Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Mes kviečiame jus eiti mūsų Ke... >

Mes kviečiame jus eiti mūsų Keliu

AŠ ESU El Morija, atėjęs pas jus!
AŠ ESU atėjau dėl to, kad praneščiau jums apie tai, kad pavasario diktavimų ciklas, kurį mes davėme per mūsų pasiuntinį, priartėjo prie pabaigos.
Mes džiaugiamės šia mums atsiradusia galimybe ir mes patenkinti tuo, kad sugebėjome duoti viską, ką buvome suplanavę duoti per šį diktavimų ciklą. Kitaip nei praėjusiame diktavimų cikle, kurį mes davėme žiemą Altajuje, šiame diktavimų cikle daugiau dėmesio skyrėme jūsų Keliui. Todėl, kad atėjo laikas supažindinti jus su tuo Keliu, kuris jums suplanuotas. Šis Kelias egzistavo visada, ir visada vienoje ar kitoje Žemės vietoje buvo kuriamos ir egzistavo mokyklos ir ašramai, kuriuose Šviesos Hierarchija mokydavo savo mokinius. Atėjo laikas, kai mes matome galimybę atnaujinti mūsų darbo su nepakylėta žmonija praktiką per mūsų išorines mokyklas.
Todėl mes siekiame duoti visas būtinas žinias apie Įšventinimų Kelią, kad jūs galėtumėte sąmoningai pasirinkti ir stotumėte į Kelią.
Mūsų Kelio skirtumas nuo daugelio kitų kelių yra tas, kad mes jus vedame per jūsų širdį ir leidžiame prisiliesti prie tikrojo, Realaus Pasaulio per jūsų mistines patirtis ir praregėjimus. Turėdami galimybę savo išorine sąmone suvokti kito, Dieviškojo, pasaulio egzistavimą, jūs sąmoningai siekiate atsilaisvinti nuo visko, kas jums trukdo įeiti į šį pasaulį. O trukdo jums jūsų ego ir jūsų prisirišimai prie fizinio pasaulio, prie šio pasaulio dalykų ir žmonių, o taipogi jūsų įpročiai ir trūkumai. Todėl jūs sąmoningai stojate į Kelią ir esate pasiruošę labai daug ką paaukoti tam, kad gautumėte tikrųjų žinių. Yra daug kitų mokymų, kurie naudoja labai panašias metodikas. Tačiau yra ir skirtumų. Ir todėl jūsų pirmaeilė užduotis yra surasti šiuos skirtumus naudojantis pačiu patikimiausiu orientyru – savo širdimi.
Mes duodame jums savo Mokymą per mūsų pasiuntinį. Ir kiekvienas iš jūsų, kas skaito mūsų laiškus, jau patenka į išorinį mūsų mokinių ratą ir stoja į guru ir čelos santykius su mūsų pasiuntiniu, kaip mūsų Hierarchijos atstovu fiziniame plane.
Todėl kai tiktai pasirenkate skaityti mūsų laiškus, jūs jau tampate mūsų mokiniais. Tačiau egzistuoja daug guru ir čelos santykių pakopų. Ir kita pakopa, į kurią pakylate, būna tada, kai sąmoningai pasirenkate mūsų Mokymą. Kai savo sąmonėje stengiatės suprasti jo skirtumą nuo kitų mokymų ir pasirenkate tą Mokymą, kurį gaunate per mūsų pasiuntinį. Šiuo atveju jūs apribojate savo laisvę, tačiau mainais gaunate didesnį supratimą ir didesnį žinių suvokimą, kurias jūs gaunate per mūsų pasiuntinį.
Dar kita pakopa – kai jūs sąmoningai priimate mūsų pasiuntinį kaip savo Guru. Ir šiame diktavimų cikle mes skubinome tuos iš jūsų, kas pasiruošę, kad sąmoningai pasirinktumėte ir pakiltumėte į šią savo, kaip mokinio, pakopą.
Dar kita pakopa prasideda tada, kai pasiuntinys priima jus kandidatais į mokinius. Šios pakopos skirtumas nuo buvusių yra tas, kad pasiuntinys prisiima dalį savo mokinių karminių įsipareigojimų ir atsakomybę už juos. Tolesniems santykiams visiškai vadovauja mūsų pasiuntinys. Ir jis pats sprendžia, kaip šie santykiai turi vystytis.
Todėl mes stengiamės atkurti guru ir čelos santykius, priklausančius Pakylėtųjų Valdovų mokiniško paveldimumo grandinei. Tačiau kiekvieną kartą šie santykiai kuriami nauju lygiu ir juos lemia Žemėje susiklosčiusios sąlygos. Mums nereikalingi milijonai sekėjų, kurie tik išoriškai prisiimtų įsipareigojimus, bet neperleistų mūsų Mokymo per savo širdis. Mes siekiame visiško tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo su savo mokiniais. Ir mūsų pasiuntinys jums yra tik ramentas iki to laiko, kol jūs sugebėsite eiti savarankiškai ir pradėsite tiesiogiai kontaktuoti su mumis. Bet ir tada mūsų pasiuntinys jums bus būtinas tam, kad juo naudotumėtės kaip švyturiu, kuris rodo jums Kelią tarp žemiško gyvenimo audrų ir štormų.
Todėl mes ir toliau duosime savo pamokymus būsimuose diktavimų cikluose. Ir prašome jūsų negaišti veltui laiko ir priimti visus nurodymus, kurie yra mūsų diktavimuose, ne kaip abstrakčius nurodymus, o kaip principus, kuriais reikia betarpiškai vadovautis ir kuriais turite naudotis savo gyvenime.
Aš labai konkretus Valdovas ir mėgstu kalbėti tiesiai. Todėl aš jus kviečiu nelaukti, kad kažkas jūsų veiksmams duotų detalesnius nurodymus. Mes duodame bendrą kryptį. O visas detales jūs turite gauti tiesiogiai iš savo širdies.
Jeigu iš naujo perskaitysite tuos diktavimus, kuriuos mes davėme per savo pasiuntinį per šiuos metus, tai suprasite, kad tos informacijos, kuri yra šiuose diktavimuose, visiškai pakanka pradėti konkrečiai veiklai. Todėl, kad pradėti jūs galite toje aplinkoje, kuri jus supa, ir nuo tų įpročių, kuriuos turite. Pabandykite pradėti ne rytoj, o tiesiog dabar, ir atsilaisvinkite pradžioje nuo paties didžiausio savo prisirišimo, kuris labiausiai trukdo jūsų gyvenime. Tai gali būti baimė, siekis smerkti ir kritikuoti, rūkymas ar bet kuris kitas prisirišimas ar bet kuris kitas trūkumas.
Paskui jūs rasite kitą trūkumą, vėliau dar kitą. Ir visada turėkite tiktai vieną pirmaeilę užduotį, kurią turite išspręsti. O vėliau galėsite pradėti spręsti kitą užduotį.
Nesistenkite iš karto aprėpti didelę veiklos sritį. Imkite tas užduotis, kurias pajėgsite įvykdyti.
Kartais žmonėms būna daug sunkiau atsikratyti rūkymo negu netgi pastatyti ašramą.
Mes kviečiame jus eiti mūsų Keliu. Ir sakome jums, kad kelias atviras. Bet pasirinksite jūs patys ir niekas jėga negalės jūsų priversti tai pasirinkti.
Jūs subrendę individai ir mes su jumis kalbame kaip su sau lygiomis būtybėmis, kurios tik šiek tiek atsiliko savo žengime Keliu.
Šiais žodžiais atsisveikinu su jumis ir linkiu jums sėkmės jūsų Kelyje!

AŠ ESU El Morija