Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Reikalingas visų jėgų susivien... >

Reikalingas visų jėgų susivienijimas, reikia daryti konkrečius darbus, reikalinga jūsų pagalba ir dalyvavimas! * (MP3)

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs. Kaip visada, mūsų šiandieninio pokalbio tema bus amžinas Mokymas, kurį jūs suvokiate, perprantate eidami Keliu. Kiekvienas naujas žodis duodamas jums taip, kad nepažeistų jūsų vidinės erdvės harmonijos. Tada, kai būnate pasirengę priimti naują Mokymą, mes ateiname, kad jį duotume. Tačiau ne visada mums pavyksta ateiti pas jus tada, kai jūs išreiškiate savo pasiruošimą. Nes jūsų pasaulio sumaištis jus apsunkina ir neleidžia prasimušti į jūsų širdį. Todėl labai laipsniškai mes bandome pakreipti jūsų sąmonę senųjų Tiesų suvokimui.
Ateina kaskart vis nauja žmonių karta, ir tik nedaugelis iš jų ieško senosios Tiesos bibliotekų lentynose. Dauguma veržiasi paskui žmonių minias – ten, kur atrodančios linksmybės ir gyvenimo šventės iliuzija. Mes kviečiame jus visiškai kita kryptimi. Bet retai kas sugeba sustoti ir įsiklausyti į mūsų žodžius.
Ir kaip maža tų mūsų mokinių, kurie, esant bet kokioms gyvenimiškoms situacijoms, pasiruošę eiti vienąkart pasirinkta kryptimi. Jie eina, ir jokios kliūtys bei užtvaros jų Kelyje negali sustabdyti pačių ištikimiausių mūsų mokinių.
Daugeliui atrodo, kad jie pasiekė visas Dieviškojo mokslo paslaptis. Tačiau tada, kai jie susiduria su pirma kliūtimi Kelyje, akimirksniu pamiršta savo Dieviškuosius nuopelnus ir pradeda keikti visą pasaulį už tai, kad susidūrė su šia kliūtimi.
Todėl mes vėl ir vėl ateiname tam, kad surastume tuos mūsų mokinius, kurių nesutrikdys jokios kliūtys Kelyje, tuos, kurie vykdys prisiimtus įsipareigojimus, nepaisydami bet kokių išorinių aplinkybių.
Tada, kai mes sutinkame tuos, kas iš tikrųjų pasiruošęs eiti paskui mus mūsų Keliu, mes su palengvėjimu atsidūstame, nes sutikti iš tikrųjų ištikimą mokinį yra tokia pat retenybė, kaip sniegas vidurvasarį. Mes laukiame, kad visas kliūtis, kurias jūs dabar sutinkate savo gyvenime, galėsite priimti susitaikydami, nuolankiai. Viskas praeina, ir bet kuri kliūtis duodama tik dėl to, kad ištreniruotų jūsų sielos raumenis.
Tada, kai įgyjate sugebėjimą tarnauti mums esant bet kokioms išorinėms aplinkybėms, jūs pakylate į tą savo sąmonės laiptelį, kur tampate nepriklausomi nuo išorinių aplinkybių.
Nepriklausyti nuo išorinių aplinkybių ir kitų žmonių nuomonių – reiškia pakilti į tą įšventinimų lygį, nuo kurio atsiveria Dieviškosios Sąmonės viršūnė. Tada, kai mūsų mokiniai pasiekia tokį laiptelį savo sąmonėje, jiems atsiveria galimybė tarnauti betarpiškai vadovaujant Pakylėtiesiems Valdovams. Daugelis iš jų paprasčiausiai žino, ką jie turi daryti, daugelis iš jų priima savo viduje atsiradusį norą daryti mūsų darbus kaip tiesioginį savo Aukščiausiojo AŠ nurodymą, ir yra tų, kurie žino savo Mokytoją subtiliajame plane ir palaiko su juo nepertraukiamą ryšį ne tik vieno gyvenimo laikotarpiu, bet ir gyvenimas iš gyvenimo, įsikūnijimas iš įsikūnijimo.
Tokie mokiniai mums yra labai vertingi. Ir tada, kai toks individas rengiasi į įsikūnijimą, mes žinome, kad juo galima pasikliauti, nes jis yra įpratęs veikti pagal mūsų nurodymus ir jo paties Aukščiausiosios dalies nurodymus nepriklausomai nuo tų sąlygų, kurios supa jį įsikūnijime. Mūsų užduotis dabar yra surinkti mūsų ištikimus tarnautojus tam, kad jie fiziniame plane sugebėtų suvienyti savo pastangas bendriems veiksmams. Tam mes siunčiame savo šauksmą per mūsų pasiuntinį.
Reikalingas visų šviesnešių, kurie atėjo į pasaulį šiuo sudėtingu laiku, susivienijimas. Reikalingas pastangų suvienijimas konkretiems planams fiziniame plane įvykdyti. Nuo kalbų ir svarstymų reikia pereiti prie vykdymo planų fiziniam Žemės planetos planui, kurie seniai egzistuoja subtiliajame plane, bet kurie dar negali būti įvykdyti fiziniame plane dėl mūsų mokinių išsisklaidymo.
Tik tie, kas mūsų paruošti ir yra pasiruošę atlaikyti pačias sudėtingiausias kliūtis, gali būti tais kelio praskynėjais, paskui kuriuos lengviau veržtis tiems, kas dar pilnas abejonių ir neperėjo atitinkamų įšventinimų. Mes skelbiame apie mūsų planus ir poreikius kaip galima plačiau tam, kad visi mūsų mokiniai galėtų atsiliepti ir pradėtų naują darbą, kurį mes sumanėme įvykdyti Žemėje su mūsų pasiuntinio pagalba.
Imamasi pirmų žingsnių reikalinga kryptimi. Todėl labai svarbu nesutrypti naujų santykių ūglių ir nuo pačios judėjimo pradžios suteikti teisingus orientyrus.
Negerai ilgam sustoti ties prieštaravimais. Nes tada, kai jūs veikiate, judate ir eigoje sprendžiate einamąsias užduotis, atkrenta daugelio nenaudingų diskusijų būtinybė. Realūs veiksmai, nukreipti į Visuotinę Gerovę, Gėrį, patys yra teisingas orientyras chaoso pasaulyje. Tik ten, kur fiziniame plane susikuria naujas pavyzdys – yra Tikroji Tiesa. Ten, kur tušti ir ilgi svarstymai bei diskusijos, – nėra Tiesos. Todėl sakoma apie tai, kad laikas pagreitėjo ir brangi kiekviena jūsų buvimo įsikūnijime minutė. Kiekvieną minutę galima pripildyti realios prasmės ir nukreipti energiją pavyzdžių fiziniame plane sukūrimui, kurie galėtų būti tiražuojami ir platinami po visą pasaulį.
Reikalingas visų jėgų susivienijimas, reikia daryti konkrečius darbus, reikalinga jūsų pagalba ir dalyvavimas!
Aš nežinau, kokius dar rasti žodžius ir ką jums pasakyti, kad pagaliau prabustumėte iš saldaus sapno ir pasiryžtumėte nukreipti savo pastangas konkretiems darbams, nukreiptiems Dieviškųjų pavyzdžių fiziniame plane sukūrimui.
Dar ir dar kartą jums kartoju, kad neturi reikšmės jūsų nesutarimai. Nėra kada samprotauti, kai aplink siaučia žmogiškųjų aistrų gaisras. Reikalingi sutelkti ir tikslūs veiksmai. Viskas, kas gali būti išgelbėta ir pernešta į Naują Pasaulį, turi būti išgelbėta dabar.

AŠ ESU El Morija

*Laiškas duotas Numylėtinio El Morijos, dalyvaujant Sanat Kumarai ir Gautamai Budai.


Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/1201127000/2008-06-30_Morya.mp3.html

Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina
Audio-įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.