskas, ką darysite šią dieną, bet kuri jūsų veikla gali būti paskirta ateinančio mėnesio karmos atidirbimui.
Perleiskite per save Dieviškąją energiją ir nukreipkite ją į savo karminių problemų ištirpinimą – ar jos būtų susijusios su jūsų vyru, žmona, vaikais, tėvais, jūsų bendradarbiais.
Tai labai svarbi dispensacija, kuri dabar realiai veikia ir padeda jums prasiveržti pro jūsų karmines problemas. Bet kurį mechanizmą, kurį duoda Dangus, jūs turite išnaudoti visu pajėgumu.
Dabar, kai aš priminiau jums apie jūsų galimybes, susijusias su 23 kiekvieno mėnesio diena, aš norėčiau prieiti prie svarbiausio dalyko, dėl ko atėjau. O atėjau aš dėl to, kad duočiau jums įsivaizdavimą apie jūsų situaciją. Ne kiekvieno iš jūsų konkrečiai, o tos situacijos, kuri susiklostė Žemėje, dabartinės situacijos Žemėje. Jums yra žinoma iš ankstesnių diktavimų, kuriuos mes davėme šiame cikle per šį pasiuntinį, apie tai, kad planetoje situacija pagerėjo. Tačiau nereikia jums atsipalaiduoti ir nustoti dėti pastangų. Todėl, kad procesas tik prasidėjo, ir negali būti jokio atsipalaidavimo. Tik tada, kai jūs kas dieną sugebėsite dėti pastangas, galėsite išlaikyti stabilius Žemės planetos pertvarkymo tempus.
Dabar jūsų pastangų dar nepakanka ir energijos rezervas, kuris mūsų panaudojamas stabilizacijai, kol kas nepasipildo. Papildymas energija įmanomas tada, kai vis daugiau ir daugiau bendradarbių sugebės dovanoti mums savo širdžių energiją. Mes labai vertiname Meilę, kurią jūs mums siunčiate. Todėl jūsų Meilė gali papildyti trūkstamą kiekį energijos. Mes taipogi vertiname jūsų darbus, kuriuos jūs nesavanaudiškai dirbate Brolijai. Ir tą pagalbą, kurią iš Dangaus jaučia mūsų bendradarbiai kritiniais savo gyvenimo momentais, nulemia aukos, kurią jie atnešė anksčiau, tarnaudami mums, dydis. Mes labai vertiname tuos, kas sugeba savo sąmonėje išeiti į sąmoningo bendradarbiavimo su Hierarchija lygį. Mes siunčiame jums mintis ir norus, ir jūs jaučiate energiją, būtiną jums tam, kad dirbtumėte Brolijos darbus fiziniame plane. Ir tokių mūsų bendradarbių, esančių įsikūnijime, atsiranda vis daugiau ir daugiau. Aš negaliu ateiti pas kiekvieną iš jūsų ir išreikšti savo dėkingumą už tą darbą, kurį jūs darote Brolijai, bet aš galiu išreikšti jums savo dėkingumą per šį Pasiuntinį. Aš jums žemai lenkiuosi. Aš nuoširdžiai nusilenkiu Dievo Šviesai jumyse ir toms jūsų Dieviškoms savybėms, kurios leidžia jums nenukrypti nuo kurso ir veikti dėl Brolijos interesų, būnant Žemėje šiuo sunkiu planetai laikotarpiu.
Pajuskite atsakomybę ir išsaugokite savo kryptingumą. Iš tikrųjų, meilė nuolatinei įtampai ir nepaliaujamai dedamos pastangos yra mūsų mokinių bruožas. Jūs galite neklysdami atskirti mūsų mokinius tarp jūsų. Jie neverkšlena ir nesiskundžia gyvenimu, o diena iš dienos tęsia savo darbus, dėl kurių atėjo į įsikūnijimą. Ir jokios gyvenimiškos nesėkmės ir išbandymai nesugebės jų sustabdyti. Kadangi jų Tikėjimas stiprus ir jų ryšys su Aukščiausiąja jų pačių dalimi neleidžia jiems nukrypti iš Kelio.
Mūsų bendradarbiai nesistengia atkreipti į save dėmesio. Ir jie nekalba visiems apie tai, koks didelis padarytas ir daromas darbas. Ne, jie dirba savo darbą tyliai ir be paliovos, neprovokuodami nereikalingo priešingų mums jėgų susidomėjimo. Kiekvienas žino savo darbą ir jį dirba.
Mūsų bendradarbiai išsibarstę po įvairias šalis ir žemynus. Ir norėtųsi pabrėžti ypatingą mūsų bendradarbių darbą tokiose šalyse kaip Rusija, Bulgarija, Latvija, Vokietija, Ukraina, Lietuva, Armėnija.
Mes laukiame Amerikos žemėje atsirandant tų, kurie irgi prabus ir susigrąžins savo prarastą ryšį su Hierarchija. Kiekviena nauja dispensacija ir kiekviena nauja galimybė, kurią duoda Dangus, suteikia naujas perspektyvas tiems žmonėms ir toms šalims, kurie panaudoja šią galimybę ir prisijungia prie jos.
Todėl nesigėdykite palaikyti savo ryšių su rusų pasiuntiniu. Mūsų Mokymui nėra nei nacionalinių, nei žemynų sienų. Mes mokėme Žemės žmoniją netgi tada, kai dar nebuvo nė ženklo tų žemynų, kurie dabar yra planetoje. Ir mes tęsime savo darbą – mokysime ir šviesime žmoniją todėl, kad tikime tuo, kad Žemės žmonija išlaikys visus išbandymus ir garbingai išreikš tas Dieviškąsias savybes, kurios kol kas miega daugelyje žmonių planetoje.
Mes tikimės bendradarbiauti su kiekvienu, ir tam, kad pradėtumėte bendradarbiauti su Hierarchija, galite panaudoti mano fokusą, mano atvaizdą, ir kreiptis į mane kiekvieną dieną su savo prašymais ir problemomis, savo klausimais ir pageidavimais. Mano sąmonės dalumas ir Dievo dovanota galimybė leidžia man būti tuo pat metu daugelyje vietų ir duoti jums savo pamokymus ir rekomendacijas. Aš girdžiu jus visus, kurie kreipiasi į mane. Belieka tik jums išmokti girdėti mane. Aš ateinu pas jus ir kalbu iš jūsų širdžių tylumos. Pasistenkite išgirsti mane. Atsitraukite nuo šurmulio, atsisėskite tyliai prieš mano fokusą ar paprasčiausiai įsivaizduokite mane savo vaizduotėje, aš užtikrinu jus, kad jeigu jūsų siekis išgirsti mane stiprus, tai jūs būtinai išgirsite mano balsą savo širdies gilumoje. Tik tai nebus įprastas jums žmogiškas balsas. Bet tai bus atsakymas į visus jūsų klausimus. Jūs gausite atsakymą ir žinosite, kad tai aš jums jį daviau.
Pasitreniruokite. Jūs galite išgirsti ne iš pirmo karto. Lavinkite savyje bendravimo su subtiliuoju pasauliu savybę.
Aš visada su jumis jūsų širdžių tylumoje, bet aš negalėsiu būti su jumis, jeigu jūs neparuošite savo šventovių bendravimui su manimi, neatsilaisvinsite nuo daugelio žmonijai būdingų įpročių. Aš išvardinsiu kai kuriuos iš jų: alkoholis, rūkymas, roko muzikos klausymas, jūsų sąmonės neigiamos būsenos – įsižeidimas, pyktis, liūdesys, gailestis sau ir kiti – visa tai trukdo man užmegzti su jumis ryšį subtiliajame plane, o jums trukdo išgirsti mane.
Nenusiminkite, jei turite daug trūkumų. Jeigu jūs pasirinkote Kelią ir einate juo be paliovos kiekvieną dieną, tai labai greitai viską, kas nereikalinga, viską, kas jums trukdo, atmesite kaip tai, kas nereikalinga ir apsunkina jūsų ėjimą.
Ir pasiliks tik tos jūsų savybės, kurios yra Dieviškos, nepraeinančios. Ir jau po keleto metų jūs su nuostaba pažvelgsite į save – kokie jūs dabar, ir nustebsite, taip daug kas jumyse bus pasikeitę.
Aš palieku jus ir nekantraudamas laukiu naujų susitikimų jūsų širdyse.
Taigi, iki susitikimo!

AŠ ESU El Morija, visada su jumis!

*Sąrašas diktavimų, duotų Valdovų anksčiau ir susijusių su 23 dienos dispensacija: „Pats geriausias pamokslas bus jūsų asmeninis pavyzdys“, Laisvės Deivė (2005 04 22); „Apie ateinančio mėnesio karmos palengvinimo galimybę ir laiškus Karminei Valdybai“, Viešpats Surija (2005 06 23); „Apie naują Dieviškąją malonę“, Numylėtinis El Morija (2005 06 27); „Aš atnešiau jums dvi žinias. Vieną – liūdną, o kitą – džiaugsmingą“, Numylėtinis El Morija (2006 01 07); „Pamokymai apie tai, kaip turite priimti viską, kas jus supa tankiame pasaulyje ir subtilesniuose pasauliuose“, El Morija (2006 04 20); „Apie artėjančią Vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena“, Viešpats Maitrėja (2006 06 15).